Skip to main content

Ha tro på dine egne evner!

Frida har vært på teletorget helt siden 1995 og er en svært erfaren og seriøs rådgiver. Hun tror pandemien tydeliggjør tidsskille vi begynte på for mange år siden. Vi vil på varig vis endre på måten vi både jobber og er sosiale på, en endring som allerede er astrologisk varslet ved at vi nå er på vei inn i Vannmannens tidsalder.

Frida har vært å finne på teletorget siden 1995, og er en svært erfaren og seriøs rådgiver. Hun er klarsynt og har tilgang på informasjon som ligger i ditt energifelt. Hun svarer på alle typer spørsmål om fortid, nåtid og fremtid innenfor ethvert livstema som er av betydning for klienten. Ved telefonkonsultasjoner bruker hun også tarot for å «koble seg på» den som ringer. Tarot er et godt verktøy for å gi en tidsangivelse for ulike hendelser. Hennes hovedmisjon er å hjelpe mennesker til å ta større grad av kontroll over sitt eget liv. Som hun selv sier;

– Hovedgevinsten av å få vite noe om ens egen fremtid, er egentlig bare for å kunne forandre den dersom man ikke liker det man ser.

Frida (som ikke er hennes egentlige navn. Medium kjenner identiteten) er oppvokst i en by på Østlandet. Hun har en solid utdannelse og har en mastergrad i samfunnsvitenskap, treårig realfag, praktisk pedagogisk utdannelse (PPU), og er nå for «moroskyld» halvveis i en bachelor i psykologi. Hovedjobben er innen utdanningssektoren i tillegg til at hun jobber på teletorget som klarsynt og coach.

En livlig drømmevirkelighet

Frida kan ikke komme på noen spesifikke hendelser som var en form for utløsende faktor for klarsynet hennes i barndommen. Klarsynet har alltid vært med henne så lenge hun kan huske. Fra tidlig oppvekst helt tilbake til 2-årsalderen kunne hun «se gjennom folk», forstå hvem de er og hva som bor i dem.

Hun hadde som barn en svært livlig drømmevirkelighet hvor hun nærmest levede et eget parallelt liv i søvne. Hun gikk ofte i søvne og snakket og samhandlet med mennesker som ingen andre så. Foreldrene var verken alternative eller spesielt troende. Hun erindrer likevel ikke at det har vært problematisk for henne å stå i, og for erkjennelsen av at dette er hennes opplevelse av virkeligheten og den verden hun lever i.

På spørsmål om hun vil kalle seg selv alternativ, utdyper hun at begrepet alternativ egentlig sier veldig lite om hva et menneske tror på og står for. Hun har på egenhånd fordypet seg i ulike «alternative» retninger og trossystemer, inkludert astrologi og tarot siden hun var 17 år. Som hennes mer tradisjonelle utdanningsbakgrunn viser, er hun interessert i både samfunnsfag og naturfag, og er glad i å gå i dybden om hvordan ting henger sammen, om det er om naturen, samfunnskulturen eller om samfunnet. Hun har absolutt begge beina trygt plantet i bakken, samtidig som hun erkjenner at de tradisjonelle vitenskapene bare vet det de vet i dag. Det fortsatt mange ting vi ikke vet, eller som vitenskapen ikke kan forklare eller hjelpe oss med.

– Om det vi kaller virkeligheten eller hvordan ting henger sammen, har vi sannsynligvis nesten alt å oppdage ennå. Det er ikke viktig for meg at vi alle skal leve etter en sannhet. Det er heller ikke så viktig for meg hva folk tror på, om det er Gud, en kraft, et høyere vesen eller om de ikke tror eller er tvilende. Det viktige for meg er kunne respektere den enkeltes tro, og den respekten gir jeg tilbake. Jeg kjenner ingen indignasjon for at andre tror på noe annet enn meg selv. I og med at dette er så grunnleggende sant for meg, har jeg heller ingen trang til eller behov for å bevise dette overfor andre, sier hun.

Klarsynet har hun alltid hatt, og det har utviklet seg over tid. I barndommen kunne bilder og informasjon komme til henne på en mye mer kaotisk og ukontrollerbar måte enn nå. Det å lære seg å håndtere evnene har hun lært underveis, både å avgrense og å åpne opp og på den måten styre hvordan informasjonen skal komme. Med årene lærer man seg til å behandle de evnene og egenskapene man har, om det er mentale, motoriske eller spirituelle.

«Jeg oppfatter meg selv som veldig ærlig, åpen og direkte. Jeg formidler ikke alt jeg tenker, men det jeg formidler reflekterer meg og det
jeg faktisk oppriktig mener og tror».

Frida

Personlige egenskaper

Når vi spør henne om å beskrive sine personlige egenskaper, prøver hun også å se for seg hvordan andre vil beskrive henne.

– Jeg oppfatter meg selv som veldig ærlig, åpen og direkte. Jeg formidler ikke alt jeg tenker, men det jeg formidler reflekterer meg og det jeg faktisk oppriktig mener og tror. Jeg er ikke glad i skuespill og strategi. Jeg er opptatt av det gode og at man velger dette. Jeg er snill og har medfølelse og dyp empati for andre. Jeg har evnen til å leve meg inn i andres liv og gå veien sammen med dem. Jeg er opptatt av at det jeg leverer har kvalitet, og at det er reflektert og gjennomtenkt, forteller hun.

Frida mener at hvis man skal man fungere godt med å jobbe i og med andre menneskers energifelt, må man holde seg jordet og avgrense hva som er hennes følelser og tanker, og hva som er andres. Man må lære seg å avgrense både for å ha det bra og ikke påvirkes av den andres energi.

Reelt klarsyn krever også en viss distanse for ikke å farges av hva man måtte ønske for klienten eller bli påvirket av klientens eget håp eller frykt. Dette betyr på ingen måte at man har mindre empati, men at informasjonen man får inn og formilder til klienten er fra et høyere bevissthetsnivå og ikke personlige følelser og tanker.

– Enkelte mennesker kan gå inn i et rom og blir nedtrykt fordi det sitter mange andre der som også er nedtrykte. Det er verken heldig eller hensiktsmessig. Det er jo veldig vanskelig å være en reell hjelp for folk da. I tillegg har det en etisk side. Jeg går ikke rundt som en «åpen mottaker» som borrer seg inn i hjernen til andre uinvitert. Det vil verken være sunt eller etisk. Jeg kan fortelle noe om andre dersom jeg blir invitert inn. Forholdet mellom klienten og meg må være basert på tillit og respekt for informasjonen som kommer fram. Klienten skal føle seg ivaretatt.

Forholdet mellom klienten og meg må være basert på tillit og respekt for informasjonen som kommer fram. Klienten skal føle seg ivaretatt, mener Frida.

Nært forhold til naturen

Frida har et veldig nært forhold til naturen selv om hun også har en urban side. Bare noen minutters løpetur fra hjemmet i Stavanger har hun flotte naturområder rundt seg. Starten på hverdagen er derfor gjerne en løpetur sammen med hunden.

– For meg er det stor livskvalitet i å være ute, gjøre hagearbeid og grave i jorda. Jeg er glad i dyr og har en hund som jeg har «delt omsorg» med som gir meg en utrolig glede og berikelse. Den er som balsam for sjelen og er så snill at det nesten gjør vondt, forteller hun.

Frida er opptatt av utvikling. Ting må «vokse» for at man kan gå fremover i livet. Det er viktig for henne at hun er bedre i dag enn hun var i går, noe som gjør at hun er veldig glad i å lære nye ting. Ved siden av full jobb, hund og hus og coaching på teletorget, studerer hun også psykologi. Hun liker å utvikle seg og utfordre hjernen og få nye perspektiver. Dette er berikende for henne.

– Jeg er også glad i faste og bestandige strukturer, som hjemmet mitt for eksempel. Det er likevel masse rom for utvikling og forbedring om man tar vare på det man er glad i.

Vil du snakke med Frida? Du når henne på tlf. 829 95 158 (kr 29,90 pr. min., betaling via mobilregning og faktura) eller tlf. 21 05 87 58 (kr.26,90 pr min., kortbetaling via veiledertjenesten.no)

Er verktøykassa stor nok?

Som psykologistudent stiller hun spørsmål ved om verktøykassa når det gjelder aksepterte forskningsmetoder og beviskrav er stor nok. Dette er ikke særegent for dette faget. Faglig ballast gir henne likevel muligheter til å se bort fra det som er uvesentlig. Dersom en vitenskap kun har gaffel og kniv å spise suppa med, så får de med seg litt, men ikke alt, mener hun.

– Det er jo for så vidt psykologiens tap, men det betyr ikke at jeg ikke kan trekke ut masse veldig viktig kunnskap fra psykologien om hvordan hjernen og nervesystemet fungerer, hvordan vi lærer og utvikler språk, og hvordan psykiske og mentale lidelser utvikles. Det er jo masse å lære som er nyttig kunnskap, men det utgjør ikke hele sannheten. Jeg trenger ikke tro på alt jeg lærer eller være enig i alt lærebokforfatterne skriver. Psykologien har valgt sitt spor og valgt å avgrense hva de anerkjenner og ikke. De har sitt metodeapparat som er ett av mange mulige apparater. Det er greit nok, men det betyr ikke at jeg må underkaste meg denne måten å oppfatte verden på selv om jeg studerer psykologi. Jeg kan av og til trekke litt på øyebrynene, men føler ingen indignasjon for at enkelte teoretikere og forfattere fremstiller sine teorier som sannheter, sier hun.

«Det å aktivt håndtere livet er ikke noe man lærer en gang for alle. Det er en prosess – man blir aldri ferdig med å utvikle seg som menneske.»
Frida

Setter integritet høyt

Alle de hun har hatt nære relasjoner til har lært henne mye om hvem hun er, som foreldre, familie, partnere og venner som hun har lært mye av på godt og vondt.
– Det er jo litt av hensikten ved å ha nære relasjoner – det å kunne speile seg i andre og få tilbakemeldinger, sier hun.

Hun har aldri vært en «idoldyrker» med plakater på veggene eller tilhenger av en guru. Av egenskapene hun verdsetter, rager integritet umåtelig høyt. En som har denne egenskapen, er Desmond Tutu (1931-2021). Han var en sørafrikansk kirkeleder og aktivist som ble verdenskjent i 1980-årene på grunn av sin motstand mot apartheid. Han fikk Nobels fredspris i 1984 og er kjent for å ha lansert begrepet «regnbuenasjon» om Sør-Afrikas befolkning, som motsatsen til apartheid-begrepet.

– At man tør å stå i det gode, ekte og sanne og velge det rette selv om det ikke nødvendigvis er lettest eller det mest strategiske for egen personlige suksess, sier mye. Handlingene hans var ren godhet. Desmond Tutu vokste opp i et undertrykkende apartheidregime som sto for uhyrlige overgrep mot fargede i Sør-Afrika. Etter regimets fall ble han leder for sannhets- og forsoningskommisjonen. Det er ufattelige historier om drap og utryddelse som kommisjonen lyttet på, for så å faktisk tilgi og gi amnesti til de hvite som hadde utført grusomhetene. De kunne lett gått i den andre grøfta, og tatt igjen med samme mynt fremfor å velge forsoning, noe man ser mange eksempler på opp gjennom historien – også i dag. Det er stort å velge forsoning fremfor hevn. Jeg setter også stor pris på vanlige medmennesker og «småledere» i lokalsamfunnet som tør å ha integritet og står for noe uten at dette gir personlig gevinst, forteller hun.

Vil du snakke med Frida? Du når henne på tlf. 829 95 158 (kr 29,90 pr. min., betaling via mobilregning og faktura) eller tlf. 21 05 87 58 (kr.26,90 pr min., kortbetaling via veiledertjenesten.no)

Konkrete temaer og spørsmål

Frida begynte på teletorget allerede i 1995, og det varier hva klientene spør om. Det de møter, er en person som er ærlig, veldig dyktig og ønsker å møte dem og hjelpe dem med det de har behov for.

– Det er underlig å tenke på at det er så lenge siden jeg begynte. Når jeg jobber, «kobler jeg meg på» – jeg kan ikke beskrive dette i detalj – men det er å åpne opp for den andre personen. Da kan jeg bevege meg gjennom denne personens mange indre rom relativt fritt. Veldig mange har konkrete temaer og spørsmål de er opptatt av, og da er det primært det vi jobber med. Jeg kan også komme inn på andre ting som jeg ser kan være viktig, eller fortelle om utfordringer de har eller hva de bør ta tak i for å komme seg videre eller dit de vil. Valgene man tar, er til enhver tid med på å skape fremtiden, men samtidig er ikke fremtiden slått i stein. Mitt utgangspunkt er å beskrive fremtiden i en gitt tidshorisont, men jeg er også opptatt av å være konstruktiv hvis det er mindre oppmuntrende ting som er i ferd med å utvikle seg. Hva du bør og må ta tak i for å endre på ting som ikke fungerer. Det gjelder på alle livets områder, forklarer hun.

Frida jobber med sjelelige spørsmål, psykologiske, mentale og den konkrete virkeligheten som hus og hjem og jobb, samt helsemessige spørsmål. Hun er klar på at hun ikke er helsepersonell og gir ikke diagnoser. Da må de oppsøke lege. Helsespørsmål er viktig for mange, uten at det alltid er alvorlige sykdommer som ligger bak. De fleste opplever svingninger i energinivået gjennom livet og har mindre vondter og utfordringer som kan være en belastning, men ikke er livstruende. En grunnregel hun alltid har hatt, er at hvis klienten ikke kan gjøre noe med tilstanden, forteller hun det heller ikke.

Frida er opptatt av at vi som mennesker må «vokse» for at man kan gå fremover i livet. Det er viktig for henne at hun er bedre i dag enn hun var i går, noe som gjør at hun er veldig glad i å lære nye ting.

Tydelig og klar

Frida får svært gode tilbakemeldinger, og har en trofast skare av klienter. Det er ikke alltid klienten får svarene de hadde håpet på, men da er fokuset på å endre utfallet der det er mulig eller akseptere det som ikke kan endres.

– Stort sett har jeg veldig oppegående og bevisste klienter som ønsker å ta ansvar selv for sitt eget liv. De vil gjerne ha noen verktøy og retninger for å kunne ta tak best mulig selv. Vi ser også ofte på underliggende mønstre som går igjen fra barndom og tidlig oppvekst; hvorfor handler jeg stort sett på denne måten og hvilke erfaringer er grunnen til at jeg møter situasjoner eller personer som ikke er bra for meg?

Det de fleste lurer på, er hva fremtiden vil bringe. Det store flertallet av hennes klienter, noen av dem har hun hatt i over 20 år, har et aktivt forhold til eget liv. De bruker henne som coach og en som speiler dem i forhold til sin egen utvikling.

– I løpet av livet vil man oppleve forskjellige faser og utfordringer. Det å aktivt håndtere livet er ikke noe man lærer en gang for alle. Det er en prosess – man blir aldri ferdig med å utvikle seg som menneske, sier hun.

Endringer på teletorget

Frida har merket at det har skjedd en endring siden hun startet på teletorget for snart 27 år siden. Det er blitt flere som er bevisste og som vil ta tak selv. Det tror hun handler om at selvutviklingsverktøy er blitt mer vanlig og stuerent. Hun møter sjeldnere mennesker som er skeptiske selv om hun også bruker både tarot og astrologi.
– Alle mennesker har noen rammer og potensialer, men innenfor disse rammene har du veldig stor frihet, og det betyr at du har et stort ansvar. Det er stadig flere som ønsker å styre sitt eget liv. I samfunnet vårt er det tilsynelatende stor mobilitet i forhold til utdanningsnivå og økonomiske muligheter. Alle kan gjøre noe med livet sitt uansett utgangspunkt. Jeg er klar over at den sosiale arven ofte vil slå inn og gjøre denne muligheten mindre for enkelte, og da er det dette vi må jobbe med, forklarer Frida, som er kjempeglad for klientene hun har.

– Hvis du skal gi et generelt råd til andre mennesker, hva vil det være?

– Er du klar over hvor stort spørsmål dette egentlig er, sier hun og ler.
– Det må være litt i tråd med det jeg alt har vært inne på tidligere. Det å tørre å tro på at du kan påvirke ditt eget liv og din egen fremtid. Jeg tror nok også at det er en oppfordring til ikke å være redd for å gjøre suksess. For de fleste blir ikke livet bedre, større og rikere enn drømmene og forventningene man har. Jeg tror forventninger og realitet matcher. Noen bør kanskje heve sine egne forventinger. De bør tro på sine egne evner for å få det livet de ønsker. Det betyr selvsagt ikke at du har full kontroll på alt. Man lever tross alt i relasjoner med andre, men mennesker har mye mer skaperkraft og evner til å faktisk endre mønstre enn de ofte tror, sier hun.

Vil du snakke med Frida? Du når henne på tlf. 829 95 158 (kr 29,90 pr. min., betaling via mobilregning og faktura) eller tlf. 21 05 87 58 (kr.26,90 pr min., kortbetaling via veiledertjenesten.no)

Fremtiden på kort og lang sikt

– Hva tenker du om fremtiden på kort og lang sikt?
– Det er jo virkelig et stort spørsmål akkurat i den tiden vi er nå. Astrologisk er vi allerede i gang med et skifte til Vannmannens tidsalder og har vært det i lang tid. Pluto er sakte, men sikkert på vei over i Vannmannen innen et par år. Dette er en tidsalder som varer lenge. Jeg tror vi allerede er i et veldig stort skifte som først og fremst handler om relasjoner og strukturer og hvordan vi forholder oss til hverandre både privat og i arbeidslivet. Vi har gjerne ett eller flere nettverk med venner og kollegaer som er rimelig tette og fysiske. Vi mennesker kommer til å forholde oss løsere og mer distansert til hverandre i fremtiden, tror hun.

Grunnet smitterestriksjoner er det enkelt å se nå, men Frida tror det vil føre til en varig endring i forhold til hvor mange og hvordan man forholder se til andre. Bruk av hjemmekontor er økende både fordi arbeidsgiver kan spare penger, men også for å gjøre seg attraktive for arbeidstakere som ikke nødvendigvis bor der bedriften ligger. Dette kommer til å gjøre at de ytre og tette strukturene vi er vant til kommer til å gå mer i oppløsning – noe hun tenker er både positivt og negativt. Det har mange fordeler, men kan og vil forsterke opplevelsen av ensomhet og isolasjon hos folk.

Det blir ikke som før

Det har i mange år vært en utvikling i mobiliteten blant mennesker, men vi har likevel forholdt oss tett og fysisk i de gruppene man til enhver tid tilhører. Man forholder seg ikke primært til omverdenen via nett.

– Jeg tror at denne distansen vil øke. Pandemien har fungert som en forsterker og en katapult. Vi blir tvunget inn i nye spor og rutiner som kommer til å henge ved mye lenger enn pandemien, tror hun.

Frida mener det ikke blir som før, som alle snakker om. Kanskje ikke alle vil det heller. Det finnes en iboende motstand mot forandring blant alle mennesker. Men denne situasjonen har nå vart så lenge at det blir varig. Nå etableres helt nye strukturer som gir nye muligheter.

Firmaer redusere sine lokaler fysisk, folk bygger opp muligheter for varig hjemmekontor og endrer vanene sine på godt og vondt for å få den nye kabalen til å gå opp. Det er mange fordeler med hjemmekontor. Det er er en veldig effektivisering selv om det finnes mange yrkesgrupper som ikke kan jobbe hjemme, som helsepersonell.

Unges bruk av sosiale medier

Frida tenker også på studentene som sliter. De unge har gjennom mange år allerede distansert seg ved stadig økt bruk av sosiale medier. De chatter med hverandre mens de sitter ved siden av hverandre. De forholder seg rent fysisk mindre og mindre til hverandre. Nå får de det så spisset at de blir tvangsmessig distansert og ikke har det fysiske samværet de er vant til, selv om man er «spacet» ut på sin egen mobilplanet.

– Man ser ungdomsgjenger som nærmest sitter oppå hverandre med hver sin mobil, men de har likevel en fysisk nærhet. Det som skjer nå, vil forsterke denne distansen mellom mennesker. Det kan føre til at mange vil forholde seg til flere nettverk på forskjellige plattformer fordi det fysiske møtet blir tidsbesparende hvis det kan skje digitalt. Jeg tror det vil forsterke opplevelsen av å være på en ensom øy hos mange enkeltmennesker. Det rammer spesielt ungdom, men jeg tror dette er noe de må venne seg til. Det som skjer nå, kommer til å få mentale og psykiske konsekvenser for mange. Behovet for trygghet og samhørighet vil ikke i samme grad som før få næring av det fysiske samværet, men dette kan ivaretas mer distansert, men da må vi alle lære dette, avslutter hun.

Vil du snakke med Frida? Du når henne på tlf. 829 95 158 (kr 29,90 pr. min., betaling via mobilregning og faktura) eller tlf. 21 05 87 58 (kr.26,90 pr min., kortbetaling via veiledertjenesten.no)

Leif B. Kristiansen Freyvoll

Leif B. Kristiansen Freyvoll har en bachelor i organisasjonsutvikling og personalledelse. Han har jobbet som journalist, redigerer og designer i aviser, magasiner og på nett. Fokus i dag er på helse og parapsykologi. Han har vært ansvarlig redaktør i Medium siden 2007. E-post: leif@mediumforlag.no
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Kalkuler frakt
   Bruk kode