Skip to main content

Yoga kan forbedre leddgikt

To timers yoga-praksis daglig som støtteterapi kan redusere alvorlighetsgraden av leddgikt, ifølge ny studie. Pasientene ble også mindre deprimerte.

Åtte ukers intensiv yogatrening kan betydelig redusere fysiske og psykologiske symptomer for pasienter med aktiv revmatoid artritt (RA), også kalt leddgikt. Leddgikt er en kronisk autoimmun inflammatorisk sykdom. Den angriper først og fremst de små leddene i fingre og tær, men den kan med tiden også angripe større ledd.

Det var en randomisert studie med en aktiv testgruppe og en passiv kontrollgruppe. De analyserte effektene av å trene yoga i to timer daglig fem dager i uken i åtte uker. Totalt 72 leddgikt-pasienter var med i studien. Både test- og kontrollgruppen fikk rutinemessig medisinsk behandling samtidig.

Leddgiktpasientene i studien viste tydelige forbedringer i nivåene av inflammasjon, funksjonell status og sykdomsaktivitet. Studien ble publisert i Restorative Neurology and Neuroscience. Den demonstrerer at yoga har potensial som forebyggende, behandlende og rehabiliterende terapi ved leddgikt.

‒ Våre funn viser målbare forbedringer for pasientene i testgruppen, noe som tyder på at yoga-praksis har en immunregulerende rolle i behandling av RA. En intensiv yoga-behandling samtidig med rutinemessig medisinbehandling induserte molekylær remisjon (forbedring) og gjenopprettet immunologisk toleranse. I tillegg reduserte det alvorlighetsgraden av depresjon ved å fremme nevroloplastisitet, forklarer forskerleder Rima Dada til IOS Press. Hun er lege og professor ved All India Institute of Medical Sciences i New Delhi, India.

Nevroplastisitet er hjernens evne til å tilpasse seg ved å endre koblingene mellom nerver og hjerneceller på bakgrunn av personens atferd, miljøet og opplevelser.

Dette er en av de første studiene som ser på hvordan yoga-praksis påvirker systemiske biomarkører for inflammasjon, cellulær aldring og oksidativt stress, spesielt hos leddgiktpasienter.

Dr. Dada bemerket at høy sykdomsaktivitet og underliggende depresjon er forbundet med økt funksjonshemming, redusert livskvalitet og mindre klinisk forbedring og behandlingsrespons hos leddgiktpasienter.

Resultatene viser betydelig forbedring i systemiske biomarkører av nevroloplastisitet, betennelse, immunmodulering, cellehelse og cellenes aldring. Det viste også positive resultater i form av redusert depresjon, sykdomsaktivitet og funksjonshemning.

Forbedring i psykologisk helse og reduksjon i alvorlighetsgrad gjorde yogagruppen mer kompatibel og i stand til å utføre flere daglige gjøremål uten store problemer.

‒ Våre resultater gir bevis på at yoga positivt modifiserer autoimmunitetens patobiologi på cellulære og molekylære nivåer ved å gjøre sinn-kropp-kommunikasjon målrettet. Ytterligere forskning er nødvendig for utforskning av mulige mekanismer som ligger til grunn for den oppbyggende effekten av yoga på flere baner på cellulært nivå, tilføyde dr. Dada.

Hun konkluderer med at studien tilbyr et nytt supplement til medisinsk behandling.

‒ Med yoga-basert MBI (mind-body intervention) som gir en helhetlig behandlingsdimensjon, blir det å nå en tilstand av remisjon (forbedring) et mer oppnåelig behandlingsmål. Siden de fleste sykdommer har en psykosomatisk komponent, kan denne tilnærmingen brukes bredt.

Kilder:
IOS Press
NHI.no
Wikipedia

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode