Skip to main content

Det okkulte – sett fra to sider

Innen det alternative miljøet kommer vi ofte bort i begreper som kan være vanskelig å forstå, og et av disse er «det okkulte» eller okkultisme. Vi skal se litt nærmere på begrepet og hva som rører seg bak det.

Ordet okkult kommer fra det latinske «occultus» og betyr svartekunst, tilslørt, formørkelse, skjult, hemmelig. I dag brukes det primært i to sammenhenger. Det ene er innen sjøfart hvor man snakker om formørkelsen fra fyrlykter, og det andre er innen religion og det åndelige hvor man tenker på skjult kunnskap og svartekunst.

Når det gjelder den åndelige og religiøse siden vil forståelsen for det avhenge av hva man tror på. De kristne vil se på det på én måte, mens de spirituelle vil se på det med litt andre øyne.

Det eneste rette

De kristne tror på Gud gjennom det som er skrevet i Bibelen.  For dem er det som står skrevet i Bibelen det eneste rette. Hvis man da søker kontakt med Gud utenfor den etablerte kirken og på andre måter, vil det fort kunne oppfattes som okkult. Okkult, siden man da søker Gud på en måte som de kristne ikke kjenner til, eller forstår som den rette vei.

Vi må huske på at det er de kristne som her definerer at det er okkult og gjerne det de kaller kjettersk. De har da ofte ment at de som søker Gud på andre måter har kontakt med den mørke siden, med djevelen og demoner.

Opp gjennom tidene har dette ført til heksejakt og forfølgelse av både menn og kvinner. Eksempler på de som har søkt Gud og det åndelige på andre måter, er kloke koner, healere og sjamaner. De aller fleste av disse har jobbet for å hjelpe mennesker med åndelig energi og urter, men har ofte blitt oppfattet som hekser og trollmenn. Det er kirkemakten som har stemplet disse som okkulte siden de ikke har fulgt Bibelen, men har jobbet med det åndelige på egne premisser.

En spirituell synsvinkel

Hvis vi ser på det okkulte fra de spirituelles synsvinkel, vil de ha en annen oppfattning av hva som er okkult. Et spirituelt menneske vil føle at det er positivt å finne Gud via sin egen åndelighet. De ser ofte på seg selv som en lysarbeider og jobber for å hjelpe mennesker, dyrene og planeten som vi bor på. De arbeider ofte med bønn, healing og gjennom energier.

Det finnes energier som kommer fra oss selv, fra jorden og energier fra åndeverden. Spiritualister har en forståelse for at det kun er positive energier som kommer fra åndeverden, mens de onde kreftene kommer fra menneskets egoisme og vilje.

Dessverre er det også spirituelle som tror at det finnes mørke krefter, som demoner og negative energier som ikke kommer fra mennesker. Dette har ofte med en overlevert kristen forståelse av djevelen og hans energier. De som tror på dette, ønsker ofte å beskytte seg mot det negative. Det kan ofte gjøres med å beskytte seg eller å jobbe med lysets kraft.

Jobber man med lyset vil man automatisk være beskyttet av dette. Det finnes imidlertid mennesker som jobber med negative og onde krefter og ønsker å skade andre. Dette er hva de spirituelle kaller det okkulte. Eksempler på dette finnes innen voodoo og ganding. Ganding er det som finnes i Norge og forbindes ofte med sjamaner og samenes medisinmenn. Dette regnes som okkult og svartekunst.

Fjernhealing

Man kan spørre om fjernhealing er mulig. For å svare på dette kan vi først se på et par andre eksempler. Healing er noe som vi vet er mulig gjennom utallige vellykkede healinger og via vitenskaplige tester. Vi vet også at fjernhealing er mulig. En av Englands største healere på 1900-tallet, Harry Edwards og hans team, hadde klart positive resultater på minst 80 prosent av de som fikk fjernhealing. Inkludert i dette var også mange med alvorlige sykdommer som ble bra av fjernhealing.

Dette beviser at energi fra mennesker og åndeverden kan fungere uavhengig av rom, dvs. over distanse. Det som skjer er at vi bruker en slags telepati. Telepati mellom mennesker har blitt beviset gjennom vitenskaplige tester, og er vanlig blant alle mennesker. Vi kan sende hverandre tanker, følelser og energi.

Energi i seg selv skiller ikke mellom godt eller ondt, det er senderens intensjon som bestemmer hva som sendes. Dette forteller oss at ganding faktisk er mulig. Et menneske sender energi og et annet kan motta det. Men det er helt klart at det ikke er etisk å sende energi for å skade et annet menneske.

Hvordan beskytte seg

De neste spørsmålene som naturlig kommer opp er hvordan man kan beskytte seg mot dette, og hva som skjer med de som sender negative energier.

Det første er avhengig av at noen tar dette imot. Hvis man ikke vet om at noen sender noe negativt har det liten effekt. Vår åndelige kropp forsvarer seg naturlig mot negative krefter.
Hvis man vet om det og tror på det, vil det lettere kunne skade deg, da det kommer inn i sinnet ditt. Hvis man da ønsker å beskytte seg kan man sende det i retur eller bort. Det negative vil da miste sin effekt.

Likevel er det ikke bra å sende noe negativt i retur. Det gjør en ikke noe bedre enn de som har sendt det. Det beste man kan gjøre er å være transparent slik at energien går gjennom deg uten å treffe eller affektere deg. Mesteparten av vår kropp er tomrom. Det beste er at vi lar den negative energien gå tvers igjennom oss, for da skader den ikke noen.

Reflekteres i vår egen energi

Hva så med den som gander eller sender dårlig energi til noen. Man må huske at alt som sendes ut også reflekteres i vår egen energi. Det betyr at sender du ut noe godt, vil du sitte igjen med en god energi, og sender du noe ondt, så vil du selv påvirkes negativt av dette. Det negative vil ligge både i din hukommelse og din egen energi.  Det betyr at hver gang du tenker stygt eller sender negativ energi til noen skader du deg selv. De som kan mye om energi vet dette og holder seg derfor til det gode for ingen ønsker å skade seg selv.

Men er det som kalles okkult eller svartekunst alltid ondt?  Nei, det er det ikke. Som tidligere sagt kommer det an på hvem som kaller det okkult. En sjaman kan jobbe med det «okkulte,» det som ikke er allment tilgjengelig for det gode. Da er det fint og bra. Det kan fremdeles være okkult (skjult) for noen, men det er bra. Et godt eksempel på dette er bok utgitt i Norge som heter «Norske Hexeformularer og Magiske Oppskrifter,» utgitt av Dr. A. Chr. Bang i 1901/1902. Dette er en typiske okkult bok, men mesteparten av boken er det vi kaller hvit magi som hjelper folk. Sort magi omhandler kun et av 14 kapitler, og her er det og for å hjelpe mot annet som er negative. Det står om å finne tyver og utdrive djevler, noe om også kan sees på som godt.

Dette forteller oss at det meste som betraktes som okkult ikke er negativt. Det okkulte er kun negativt når det arbeides med for egen vinning skyld eller bevist for å skade andre.


Denne artikkelen handler om…


Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Kalkuler frakt
   Bruk kode