Skip to main content

Spør et medium

Kan en dyrlege bruke dyretolking? Hva er forskjellen på kunnskap og visdom? Her kan du stille spørsmål og få svar fra Jorun Løndal og Andrea Sollie, som begge er godkjente healere og mediumstudenter. I denne faste spalten svarer de på spørsmål om kanalisering, mediumskap, husrens, healing og åndeverdenen generelt.

Kan jeg bruke dyretolking som dyrlege?

Jeg har alltid vært glad i dyr og har et ønske om å utdanne meg til dyrlege. Men jeg er også interessert i tema om dyretolking og at man kan kommunisere med dyr. Hva er det som gjør dette mulig? Jeg tenker at dette er spennende i forhold til at jeg eventuelt kan bruke det i mitt arbeid som dyrlege.

Mari, 20 år

Hei Mari! Det er mange tanker og teorier om at dyr har en form for sjel og om vi kan kommunisere med dem, og det er vel et spørsmål som kommer til å bli tatt opp flere ganger. Ser vi på dyrene, så ser vi også at de kommuniserer seg imellom med sine artsfrender, de gir beskjed til hverandre via lyder, men også mye kroppsspråk.

Dyr er høysensitive på energier rundt dem. Hunder og katter kan føle når de møter mennesker som ikke er trygge på dyr, noe som ofte etter min erfaring fører til at dyret blir svært så interessert i akkurat denne personen. Vi har også eksempler på dyr som varsler farer og sykdom. Så med det i tankene så finnes det en mulighet for at mennesker som er sensitive kan kommunisere med dyr.

Jeg er ikke utdannet dyretolk, men har som healer gitt healing til dyr. Som oss mennesker har også dyr en sjel og et energifelt rundt kroppen, så i prinsippet er det ikke noe forskjell på å gi healing til dyr og mennesker. Når jeg healer på dyr, tar jeg kontakt med dyrets sjel og kommuniserer med det. Da kan jeg blant annen spørre hva som feiler dyret. Det er litt uvant for dyr at vi mennesker kan snakke til dem på den måten, så i starten kan de være litt forvirret. Men dyrene har en fantastisk sjel som sprudler og er lekende.

Jeg kan få inn bilder fra dyrets liv som også kan gi meg en ide om hva det vil fortelle meg.

Hvis jeg healer på en hund som kan virke aggressiv og bjeffer mye, kan jeg få opp bilder fra hundens liv som har gjort den redd og usikker. Jeg kan få inn følelsene den hadde i situasjonen og se hva som skjedde. Med den informasjonen kan jeg gi eieren en forklaring på hvorfor hunden har en slik adferd, men jeg kan også under samtalen med hunden spørre hva den trenger for å bli trygg.

Dyr har også et energifelt som ligger rundt kroppen. Der kan jeg finne ut om den har et fysisk, psykisk eller mentalt problem. Alt som dyret opplever i livet, både av gode og vonde opplevelser, legger seg i dette energifeltet. Som hos oss mennesker kan også dyr oppleve vonde ting, og dette blir liggende i energien rundt dem og påvirker deres nåværende liv, noe som kan føre til anspenthet, aggressivitet og sykdom. Jeg kan gi healing på energifeltene, rense dem og styrke dem.

Etiske regler

Som dyretolk og healer har vi også etiske regler i forhold til dyr. Vi bør være observante på hva vi formidler til dyrets eier og strengt tatt så må vi se på hvilke beskjeder vi gir. Et dyr kan ha traumer, og det er noe vi kan jobbe med, men å si at hunden er deprimert fordi familien i huset krangler mye blir «litt for vagt» for meg.
Som dyretolk og healer må du kunne gi gode svar med bevis. For eksempel at hunden forteller meg at da den var i 3-årsalderen ble den påkjørt av en bil og fikk noen skader som ble tatt hånd om. Det den i dag kan vise meg, er at den fortsatt har smerter i muskler etter disse skadene og at den er anspent når det kommer biler fordi den har et traume fra en ulykke. Dette er beviser som eier kan bekrefte og jeg kan heale på disse problemene.

Hvis du ønsker å utvikle deg som dyretolk eller healer, så er det viktig å komme i kontakt med gode skoler og kursholdere. Det er også viktig å gjøre et godt forarbeid hvis du vil ha behandling på ditt dyr slik at du kommer til gode terapeuter.

Håper dette svaret kan være til nytte for deg.

Hilsen Jorun

Hva er forskjellen på kunnskap og visdom?

Vi hadde en diskusjon hjemme hos oss om det åndelige og hvordan man kan se på dette. Det er mange som sier at de kan eller vet saker om det åndelige. Så kom vi inn på hvor alle får sin kunnskap fra, og er det egentlig kunnskap eller visdom. Hva er forskjellen på kunnskap og visdom?
Tore, 57

Man kan og si livskunnskap og livsvisdom. Enkelt sagt så er kunnskap det vi har lært gjennom bøker, andre mennesker og fra livet. Visdommen er det vi har ervervet og forstått av lærdommen. Begge kan brukes til å hjelpe oss selv og andre.
Det finnes flere måter å se dette på, for ingen eier sannheten alene. Så se hva du bruker kunnskapen din til. Du kan gi den videre til andre og være til hjelp slik at andre kan lære av deg – og igjen gi det videre kanskje gjennom flere generasjoner. Hva med visdommen, kan du gi den videre? Ja, det kan du for visdom er stort, og mange vil lytte til den, lære av den, forstå seg selv og andre via den. Livet i seg selv gir oss visdom, og når vi er rede til å ta den imot og se den, kan vi gi andre råd og hjelp. Vi kan gi av visdommen vår, men det er opp til andre om de vil ta den imot. Uansett trekker vi til oss de som trenger den visdommen som vi sitter inne med, som da igjen vil gi den videre. Man kan også si at kunnskap gir visdom og visdom gir kunnskap.
Hilsen Andrea

Spør et medium − en fast spalte i Medium

Har du spørsmål om kanalisering, mediumskap, husrens, healing eller åndeverdenen generelt? Send gjerne en e-post til Jorunn Løndal eller Andrea Sollie.

E-post Jorun: jorun.londal@gmail.com
E-post Andrea: dsh@spiritualisten.no

Andrea Sollie Andrea Sollie er godkjent healer, mediumstudent og spirituell prestestudent for Norsk spiritualistisk Trossamfunn. 
Jorun Løndal Jorunn Løndal er godkjent healer og mediumstudent og jobber som healer på Det Spirituelle hjem på dagtid tirsdager og healingkvelder. 

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.