Skip to main content

Møtte Anna Elisabeth Westerlund: – Hun ble en døråpner for min bevissthet om klarsynthet

Da Monica T. Løvås møtte klarsynte Anna Elisabeth Westerlund på 1980-tallet, fikk hun for første gang en forklaring på alt hun «så og hørte» som ingen andre gjorde. Denne lærdommen, sammen med klarsynet, en god dose fornuft og masse livserfaring, gjør at hun i dag er en populær samtalepartner for alt fra dem som søker svar på spørsmål om kjærlighet og jobb, til bedriftsledere som vil spørre om investeringer så vel som personalsaker.

Monica T. Løvås (47) er født og oppvokst i Drøbak og tilbrakte de første leveårene hos faren, i samme hus som også farmoren og farfaren bodde. Hun hadde en trygg og god oppvekst, og det var farmoren, som skjemte henne bort med masse oppmerksomhet, som ble bærebjelken i livet hennes.
– Det var et konservativt hjem hvor «alternative ting» ikke var på dagsordenen i det hele tatt, forteller Monica, som likevel ikke opplevde dette som noe ødeleggende for henne.
– Jeg skjønte tidlig at jeg «tok inn» ting som andre ikke hørte eller merket, og jeg hadde mange fornemmelser av ting som andre ikke fikk med seg. Som barn var jeg veldig fantasifull – men så viste det seg at det ikke det fantasier alt det jeg fornemmet likevel. Noe som var litt spesielt, var at jeg drømte mye om blomster, spesielt roser, og fikk tegn på ting som skulle skje. Jeg var veldig var for stemninger og følelser, og lærte etter hvert at man ikke kunne snakke om alt. Jeg følte at jeg på en måte ble stengt litt ute da jeg fortalte mine «fantasihistorier» til familien min.

Møtte Anna Elisabeth Westerlund

I oppveksten var klarsynet til Monica litt på og av. Da hun var rundt 15 år gammel, fikk hun en veldig dragning mot det okkulte. Som 16-åring flyttet hun for seg selv og begynte som kokke- og servitørlærling ved Villa Sandvigen i Oslo. Der hun bodde, merket hun mange uforklarlige ting som skjedde, blant annet skapdører som åpnet og lukket seg av seg selv.

Portrett av den synske kvinnen Anna Elisabeth Westerlund 2. oktober 1992. Foto: Trygve Indrelid / Aftenposten

Det var mens hun jobbet som lærling, at hun for første gang kom i kontakt med Anna Elisabeth Westerlund (1907–1995). Dette var i 1986. Fra 1970-tallet og frem til Westerlunds død var hun Norges mest kjente klarsynte, og var ofte omtalt i både ukeblader og aviser. Hun var utvilsomt datidens «Snåsamann», og bidro blant annet til å oppklare en rekke forsvinningssaker. Da Monica jobbet på Villa Sandvigen, ba Westerlund henne bort til bordet sitt.

– Hun var en skarp dame, sier Monica om det første møtet med Westerlund. – Men hun møtte meg med stor forståelse og brukte mye tid på å veilede og forklare meg ting. Under samtalen fortalte Monica at hun hadde tarotkort og var veldig interessert i det alternative.
– Det var hun som fortalte meg at jeg var synsk, og at jeg en dag kom til å leve økonomisk av det å være klarsynt.
For Monica var dette nesten litt skummelt, men veldig mye av det Anna Elisabeth Westerlund fortalte, viste seg mange år senere å stemme. Gjennom disse samtalene fikk Monica en ny forståelse av seg selv, og hun fikk en del bekreftelser på ting hun ikke helt forstod på den tiden.
– Hun ble en viktig døråpner for min bevissthet innenfor det å være klarsynt, og bekreftet på mange måter at det ikke var meg som var helt «sprø». Det var lett å bli sett på som litt «psycho» hvis man drev med slike ting på den tiden, og jeg var nøye med hvem jeg fortalte hva jeg drev med til. På denne tiden følte og fornemmet jeg mye, men jeg klarte ikke selv å forstå hva dette var. Husk også at det å være klarsynt og alternativ da var noe som ikke var så veldig akseptert i samfunnet, forteller Monica.
Bevisstgjøringen hun lærte av Anna Elisabeth Westerlund, gjorde at hun fant hun ut hva dette handlet om. Kunnskapen hun fikk ved å forstå hva som kan skje hjemme hos folk, bruker Monica den dag i dag når hun renser hus, og mye av det hun på den tiden ikke kunne snakke om, ser hun i dag som en berikelse.

VIL DU SNAKKE MED MONICA? DU TREFFER HENNE PÅ TLF: 820 95 423 (KR 26,00/MIN)

Stor endring i samfunnet

Monica har jobbet på teletorget i 11 år. Hun merker helt klart at det har skjedd en stor endring i samfunnet generelt når det gjelder det alternative. Da hun startet på «linja», var det allerede blitt noe mer anerkjent å gå til healere eller snakke med klarsynte enn det var på 80-tallet.
– I dag har det nærmest blitt litt hipt å snakke med folk innen det alternative, mener Monica, som er glad for at det alternative har blitt mer godtatt, og at mennesker kan få hjelp eller veiledning ved å snakke med klarsynte.
Nå er det også mange flere typer mennesker som tar kontakt enn det var før i tiden. Nå er det alt fra «mannen i gata» til sjefer i store konsern som ringer henne. Mange bedriftsledere ringer henne for å spørre om alt fra personalsaker til investeringer.
– Dette er noe som for meg er veldig spennende å jobbe med. Her er man i en helt annen type coachingsituasjon enn de som spør om kjærlighet. Noen ganger handler det om hvilken retning bedriften skal gå, eller det kan være spørsmål knyttet til personalsaker, sier Monica, som også har kunder som driver innen aksjehandel og er dagtradere. Mange av disse kundene er opptatt av investeringer, og de kommer ofte tilbake med nye spørsmål, noe hun tolker som at de må være fornøyd med den hjelpen hun har gitt.

Kunden må ta valget

Blant kundene finnes flere seriøse store og mellomstore bedrifter som benytter hennes tjenester. Når bedrifter henvender seg, går det ofte på et litt dypere og mer omfattende plan, særlig hvis det er snakk om større investeringer. Dette er alt fra kunder som skal åpne nye butikker, som vurderer nye varegrupper, nye kunder eller hva som kan være interessant for kundene, eller bedrifter som har spørsmål vedrørende investering eller valuta.
– Blant annet har jeg en velstående fast kunde som handler i valuta som ringer med jevne mellomrom for å få råd.
– Hva kan du hjelpe dem med?
– Jeg sier helt konkret hva jeg tenker eller hva som kommer frem under samtalen, men det er kunden som ringer inn, som selv må ta valget. Noen av kundene er vanlige kunder som ønsker å begynne å spare, mens andre er innen «kaksemiljøene» og har mye penger. Da må man gjerne bruke litt mer tid og jobbe med materien. Dette synes jeg er veldig spennende, og som klarsynt kan jeg være med og positivt prege eller belyse situasjoner som kan føre til gode valg, også innen omorganiseringer og personalsaker, forklarer hun.
For Monica er det veldig viktig at enhver kunde får fullt fokus uansett hvem det er, og hun behandler alle med like stor entusiasme og seriøsitet. Noen som ringer er bare nysgjerrige, mens andre kan ha store personlige problemer eller økonomiske utfordringer. Mange kan lure i ukevis før de tør å ringe henne.

Stort engasjement

– Jeg er veldig engasjert når jeg snakker med folk. Noen av disse samtalene kan gå på et dypt plan som beveger meg personlig. Vi er jo et veldig materialistisk samfunn, og underveis er det en del som ramler av lasset enten økonomisk eller helsemessig. Da kan jeg for eksempel hjelpe til med å belyse helseproblemer, forteller Monica, som mener at mange av dem som jobber på teletorget hvert år hjelper en rekke mennesker som ellers ikke får hjelp.
– Mange beveger seg i et grenseland hvor det ikke har gått så langt at de trenger psykologisk hjelp, men de sliter kanskje med store økonomiske utfordringer og helseproblemer uten at de får riktig hjelp.
Det finnes mange restriksjoner på hva alternativutøvere kan si og gjøre i henhold til Lov om behandling av sykdom. Hensikten med loven er å bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling, samt å regulere adgangen til å utøve slik behandling.
Det er et stort ansvar «å sitte på linjen» hvor hun jobber både som klarsynt og coach samtidig for å hjelpe mennesker i nød. Monica mener mange på teletorget gjør en god jobb med å hjelpe dem som ringer med å komme seg videre i livet eller finne den nødvendige hjelpen. Hun er klar på at det finnes «råtne egg» innen det alternative også, men det gjør det i alle bransjer.
– Jeg kan kun feie for min egen dør. Jeg jobber hardt for at folk skal føle seg hørt og sett. Jeg får mange kunder som trenger hjelp, som for eksempel ikke blir utredet av lege, eller som ikke blir hørt av «systemet», som for eksempel av Nav. Jeg har opparbeidet mye kunnskap om hvordan kundene skal få hjelp i systemet, sier hun.

Mange ensomme

Mange mennesker er ensomme og trenger noen å snakke med. Monica er nøye med ikke å dra ut tiden, men noen ganger må det nødvendigvis ta den tiden som trengs for å komme til bunns i problemet.
– Jeg kommer veldig nært innpå livet til en del kunder og er veldig ydmyk for dette. Det er et stort etisk ansvar å hjelpe. Jeg har fått mange telefoner fra folk flere år etter at jeg snakket med dem hvor de forteller at de fikk riktig hjelp til riktig tid. Det norske helsevesenet er veldig bra når det fungerer, men det kan være katastrofalt når det ikke funker. Disse skjebnene møter jeg en del av i løpet av et år, forteller Monica.
For en del kan det være kort vei fra lykke til katastrofe. Særlig menn som har vært anerkjent og velstående trenger et menneske å snakke med dersom noe skjer. Kanskje har de mistet jobben, kona, samboeren eller noe annet som for dem er viktig. En stor del av dem som ringer er menn, og dem blir det stadig flere av. Monica mener det er stor forskjell på kvinner og menn når det gjelder å takle følelsesmessige utfordringer. Kvinner er mer analytiske, menn er mer konkrete og faktaorientert og ikke så styrt av følelser som kvinner ofte kan være. Mange menn har et lite nettverk å bruke når noe går galt. Hun har også kunder som ringer mye i perioder, kanskje rundt følelser eller kjærlighet, for å få hjelp til å komme seg videre, eller med spørsmål om parforhold. Det kommer også mange spørsmål om penger, boligkjøp, bortkomne gjenstander og kjæledyr.
– Jeg har hatt en del kunder som har ringt tilbake og takket etter at de har funnet et kjæledyr som har blitt borte, forteller hun.

Engasjert person

Monica er veldig engasjert og brenner virkelig for det hun driver med.
– Jeg elsker jobben min og er veldig glad i det jeg gjør. Jeg gir mye av meg selv privat og er genuint interessert i mennesker. Jeg er veldig ærlig, tydelig og rett fra levra, og har en sterk rettferdighetssans, sier hun når vi spør henne om hva hun selv vil si er hennes beste egenskaper.
Gjennom å være engasjert når hun jobber med tarotkort eller kanalisering, tar hun «inn» informasjon i bilder eller kjenner det på kroppen. Hun har også generelt forsterkede sanser.
– Jeg vil si jeg er veldig treffsikker, noe en stor kundemasse bør bekrefte. Jeg er opptatt av å bruke et språk som er enkelt å forstå, sier hun, og forteller at av og til opplever hun kunder som har så mye tanker i hodet og har så store utfordringer at de ikke forstår det hun prøver å si om hun ikke er tydelig.

Den store kjærligheten

Alle mennesker ønsker og lengter etter å oppleve den store kjærligheten på en eller annen måte. Det er et gjennomgangstema hos Monicas kunder også. De er på søken etter den gode partneren. Monica prøver derfor å belyse ulike følelsesmessige aspekter. Mange av dem som ringer, skjønner ikke at de ikke ennå er klare til å ta inn et nytt menneske i livet sitt før de har truffet noen andre. Derfor må man kanskje «gå på trynet» med en eller flere partnere før man treffer den riktige, det blir som å gå gjennom en modningsprosess.
– Noen ganger forstår ikke kunden hva jeg snakker om. Det kan for eksempel være at jeg advarer om hva som kan skje om seks måneder, eller at de skal treffe en person om et år. Kanskje har de nettopp truffet en og forstår ikke hva jeg snakker om. Men etter noen år kan de ringe tilbake og fortelle at «ja, nå skjønner jeg hva du snakket om». Det er ikke alltid lett for en kunde å forstå alt her og nå emosjonelt, men dette kan de skjønne på et senere tidspunkt. Derfor må også de som ringer inn, gjøre sine egne valg når de er klare for dette, som ved spørsmål om brudd og skilsmisser. Da er det viktig at det jeg sier, harmonerer med kundens egne følelser. Ofte har en person som sliter, vært gjennom en del følelsesmessige prosesser. Mange av dem som ringer, er ute etter å få belyst hvilke endringer de kan gjøre i sitt eget liv. Noen har vært gjennom alvorlige traumer, noe jeg ikke direkte kan ta meg av, men jeg kan lytte og hjelpe mange av disse videre i systemet. Før høytider er det spesielt mange som sliter emosjonelt med alt fra ensomhet til tidligere misbruk. Det er mange vonde skjebner der ute, forteller hun.

Vil gi styrke

Som klarsynt og som coach er det viktig for Monica å sette fingeren på ting som kan være med på å belyse en vanskelig situasjon for å gi folk styrke til selvhjelp, men hun kan ikke hjelpe veldig syke mennesker som et alternativ til helsepersonell. Det blir mer som et supplement. Mennesker som er utbrent eller som har kommet til et veiskille i livet, kan hun som klarsynt belyse gode alternativer for.
– Man kan alltid finne noe positivt – uansett, sier hun bestemt. – Man må bare gripe tak i det for å jobbe seg opp og frem. Dette handler om mennesker som har nådd et metningspunkt. Med disse menneskene jobber jeg bit for bit mot et mål alle kan strekke seg etter. Som når barn flytter hjemmefra eller man mister jobben, vi kan oppleve dette forskjellig. Da prøver jeg som klarsynt å finne en ny retning i livet for vedkommende og finne ut hvor potensialet ligger. Mange har et potensial de ikke bruker, og dette kan jeg belyse for den enkelte.

Teknologisk verden

Monica mener mange i dag ofte er i dårlig kontakt med sitt eget indre. Hun er opptatt av at man skal stoppe opp i hverdagen og reflektere over hva som skjer i ens eget følelsesliv. Mange har behov for stillhet og bare å være til stede og bruke naturen og den klare lufta.
– Bare det å kunne dvele ved livet og bruke tid til refleksjon er viktig. Mange lever etter hva andre mener og lytter ikke til seg selv – de forbruker seg selv i et høyt tempo. Mange kommer derfor i en situasjon hvor de er nødt til å stoppe opp og kanskje ta noen vanskelige valg.
Selv starter hun hver eneste dag med en god kopp kaffe utendørs på morgenen og lar dagen komme i sakte fart. Det å ha en slik stille stund før hun skal ha kontakt med masse mennesker, gir henne energi. Hun anbefaler derfor andre å bli bedre til å være i nuet og kjenne etter, og til å være tro mot seg selv og egne verdier.
– Det gjelder å ha tro på seg selv! Jeg ser det ut fra ideologien i The Secret. Det gjelder å integrere ting man har tro på i sitt eget liv, visualisere ønsker, se for seg egne mål, tørre å ha ambisjoner, det være seg økonomiske, materielle eller følelsesmessige mål. Snu motgang til noe positivt! Uansett blir det man ser mørkt på en del av en opplevelse man lærer av. Når du beveger deg ut i din egen fremtid, har dette blitt en viktig erfaring og en berikelse. Jeg er en sta person, og selv om jeg ikke liker det, har jeg gjort stahet til noe positivt. Jeg har en urokkelig tro på egne mål, bare man vil nok. Det som startet som et mål, kan justeres mens man går veien, men det å tro på seg selv og ha egne mål er viktig, understreker hun.

Kronisk smertepasient

Monica er selv kronisk smertepasient. Hun er revmatiker og har en alvorlig ryggskade etter en ulykke. Derfor kan hun i samtale med andre som sliter fort sette seg inn i hvordan folk har det, siden hun selv har hatt store utfordringer i sitt møte med helsevesenet. Hun gikk fra en ansvarsfull heltidsjobb til å bli ufør, og underveis i denne prosessen ble hun alene med et barn.
– Jeg vet hvordan man økonomisk, sosialt og helsemessig skal fungere i hverdagen. Jeg har alltid vært engasjert i mennesker som bruker av seg selv på mange nivåer. Jeg er ikke typen som nødvendigvis følger det om legen sier at man ikke kan jobbe. Derfor tok jeg rev i seilene for å bli sjef over mine egne smerter og klarte å komme tilbake i full jobb. Som ung hadde jeg store ambisjoner om hva som skulle gjøre meg lykkelig, men i stedet ble jeg «dømt» til å sitte i rullestol før jeg fylte 40, en beskjed jeg fikk av legene allerede som tenåring.
Dette var noe hun følte hun ikke kunne godta, og hun gjorde legens uttalelse til skamme. I dag lever Monica et normalt aktivt liv. Utfordringer må man løse uansett, sier Monica, som var på «alternativmessa» på Lillestrøm også i fjor. Nå lurer hun på om hun skal bli med på flere.
– Jeg har lyst til å besøk de mindre messene rundt i landet. Jeg har kunder fra helt i nord til helt i sør som jeg ønsker å møte. Jeg er veldig opptatt av at de som lurer på ting, skal få en god opplevelse. Det er mange som spør om de kan møte meg privat, man kommer tross alt innpå mennesker på en annen måte da, sier Monica.

Merker følelsene

Når man er klarsynt, kjenner man mange forskjellige følelser til folk som går forbi. Det er mange søkende mennesker der ute.
– Forskjellen er at de som setter seg ned, ønsker å komme i nær kontakt og få en opplevelse. Mange av dem som setter seg ned og lurer på ting, er folk som har en høy terskel for å snakke med en klarsynt på telefon fordi de ofte synes det er litt skummelt å få svar. Spørsmålene og svarene er de samme, men menneskene er på utkikk etter en annen type opplevelse. Jeg får oftere spørsmål om helse og kjærlighet på messer enn på telefon. De som går på messer, er generelt på utkikk etter en opplevelse og er litt nysgjerrige. De som ringer, er på utkikk etter svar på noe spesifikt, forklarer Monica, som synes at mange av dem hun møter på messer, er veldig nære og fine mennesker.
– Når jeg jobber gjennom energier, ser jeg den jeg snakker med og ser inn i fremtiden. De fleste får healing mens jeg snakker med dem, også når jeg jobber på telefon. De er gjerne litt usikre i begynnelsen før de får belyst ting de har lurt på lenge. Samspillet blir annerledes. De får svar, selv om det ikke alltid er svaret de ønsker seg, men opplevelsen der, det kan man se. De opplever det også som mer troverdig fordi de får et ansikt å henge telefonnummeret mitt på. Jeg ønsker å gi dem en bekreftelse ved at jeg forteller dem ting jeg umulig kunne visst på forhånd, sier hun.

Medfødte healingevner

Monica har medfødte healingevner. Da hun var i tenårene, fikk hun ofte høre at hun hadde varme hender. Men hun synes det er bedre å gi fjernehealing fordi hun ellers kommer for nær innpå følelsene til mennesker. Når hun fjernhealer, «skanner» hun gjennom kroppen for å se hvor problemet ligger, og åpner opp for blokkeringer.
– Jeg jobber gjennom energien til det mennesket jeg snakker med. Det er viktig å være nøktern og realistisk og ikke skape forventninger som er feil. Jeg er også veldig forsiktig med å love noe, sier Monica som ikke kan få fullrost sykepleiere nok.
– De er engler i to sko. Det er mange flinke mennesker i helsevesenet som bruker evnene sine uten å si det til noen, avslutter hun.

VIL DU SNAKKE MED MONICA? DU TREFFER HENNE PÅ TLF: 820 95 423 (KR 26,00/MIN)

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode