Utbrenthet del 8: Traumer og avhengighet

Adferd, vaner og avhengighet kan i verste fall føre til sykdom og dårlig livskvalitet. Arbeidsnarkomane, hjelpersyndrom, flink pike syndrom, perfeksjonisme, manglende evne til å si nei, avhengighet av shopping, spill, mat, trening, røyk og alkohol er ting jeg opplever ofte hos mine studenter og klienter. Dette kan føre til utbrenthet, tomhet, frykt, angst, depresjon, skyld, skam og kronisk sykdom.

Artikkelserie om utbrenthet del 8:

Dessverre er de færreste bevisst over at egen adferd, vaner og avhengigheter styrer oss på autopilot og ofte fører til ufortjent lidelse. Her skal vi se hvordan traumer kan påvirke alle deler av livet og hvorfor dette er en av de viktigste årsakene til at mange blir avhengige og utvikler kronisk sykdom.

I nesten to tiår har jeg hjulpet mennesker til et sunt og meningsfylt liv etter utbrenthet og kronisk sykdom. Noe av det viktigste man trenger i en slik livssituasjon, er forståelsen for hvorfor og hvordan man endte opp som utbrent. Uten denne innsikten er det vanskelig å komme ut av hamsterhjulet siden vi ikke engang forstår om eller hvorfor vi er der. Når vi har fått klarhet i dette, kan arbeidet starte med å bremse og til slutt finne veien ut av hamsterhjulet med avhengighet, sykdom og lidelse.

Gratis nettkurs

Jeg har laget et gratis nettkurs som gir en detaljert beskrivelse av de viktigste årsakene til destruktiv adferd, uvaner og avhengigheter, samt en grunnleggende forståelse om hvordan små og store traumer kan påvirke alle deler av vårt voksne liv uten at vi er klar over det. Den gode nyheter er at det er mulig å gjøre noe med det slik at man slipper å være et offer for sin fortid. Dette er et nettkurs jeg tilbyr alle mine klienter og studenter som er slitne, frustrerte, aggressive, depressive, utbrente, sliter med tomhet i livet og manglende livsgnist og mening eller kronisk sykdom. Nettkurset er opplysende og til stor hjelp for å kunne forstå og legge grunnlaget for å helbrede traumer og adferd. Du kan se nettkurset på wanvig.no/trauma

Konsekvensene av traumer

Siden tenårene har jeg vært interessert i hvordan traumer kan påvirke alle aspekter av livet – både fysisk, mentalt, emosjonelt og senere spirituelt. Interessen ble tent da en arbeidskollega, ved en av mine første jobber som tenåring, fortalte meg om hans opplevelser som FN-soldat i Libanon på slutten av 1970-tallet. Kompaniet hans opplevde de verste sidene ved krig med konstant frykt for eget liv, død og sjokk. Det som overrasket min arbeidskollega var at han ikke fikk psykiske helseproblemer eller andre ettervirkninger etter å ha opplevd krig på nært hold, mens flere av hans medsoldater som opplevde akkurat de samme hendelsene fikk til dels store psykiske problemer da de kom hjem.

Hvordan det kan det ha seg at mennesker reagerer så ulikt på eksakt samme traumatiske opplevelser? Noen får ingen ettervirkninger, mens andre blir psykisk påvirket resten av livet. Den gang forsto jeg ingen av sammenhengene som vi skal se nærmere på i denne artikkelen og som jeg snakker mer detaljert om i det tilhørende nettkurset.

Det jeg deler i denne artikkelen er bygd på kunnskapen jeg har fått fra flere av verdens beste traumeeksperter, samt lang personlig erfaring med å hjelpe studenter og klienter ut av lidelse og sykdom ofte i kombinasjon med lege og psykolog. De gode resultantene som oppnås av mange, er basert på effektive resultater ved å benytte en unik kombinasjon av det beste innen moderne og urgammel medisin og vitenskap.

Fundamentene for traumer

Dr. Peter Levine, en internasjonalt anerkjent traumeekspert og klinisk psykolog (1), definerer traumer på følgende måte:

  1. Traumer er tapet av forbindelsen og tilknytningen til ditt sanne selv.
  2. Traumer medfører grunnleggende skader som tap av forbindelsen til oss selv, våre familier og verden rundt oss.
  3. Dette tapet er ofte vanskelig å gjenkjenne fordi det skjer sakte over tid. Vi tilpasser oss disse subtile endringene uten å legge merke til dem.
  4. Traumet er ikke den ytre hendelsen som skjer (f.eks. en bilulykke), traumet er virkningen og resultatet av hendelsen, som fører til en distansering fra oss selv.
  5. Dette kan være subtilt og skjer over tid, og vi tilpasser oss på en slik måte at vi tror vi er tilpasningene.
  6. Vi begynner å tro at vi er distanseringen. Vi er de formene som tilpasningene har. Vi tror at dette er vårt virkelige selv. Som en som identifiserer seg som perfeksjonist – «for det er jo bare slik jeg er.»

Traumet fører til en distansering mellom vårt sanne selv og kroppen. Det fører til at vi mister kontakten med vårt sanne selv, som igjen betyr at vi mister forbindelsen til vår essens og sjel.

Starten på kronisk sykdom

Ofte begynner kroniske sykdommer med denne type distansering til vårt sanne selv gjennom traumatiske opplevelser i barndommen, lenge før symptomene kommer. Dette kan være en av de viktigste årsakene til sykdommen og at det er tilpasningene vi gjør i livet som gjør oss syke over tid. Desto flere små og større traumer du har opplevd, desto større er sjansen for at du gradvis har tapt en del av tilknytningen til ditt sanne selv og essens gjennom tilpasningene du har lært deg for å kompensere for tapet. Dette er noe som dessverre gjelder veldig mange i samfunnet vi lever i, der fokuset ofte er på å fungere fremfor å leve.

Jeg definerer avhengighet som enhver adferd som gir en midlertidig lindring og glede du lengter etter og forfølger, til tross for negative konsekvenser.

Det å søke etter glede, lindre smerte og distraksjon fra smerten er helt normalt. Avhengigheten i seg selv er ikke hovedproblemet! Spørsmålet er hvorfor du ikke finner glede i livet og hvorfor du har behov for avhengigheten. Noe har skapt en så stor konflikt i livet som du flykter fra. Noe har gitt deg så mye smerte at du søker etter noe som lindrer smertene. Avhengigheten er bare en tilpasning – det er tilpasningen som er problemet – som for eksempel å bli spilleavhengig.

Det første spørsmålet er ikke hvorfor vi er avhengig, det er hvorfor har vi denne smerten? Smerten går alltid tilbake til den opprinnelige distanseringen som var konsekvensen etter et eller flere traumer. Det grunnleggende problemene er ikke at du ble psykisk misbrukt, slått og forlatt, eller at foreldrene dine ikke elsket deg slik alle trenger å bli elsket, problemet er at resultatet (tilpasningene) av disse traumene har ført til at du har mistet forbindelsen til deg selv. Hvis du ikke ble elsket av foreldrene dine og dette ikke førte til at du distanserte deg fra ditt sanne selv, ville du heller ikke blitt traumatisert. Dette er også den fundamentale forklaringen på historien med arbeidskollegaen min ovenfor.

Kompensasjon gjennom avhengighet

Alle har vi en indre lengsel etter å finne tilbake til vårt sanne selv og vår essens. Tapet av vår essens er en tilpasning i seg selv. Siden det er for smertefullt å være seg selv, er det bedre å ta avstand til seg selv. Om det er smertefullt å være bevisst på de sanne behovene og å manifestere dette i livet, er det bedre å distansere seg fra magefølelsen.

Dette kompenseres gjennom avhengighet eller ved å utvikle adferdsmønster vi tror vil gi det vi trenger for å få tilgang på vårt sanne selv og essens igjen. Om du ikke fikk nok oppmerksomhet som barn, kan du bli veldig fokusert på å få oppmerksomhet som voksen. Det kan føre til ønsker om å få anerkjennelse fra andre voksne som et substitutt. Du søker en følelse av å være verdifull gjennom hva andre tenker om deg. Som voksen vil du prøve å imponere andre for å bli verdsatt uten å forstå den bakenforliggende årsaken til dette.

Tilpasningene som hjalp med å takle tapene som små, blir en byrde og separasjon fra vår essens som voksne. Dette er kilden til fremmedgjøringen i forhold til vårt sanne selv. Vi kunne ikke være oss selv siden dette ville føre til smerte, lidelse og sårbarhet. Vi dekker over sårbarheten for å kompensere, som igjen fører til at vi lukker hjertene. Da vet vi ikke hvordan vi skal elske oss selv og andre lenger. Dette fører til mangel på glede og at vi tar enda mer avstand til vårt sanne selv og vår essens.

Avhengighet og vårt samfunn

Dette skjer ikke kun på individuelt plan, det skjer også på et samfunnsmessig plan. Vi lever i et samfunn hvor man ofte er fremmedgjort i forhold til hverandre og sitt sanne selv og med mennesker som verdsetter vårt falske selv. Det er ikke nok med at vi utvikler disse tilpasningsmekanismene, samfunnet belønner oss for å være arbeidsnarkoman eller perfeksjonist. Vi lider ikke kun med resultatene av traumer fordi foreldrene våre var ubevisste og led så mye i sin egen oppvekst at de traumatiserte oss. Vi har i tillegg en verden rundt oss som bekrefter usannheten – som verdsetter personligheten som ble utviklet for å kompensere for smerte, tap og sårbarhet.

Problemet er å endre dette. Verden vi lever i er avhengig av vår falske oppfatning av oss selv! Hvis du fant tilbake til ditt sanne selv, ville du ikke kjøpt mange av de tingene du ofte kjøper. Dagens samfunn er avhengig av at vi kjøper produkter vi egentlig ikke trenger. Om vi slutter å handle, stopper samfunnet. Under Covid-19-krisen ser vi hva som skjer i samfunnet når forbrukerne slutter å kjøpe ting de egentlig ikke har behov for.

Helseproblemer

Mentale helseproblemer som depresjon, angst, avhengighet og psykoser starter ofte som en kompensasjon etter et traume. Et barn kan ikke skille mellom grunnleggende behov og ønsker. Et barn kan derfor blir sint dersom det ikke får leken det ønsker, men det er helt normalt. Det som ikke er normalt, er at barnet må undertrykke dette sinnet. Det kan senere føre til en depresjon i voksen alder. Derfor må man spørre seg hva som ble undertrykt og hvorfor. Dette kan være starten på å få bedre kontakt med sitt sanne selv og essens.

Når du undertrykker dine egne følelser, undertrykker du også immunforsvaret siden du ikke kan skille sinnet fra kroppen din. Da kan immunsystemet angripe, og du har lagt et av fundamentene for autoimmune sykdommer. Traumer kan ha stor innvirkning på din mentale, fysiske og spirituelle helse, dine relasjoner med andre, parforhold, jobb, glede, lykke og finne mening med livet.

Spiritualitet er forståelsen av, og å leve ut, behovene til vår sjel og sanne essens. Når vi blir traumatisert, kan vi gjennom å kompensere ta avstand fra vårt sanne selv. Den virkelige meningen av helbredelse er veien til å bli hel slik at vi kan opprette kontakten til vår sanne essens igjen. Dette er et av mine viktigste fokusområder som sjaman.

Helbredelse av avhengigheten

Avhengighet handler om å flykte fra smerte. Når vi innser at kjærligheten og hjertets kvaliteter er vår sanne essens, forstår vi at dette ikke er noe å stikke av fra. Veien for å komme så langt går gjennom flere steg:

Steg 1: Finn ut hvordan du kompenserer og hvilke avhengigheter som er med på å styre livet ditt negativt. Du må finne begrensinger, sykdom og problemer i livet. Disse er sannsynligvis forbundet med en eller flere avhengigheter. Siden det kan være vanskelig å se seg selv objektivt, kan det være en god ide å søke profesjonell hjelp fra terapeut, psykolog eller livsveileder.

Steg 2: Aksepter avhengighetene. Dette høres kanskje unødvendig ut, men min erfaring viser at dette kan være et av de vanskeligste stegene. Uten at du aksepterer årsakene til problemet, er det ikke mulig å gjøre noe med det.

Steg 3: Prøv å forstå hvordan tapet av forbindelsen til ditt sanne selv og essens har oppstått. Jo mer omfattende problematikk du jobber med, desto viktigere er det å søke profesjonell hjelp. Her handler det ofte om oppvekst, relasjon til foreldre, store traumer og liknende.
De neste stegene skiller seg fra det som er vanlig innen psykologien i Norge. Disse er relatert til mitt arbeid og filosofi om helbredelse av avhengigheter og traumer.

Steg 4: Gi slipp! Når du forstår hvorfor du er avhengig og hvordan dette påvirker livet, er tiden kommet for å gi slipp på dem. Uten en grunnleggende, ærlig og helhjertet beslutning, er det begrenset hvilke resultater du kan oppnå. Jo vanskeligere avhengighetene er, desto viktigere er det å gjøre de foregående stegene grundig. Dette vil normalt være gjort sammen med en dyktig terapeut eller veileder i løpet av noen uker, med unntak av alvorlige traumer som ofte kan ta måneder å kartlegge.

Steg 5: Å helbrede de emosjonelle båndene mellom traumet og nåtid består i å kutte båndene mellom emosjonene og følelsene som oppsto da traumet skjedde (fortid) og de negative emosjonene i nåtid. Så lenge dette ikke helbredes kan du oppleve at følelsene og emosjonene i fortid erfares bevisst eller ubevisst i gitte situasjoner. Et eksempel på dette er tilgivelse for å gi slipp på en hendelse eller person der følelsene og emosjonene som oppsto for lenge siden begrenser livet i dag.

Jeg foretrekker å kutte disse båndene fra nåtidsperspektivet fremfor en langvarig lidelsesfylt gjenopplevelse av fortiden som ofte tilbys innen psykoanalyse. Dette kan være hjelpsomt for å bli bevisst og forstå fortiden, men gir ofte begrensede resultater når de brukes over lang tid. Siden dette er et stort tema, anbefaler jeg at du leser artikkelen «De 3 fasene for å helbrede sorg på en sunn og holistisk måte» (Medium nr. 4-2015) på www.wanvig.no/blogg, som gir et eksempel på dette steget, i forhold til å miste en som er kjær.

Steg 6: Innarbeid en ny adferd basert på ny innsikt etter at de emosjonelle båndene med traumet er helbredet. Dette kan kun gjøres i nåtid ved å trene inn en ny og sunn adferd gjennom for eksempel å akseptere at 80 prosent er godt nok, akseptere at det er sunt å sette grenser og si nei, akseptere at jobben ikke skal tas med hjem og ha et sunt skille mellom jobb og privatliv.

Gullstandarden for steg 5 og 6 er å få nye erfaringer i hverdagen ved å oppleve at det å si nei faktisk fører til at du får mer energi, fritid, bedre parforhold og relasjon uten at du mister jobben eller at karrieren blir ødelagt.

Desto mer intensive emosjoner som oppstår med de nye erfaringene du får, jo enklere er det for underbevisstheten å gi slipp på de gamle båndene, samtidig som nye nevronettverk (veier for automatisk adferd i hjernen) blir skapt. Dette er noe jeg har gjort aktivt med mange av mine klienter de siste to tiårene med gode resultater. Et flott eksempel på dette finner vi i psykologien under «Bergensmetoden» (ref. 2 og 3) som baserer seg på en progressiv utvikling av nye erfaringer, ved at pasientene blir utsatt for mer og mer intensive «møter» med sin skrekk, slik at denne forsvinner. Den gamle ideen i psykologien om å skjerme pasienter fra frykten er en terapi som ikke leder til effektiv helbredelse.

Steg 7: Gjenforening med din sanne essens. Parallelt med steg 1-6 jobber jeg sammen med mine klienter og studenter for å hjelpe dem til å gjenoppdage sin egen sjel og essens og hva som er de virkelig ekte og dype behovene og lengslene. Dette gjør jeg gjennom kursene «Forandre ditt liv på 90 dager!» og «Sjamanisme for det moderne mennesket» der studentene blant annet lærer å gjenoppdage sin sanne essens ved hjelp av naturen og moder jord. Et fantastisk eksempel på dette finner du intervjuet med en av mine studenter nedenfor.

En rørende historie

I løpet av noen måneder klarte Cathrine Emilie å finne veien ut av en lang livskrise preget av dyp depresjon, sosial angst, selvskading og utbrenthet. En viktig del av behandlingsopplegget var å benytte naturen som læremester og helbreder. Dette er også et flott eksempel på hvordan en psykiater og en sjaman sammen hjalp en pasient, som var alvorlig syk, til å få livsgnisten og livsgleden tilbake! Se på det inspirerende og berørende intervjuet med Cathrine Emilie som er et flott eksempel på hva vi har delt i denne artikkelen: www.wanvig.no/trauma

Pål-Espen med Cathrine Emilie, som i løpet av noen måneder klarte å finne veien ut av en lang livskrise preget av dyp depresjon, sosial angst, selvskading og utbrenthet.

Din vei videre

Om du befinner deg i et dypt hull fylt med håpløshet så vet jeg hva du føler. Årsaken til at jeg har delt en del av min innsikt og erfaring i denne artikkelserien, er for å inspirere og gi et håp om at det finnes en løsning. Alt handler om å ta ett skritt av gangen. Det første målet er å finne noen som kan hjelpe deg. Jeg anbefaler en systematisk fremgangsmåte siden det ofte er mange faktorer som har innvirkning på en vanskelig livssituasjon. Benytt gjerne denne artikkelserien som utgangspunkt for samtalen med spesialisten(e) du har valgt til å hjelpe deg. Desto mer aktiv du er, jo lettere er det å få hjelpen du trenger. Du vil møte både fremgang og nedturer. Husk at bak ethvert uvær lurer sola som bestandig titter frem til slutt så lenge du ikke gir opp.

Lyst til å vite mer?

Jeg ønsker deg alt godt på din vei. Livet kan være godt å leve om vi velger det selv! Om du ønsker å lære mer om dette og andre temaer for å skape et bedre liv, finner du flere gratis videotreninger og artikler på www.wanvig.no. Stort sett alle problemer kan løses – og ofte ligger løsningen rett foran nesetippen! Jeg ønsker deg lykke til på din vei mot god helse, glede, lykke og et fortryllende liv! Jeg håper denne artikkelen har vært til inspirasjon og motivasjon! Jeg er alltid åpen for innspill og spørsmål. Ta gjerne kontakt med meg på e-post om du har forslag til tema som du ønsker at jeg tar opp i mine artikler.

Referanser

Ref. 1: Dr. Peter Levine: www.nicabm.com/faculty/peter-levine

Ref. 2: Bergensmetoden: https://helse-bergen.no

Ref. 3: Martin blei kvitt angsten på fire dagar – nå skal suksessen ut til heile landet

Tidligere artikler i denne serien:

Del 1: «Derfor blir du utbrent – men hva er det egentlig?» publisert i Medium nr.  5-2018

Del 2: «Nøkkelen – en effektiv strategi- og tiltaksplan», publisert i Medium nr.  6-2018.

Del 3: «Fysiologiske årsaker til utbrenthet», publisert i Medium nr. 1-2019.

Del 4: «Helbredelse av de fysiske årsakene til utbrenthet», publisert i Medium nr. 2-2019.

Del 5: «Slik lærer du å sette grenser», publisert i Medium nr. 3-2019.

Del 6: «Slik måler du kronisk stress og utbrenthet på en enkel måte!», publisert i Medium nr. 4-2019.

Del 7: «For å tenne livsgnisten trenger vi håp og et positivt livsperspektiv!», publisert i Medium nr. 5-2019

Artiklene kan lastes ned gratis på www.wanvig.no/utbrent

Om forfatteren

Pål-Espen Wanvig er forfatter av boken Beyond Positive Psychology, sjaman og spirituell lærer. I 2003 møtte han veggen og var nær ved å miste livet. På veien for å bli frisk har han samlet en omfattende kunnskap gjennom mer enn 20.000 utdannings og erfaringstimer innen bla. sjamanisme, tradisjonell kinesisk medisin, neuro- og adferdspsykologi og funksjonell medisin. Pål-Esben legger stor vekt på å oppnå raske, effektive og objektivt målbare resultater på alt han lærer bort. post@wanvig.no, www.wanvig.no