Skip to main content

Nå kommer avsløringene som myndighetene har skjult i mange årtier

Er vår virkelighet bare en liten del av en langt større virkelighet? Finnes det liv utenfor vår egen virkelighet – og kan dette forklare paranormale fenomener? Jan Kerr Eckbo mener virkeligheten er langt mer omfattende, uforklarlig og «mystisk» enn hva vi er blitt ledet til å tro. Nå kommer avsløringene som myndighetene har skjult i mange årtier frem i lyset.

Torsdag 17. januar holdt Jan Kerr Eckbo et inspirerende foredrag på Norsk Parapsykologisk Selskap (NPS) i Oslo om temaet bevissthet og virkelighet. Dette er åpenbart et tema av stor interesse, for fremmøtet var overveldende. Det var faktisk så mange som kom at de mer enn fylte det store møterommet, og mange måtte derfor benytte naborommet for å få med seg presentasjonen.

Foredraget var et sammendrag av temaene som skal presenteres i et langt bredere og grundigere omfang på Litteraturhuset i Oslo til våren 4. mai. Forsamlingen fikk en oversikt over hvorledes bevisstheten påvirker våre omgivelser og vår virkelighet, og ble vist hvorfor det kan være mange andre virkeligheter rundt oss. Mange mennesker – tusenvis over hele verden – har opplevd og opplever fenomener som ikke kan forklares med den kunnskapen som vitenskapen besitter i dag.

– Disse fenomenene kan være «vinduer» mot helt andre virkeligheter som er usynlige for de fleste av oss, men som likevel påvirker oss. Det er viktig å forstå disse fenomenene, for de er viktige deler av våre liv. Dette skal grundig belyses på seminaret i mai på Litteraturhuset, forteller Jan Kerr Eckbo, som er utdannet i naturvitenskap med BSc og MSc fra Stanford Universitet i California. Han er en mye anvendt foredragsholder og har skrevet flere bøker.

Etter presentasjonen ble det en livlig og konstruktiv debatt, som igjen er en bekreftelse på den brede interessen for dette temaet. Og tilhørerne ga klart uttrykk for at de ville delta på mai-seminaret for å få mer informasjon og kunnskap

Frigitt informasjon
Disse og andre spørsmål ble belyst med informasjon som myndighetene hittil har holdt skjult, men som nå er frigitt. Svarene åpner helt nye perspektiver både på parapsykologiske fenomener og på vårt eget liv.

Foredraget i januar var bare en liten forsmak på det som skal behandles på et seminar på Litteraturhuset i Oslo 4. mai. Seminaret arrangeres av Norsk Parapsykologisk Selskap og Forum Cogito. Der blir det langt bredere og dypere informasjon – og en langt grundigere belysning av hva som kan forklare våre «mystiske og paranormale» opplevelser, samt en mulig sammenheng mellom disse og det vi nå vet om den større virkeligheten som omgir oss. På seminaret i Litteraturhuset tar Kerr Eckbo opp hvorledes dette kan påvirke – og forandre – vår livsoppfatning.

Avfeid som ren overtro
Mystiske hendelser og parapsykologiske fenomener har vært en del av menneskenes historie siden tidenes morgen. Det vises av det store antallet eldgamle figurer, skulpturer og bilder som er funnet verden over og avbilder merkelige skapninger og mystiske fenomener. De eldste av disse er 10 000 til 15 000 år gamle.

I vår tid har vitenskapen bortforklart og avfeiet slike hendelser og fenomener som ren overtro, uten noen forankring i virkeligheten.
– Vitenskapen vil gjerne fremstå som den som kan forklare alt i naturen – både oss selv og våre omgivelser – på en rasjonell og logisk måte, og med utgangspunkt i vår kjennskap til fysikk, kjemi og biologi. Denne holdningen har ikke plass til paranormale fenomener, forklarer Kerr Eckbo.

Mange mennesker har likevel ikke slått seg til ro med vitenskapens forklaringer, og har henvist både til en rekke godt dokumenterte parapsykologiske opplevelser og til enkelte av tidenes mest fremstående vitenskapsmenn som talte sine kolleger midt imot. Disse omfatter personer som Albert Einstein og sir Arthur Eddington, som har fått æren for å påvise at Einsteins generelle relativitetsteori er riktig, fysikeren Erwin Schrödinger, som utviklet tankeeksperimentet med katten, Niels Bohr og Werner Heisenberg, som la grunnlaget for usikkerhetsprinsippet og kvantemekanikken, og Paul Davies og Richard Conn Henry. Alle disse har påpekt at livet og våre omgivelser i seg selv er mentale, og at alt vi opplever, derfor er «paranormale opplevelser».

Mye informasjon er blitt frigitt
De siste tiårene er det blitt frigitt mye informasjon som tidligere er blitt hemmeligholdt av militære og sivile myndigheter. Og denne informasjonen, som stammer fra meget troverdige kilder som alt fra generaler og andre høyere offiserer, etterretningsorganisasjoner, piloter, flygeledere, astronauter, til politi og sikkerhetspersonell, samt fra hundrevis av akademikere, slår fast at vår virkelighet er langt mer omfattende, uforklarlig og «mystisk» enn hva vi er blitt ledet til å tro.

Og den omfatter fenomener og hendelser som vitenskapen og myndigheten lenge har kjent til, men som de har nektet å informere befolkningen om. Så sterke har kreftene vært som har ønsket hemmelighold, at selv amerikanske presidenter som ønsket å informere sitt folk, er blitt kneblet og brakt til taushet. Disse inkluderer Eisenhower, Kennedy og Clinton, ifølge Kerr Eckbo.

Overveldende dokumentasjon
– Det er nå lagt frem overveldende dokumentasjon som slår fast at vår virkelighet bare er en liten del av en langt større virkelighet, og denne større virkeligheten styres av mentale krefter og vår bevissthet. De paranormale fenomenene vi opplever i vår hverdag, er «skygger» av hendelser og fenomener i helt andre virkeligheter som ligger utenfor vår egen. De er derfor i høyeste grad reelle, forklarer Kerr Eckbo, som mener at hvis man forstår all denne informasjonen og kunnskapen som nå er blitt tilgjengelig for oss alle, kan dette ha grunnleggende innflytelse på vårt liv, hvorledes vi skal oppfatte livet, og hvorledes vi velger å leve det.
Alle disse forholdene belyses i det kommende heldagsseminaret på Litteraturhuset 4. mai.

Jan Kerr Eckbo.

Om foredragsholderen
Jan Kerr Eckbo (1945–) fikk sin vitenskapelige utdannelse i USA og har en BSc og MSc fra Stanford Universitet. Der arbeidet han også i noe over et år med sin doktorgrad innen materialfysikk, før han besluttet å stanse dette smale, akademiske sporet for å få en bredere tilnærming til sine omgivelser gjennom praktisk arbeide i næringslivet.
Til sammen har han bodd mer enn tolv år i USA, hvor han samarbeidet med forskningsinstitusjoner som SRI (Stanford Research Institute), Battelle og NASA. I mer enn tretti år utviklet han og ledet en rådgivningsvirksomhet i Norge og arbeidet med teknologi- og kompetanseutvikling i det internasjonale markedet. Han har alltid vært interessert i og opptatt av naturen og menneskenes plass i denne, og natur- og samfunnsvitenskap har vært en viktig del av hans liv. Han var en aktiv foredragsholder i mange år og har skrevet en rekke artikler om samfunnsutvikling, teknologi og naturforhold. I en årrekke holdt han også kurs om disse temaene.

Les programmet på Litteraturhuset her!

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode