Skip to main content

For å tenne livsgnisten trenger vi håp og et positivt livsperspektiv!

Manglende positivt livsperspektiv er noe mange sliter med i en tilstand av utbrenthet og alvorlig sykdom. Her ser vi nærmere på årsakene til manglende håp og livsperspektiv samt hvordan vi tenner flammen til et dypt eksistensielt håp for veien til å bli frisk ved hjelp av å forstå hjertets og sjelens behov og ønsker.

Artikkelserie om utbrenthet del 7:

Vi lever i et samfunn hvor lange arbeidsdager og utbrenthet blir mer og mer vanlig. Hver tredje nordmann er i faresonen for å bli utbrent i løpet av arbeidslivet. Utbrenthet blir ofte forenklet til diagnosen «depressiv episode» av leger og psykologer. Uvitenheten og hjelpeløsheten som man ofte blir møtt med av det profesjonelle helse-Norge kan skape frustrasjon og fortvilelse for pasienten og pårørende.
I 2003 møtte jeg selv veggen. Leger, psykologer og spesialister var hjelpeløse siden de ikke fant noe «patologisk galt» med meg. Den viktigste faktoren som gjorde meg i stand til å kravle opp av det dype, svarte hullet var et godt forankret håp om å bli frisk. Dette ga meg pågangsmot til å gå gjennom ekstreme livssituasjoner og mer enn 10 år preget av store nedturer med alvorlig sykdom, fare for organsvikt, livstruende lungebetennelser, ME (Myalgisk encefalopati) og alvorlig depresjon (MDD). Jeg er så utrolig heldig som fant min lærer og mentor Walter Lübeck som hjalp meg å tenne og nære håpets ild slik at jeg aldri ga opp, samt min kjære kone Maria som aldri ga opp håpet om at jeg skulle finne veilen til å bli frisk.
I min praksis legger jeg stor vekt på å tenne og nære denne ilden til mine klienter, parallelt med et gjennomprøvd rammeverk med strategier og tiltaksplaner som jeg har skrevet om i de seks første artiklene. Disse kan lastes ned på www.wanvig.no/utbrent.

Mangel på et positivt livsperspektiv

Utbrenthet går ofte hånd i hånd med følelsen av hjelpeløshet, apati og manglende håp om å få et friskt og meningsfullt liv. 9 av 10 av de som oppsøker meg for å få hjelp sliter med håpløshet, som i de fleste tilfeller er utløst av mangel på et positivt livsperspektiv og håp om at ting skal bli bedre. Årsakene er ofte utløst av traumer, dødsfall, utilfredshet i privatlivet, jobb og karriere, manglende hjelp av lege og psykolog eller en kombinasjon.

Derfor er en gjennomgang av hvordan livet har vært de siste årene viktig. Da må man stille spørsmål som;

 • Når følte du sist livsglede, håp og inspirasjon i livet ditt?
 • Hva skal til for at du igjen føler livsglede, håp og inspirasjon i livet ditt?
 • Nevn ti aktiviteter som ikke har noe med jobben din å gjøre som du finner gøy og tilfredsstillende å gjøre. På en skala fra 1 til 10 der 1 er utilfredsstillende og 10 særdeles tilfredsstillende: Hvordan karakteriserer du:
  a) privatlivet ditt?
  b) forholdet til din partner?
  c) forholdet til dine barn?
  e) din jobb?
  f) din karriere?
  g) relasjonen til dine venner?
  e) ditt sosiale liv?
  f) dine hobbyer?
  g) din fysiske helse?
  h) din psykiske helse?
  i) ditt perspektiv for fremtiden?
  j) dine økonomiske utsikter?
  k) meningen i livet?

Der svaret er 6 eller mindre bør man finne ut hva årsakene er. Jeg husker fortsatt veldig godt da min mentor etter sammenbruddet i 2003 spurte om dette. Jeg klarte nesten ikke å svare på de første spørsmålene, og jeg var ikke i stand til å skrive noe som helst på listen over de ti aktivitetene som jeg syntes var gøy og tilfredsstillende å gjøre som ikke hadde noe med jobben min å gjøre. Som arbeidsnarkoman var det jo stort sett jobb livet mitt bestod av!
Om vi stiller et ungt og friskt menneske som med håp og inspirasjon som starter på sin første jobb de samme spørsmålene, vil vedkommende sikkert få full score. Et eller annet sted mellom disse to ytterpunktene begynner den utbrente å miste sitt positive livsperspektiv. I en effektiv utbrenthetsterapi bør de viktigste årsakene avdekkes og endres. Uten dette blir det vanskelig å få tilbake et grunnleggende positivt livsperspektiv.

«Håp er å kunne se at det er lys til tross for alt mørket.»

– Desmond Tutu

HÅP – en nøkkel til å bli frisk

Ordet håp brukes ofte om ønsketenkning. Jeg håper jeg vinner i Lotto, jeg håper at det går bra på eksamen, jeg håper at livet mitt blir bedre med å gjenta affirmasjonen «hver dag blir jeg lykkeligere og lykkeligere». Den type håp jeg skriver om i her har ingenting med ønsketenkning å gjøre. Det hjelper lite å råde en utbrent til å tenke positivt eller prøve å se det lyse i situasjonen.
Den type håp vi snakker om her, er et eksistensielt håp som er selve grunnlaget for din menneskelige eksistens og fundamentet for et positivt livsperspektiv med mening og glede. Uten dette håpet vil øynene se blasse, tomme og ubevegelige ut, mens øynene til en som er fylt med håp vil gnistre av energi og lidenskap for livet. Øynene er sjelens og hjertets speil og avslører hvor dypt et menneske står i kontakt med sitt hjerte og sin dypeste spiritualitet. Eksistensielt håp er den dypeste motivasjonsfaktoren vi har som blir næret ved å aktivere hjertets følelser. Optimisme blir ofte forvekslet med håp, men det er ikke mulig å aktivere et dypt eksistensielt håp med optimisme. Den er en fin og hjelpsom ekstramotor, men kun alene gjennom for eksempel positive affirmasjoner, disiplin eller motivasjonsseminarer blir den som spraymaling på rust.

Et dypt eksistensielt håp

Spørsmålet er da hvor kommer dette dype, eksistensielle håpet fra? Som sjaman og spirituell lærer er det mulig å svare på følgende måte: Når sjelen inkarnerer i din fysiske kropp har den med seg en livsmisjon for dette livet som vi kan forenkle til «meningen med livet». Livsmisjonen består av ulike livstemaer og erfaringer som din sjel ønsker å befatte seg med og lære mer om i denne inkarnasjonen. Denne livsmisjonen kan nås via vårt hjerte som er «grensesnittet» mellom sjelen og vår materielle tilværelse. Desto mer et menneske lever i forhold til det hjertet lengter etter, desto tettere går vi i takt med sjelens ønsker. Desto mer vi går i takt med sjelen, desto sterkere er vårt dype eksistensielle håp.

«Når du velger håp, er alt mulig.»

– Christopher Reeve

Rike emosjonelle tilstander

Gjennom rike emosjonelle tilstander legger sjelen til rette for en grunnleggende handlingsenergi som også nærer det eksistensielle håpets flamme. Disse tilstandene er drevet av hjertets primære følelser som lykke, lidenskap, kjærlighet, mot, empati, omtanke og medfølelse. I disse tilstandene behandler vi alltid oss selv og andre på en god måte. I denne tilstanden er det enkelt å vite hva som er det rette å gjøre, og alle typer mellommenneskelige problemer er enklere å løse på en kjærlig og respektfull måte. Hvis du har et problem med partneren din i en rik emosjonell tilstand, er det lett å løse konflikten på en kjærlig og respektfull måte. Vi kan kun oppleve et fullstendig liv når vi befinner oss i en rik, emosjonell tilstand. Handlingsenergien som skapes gjennom rike emosjonelle tilstander kan vi se på som bensinmotoren i en bil. Er tanken full kan vi kjøre langt.

Life happens

Få av oss blir opplært til å følge hjertet. Det blir heller lagt vekt på suksess, karriere, økonomi og hvordan vi ser ut. Det handler mer om at andre gir oss positive tilbakemeldinger enn å være genuint lykkelige. Desto flere valg vi tar om ikke å følge hjertet, desto flere lidende emosjonelle tilstander blir livet fylt med. Disse tilstandene er drevet av egoets sekundære følelser som frykt, sinne, hat, frustrasjon, sjalusi, grådighet, angst, likegyldighet og bekymringer.
I disse tilstandene behandler vi ofte oss selv og andre dårlig. Vi er dårlige til å kommunisere og en konflikt kan lett eskalere til å bli høylytt og respektløs. Den handlingsenergien som blir tilgjengelig med lidende emosjonelle tilstander kan sees på som startmotoren i en bil. Den er viktig å ha når vi starter motoren eller et nytt prosjekt i livet, men den blir fort utbrent om det er den eneste fremdriftskraften vi har.
Og her legges ofte fundamentet for å slukke vårt dype eksistensielle håp og dermed et viktig grunnlag for utbrentheten: Desto flere valg som styres av egoets frykt, desto mindre rom er det for hjertets rike emosjonelle tilstander og desto mindre handlingsenergi har vi tilgjengelig til våre viktigste livsprosjekter. Problemet er at dette kommer gradvis krypende over mange år, og det er vanskelig å se at dette er et problem når man ikke føler seg spesielt syk.
Det er kun et tidsspørsmål før en som er disponert for utbrenthet vil kollapse etter mange år med manglende energi og frustrasjoner over lange arbeidsdager. I tillegg kommer dårlig samvittighet over at man aldri har nok tid til det viktige i livet, som partneren, barna, venner og hobbyer.
Det kan være mange årsaker til utbrenthet, men beskrivelsen ovenfor er vanlig for en arbeidsnarkoman som blir utbrenthet. Flammen til det eksistensielle håpet og det positive livsperspektivet er slukket og livskrisen er et faktum.

Hvordan tenne håpet

Avhengig av hvor alvorlig utbrentheten er, kan det ta fra noen dager opp til et år med intensivt og målrettet arbeid for å gjenopprette det eksistensielle håpet og dermed legge til rette for et positivt livsperspektiv. Prosessen må skreddersys for hver enkelt og baserer seg på analysen som er gjort i forhold til biografien som beskrevet ovenfor. Vi er spesielt på jakt etter å endre tankemåte, adferd, trossetninger, valg og prioriteringer som har ledet til utbrentheten.

Her er noen av faktorene jeg finner viktige for å kunne tenne livets flamme igjen:

1. Det skjer ikke av seg selv! Det finnes ingen magisk pille eller metode som plutselig kan tenne det eksistensielle håpet. Min erfaring tilsier at det er en del arbeid som må gjøres av klienten selv for å kunne endre årsakene til at man ble utbrent. Min mentor viste meg veien, men jobben måtte jeg gjøre selv.

2. Søk hjelp! Siden vi alle er subjektive til oss selv og kun ser det vi ønsker å se, er det liten sjanse for at en som er utbrent er i stand til å tenne flammen selv siden man hverken vet hvor fyrstikkene eller veden er. Dessverre ser jeg alt for ofte mennesker som tror de kan fikse alt selv som lider unødvendig år etter år. Det er absolutt ingen skam å søke profesjonell hjelp!

3. Rett miljø og setting. En av de mest effektiv virkemidler for å hjelpe en depressiv klient er å tilby et positivt og konstruktivt miljø med mennesker som sprer latter, håp og glede. Det samme gjelder også for en som er utbrent. Jeg kan ikke understreke nok hvor viktig det er for mine utbrente klienter å komme inn i det unike miljøet som jeg og mine studenter skaper. Her bli alle møtt med åpne armer av mennesker som har funnet veien ut av utbrenthet og andre vanskelige livssituasjoner. Det å være i et miljø hvor andre har funnet løsningen på det du selv sliter med er en kraftfull vei for å nære håpets flamme.

4. Konstruktivt hovedfokus. Så lenge hovedfokuset er rettet mot sykdommen, frustrasjonen og det negative, hindrer dette jobben med å tenne håpets ild. I tillegg vil et negativt hovedfokus kontinuerlig skape stress som aktiverer den sympatiske delen av det autonome nervesystemet som igjen produserer stresshormoner som undertrykker immunforsvaret som begrenser søvnkvaliteten som hindrer restitusjon og regenerasjon – og som gjør deg enda mer sliten og i verste fall mer syk. En viktig jobb i staren er å få hovedfokuset bort fra det destruktive gjennom daglige øvelser for å bli en mester i takknemmelighet og avbruddshåndtering. Dette beskrives i detalj i artikkelen «Lær hvordan du kan leve et lykkelig og meningsfylt liv i din livssituasjon» publisert i Medium nr. 4-2017 som kan lastes ned på www.wanvig.no

5. Skap et bevisst opplyst sinn. Jeg legger stor vekt i å hjelpe mine klienter til å bli selvstendige gjennom å utvikle sitt indre kart over livet slik at det passer virkeligheten fremfor det feilaktige kartet som ledet til utbrentheten. I treningen «De 7 Gullnøklene for å skape et bevisst opplyst sinn» lærer jeg mine klienter oppskriften på hvordan utvikle bevissthet, selvansvar, fri vilje, selvmotivasjon, selvtillit, karakter, ekte oppfyllelse og mening. Dette er i mine øyne fundamentet som trengs for å tenne og nære livets flamme.

6. Spirituell utvikling. Min definisjon på spirituell utvikling er veien for å bli kjent med hvilke behov din sjel har og hva den ønsker at du skal drive med. Tross alt er sjelen din ditt virkelige deg og ikke det mennesket av kjøtt og blod du tror du er. Gjennom å forstå meningen med livet finner vi tilbake til vårt hjerte og dermed til gode emosjonelle tilstander. I seminaret «Forandre ditt liv på 90 dager» (90dager.no) gir jeg en intensiv opplæring og effektive verktøy for å finne tilbake til ditt virkelige jeg og dermed legge fundamentet for å skape et meningsfull, lykkelig og friskt liv med et positivt livsperspektiv fylt med et dypt eksistensielt håp. Alle som ønsker hjelp av meg med utbrenthet blir sendt på dette kurset som skaper et grunnlag for den personlige livsveiledningen med meg. På denne måte blir klienten i stand til å gjøre 90 prosent av jobben selv der min viktigste oppgave er å vise veien.

Den største gaven i mitt liv

Kollapsen i 2003 var den beste gaven livet kunne ha gitt meg. Men det var ikke slik jeg så det i starten. Da var alt mørkt og håpløst. Det tok tid før jeg innså at dette var en gave og ikke en straff. Om jeg ikke hadde blitt jobbmessig invalidisert gjennom sykdommen, ville jeg fortsatt med fokus på makt, anerkjennelse, suksess og penger. Hvis jeg hadde overlevd til i dag – noe jeg tviler på – hadde jeg trolig vært et tomt skall med mye penger ute av stand til å forstå hvorfor jeg var ulykkelig, jeg ville hatt konstant angst og stress for ikke å ha nok og særdeles liten innsikt i hva som virkelig er viktig i livet.
Det harde møte med veggen ga meg mulighet til å gjøre de endringene som var nødvendig for å finne tilbake til mine grunnleggende behov. Det ga meg muligheten til å utforske de mest spennende aspektene av et menneskets vesen gjennom å bli kjent med den sjamanistiske vei til opplysthet og selvrealisering. Det førte til at jeg møtte min fantastiske kone og sjelevenn. Det ga meg mulighet til å gjøre det hjertet mitt banker for både profesjonelt og privat. Det ga meg tilgangen til den unike kunnskapen og innsikten jeg sitter på i dag og ikke minst gleden av å bidra til at tusenvis av mennesker finner tilbake til sin rette vei.
Nesten alle mine klienter og studenter som jeg har ført ut av en tilstand av utbrenthet sier det samme. Det har vært en unik mulighet som har gjort det mulig å gjøre endringer som før bortimot var umulig. Samtlige ser på utbrentheten som en av de største mulighetene de har fått i sitt voksne liv til å skape en lykkelig og meningsfull tilværelse.

«Kun i mørket kan du se stjernene.»

– Martin Luther King Jr

Se intervju med Stephanie på video

For fem år siden døde mannen til Stephanie Krutå foran øynene hennes etter de hadde besteget en fjelltopp sammen. Uten mulighet til å få legehjelp opplevde hun sitt livs største mareritt som tok håpet og livsgnisten bort fra hennes liv.
I dette intervjuet forteller hun om hvordan det var å være emosjonelt paralysert i fire år før hun fikk hjelp av meg. Det tok kun noen få måneder før hun fikk håp, livsgnisten, humøret og livslysten tilbake igjen. Du kan se intervjuet på www.wanvig.no/utbrent

Din vei videre

Om du befinner deg i et dypt hull fylt med håpløshet så vet jeg hva du føler. Årsaken til at jeg har delt en del av min innsikt og erfaring i denne artikkelserien, er for å inspirere deg og gi håp om at det finnes en løsning selv om legen din er hjelpeløs. Alt handler om å ta ett skritt av gangen hvor det første målet er å finne noen som kan hjelpe deg. Om en lege eller psykolog ikke kan hjelpe deg finnes det alltid andre. Kunsten er å ikke gi opp før du finner noen som er kompetent nok til å hjelpe deg.
Jeg vil anbefale å bruke en systematisk fremgangsmåte siden det ofte er mange faktorer som har innvirkning på din situasjon. Benytt gjerne rammeverket jeg har delt i denne artikkelserien som utgangspunkt for samtalen med spesialisten du har valg til å hjelpe deg. Gjør oppgavene så godt du kan og still forberedt med spørsmål til spesialisten. Desto mer aktiv du velger å være, jo lettere er det å få den hjelpen du trenger.
Veien mot målet består både av oppganger og nedturer. Husk at bak ethvert uvær lurer alltid solen så lenge du ikke gir opp.

«Alt som er gjort i denne verden er gjort av håp.»

– Martin Luther

Lyst til å vite mer?

Jeg ønsker deg alt godt på din vei. Livet kan være godt å leve om vi velger det selv! Om du ønsker å lære mer om dette og andre temaer for å skape et bedre liv, finner du flere gratis videotreninger og artikler på www.wanvig.no. Stort sett alle problemer kan løses – og ofte ligger løsningen rett foran nesetippen! Jeg ønsker deg lykke til på din vei mot god helse, glede, lykke og et fortryllende liv! Jeg håper denne artikkelen har vært til inspirasjon og motivasjon!
Jeg er alltid åpen for innspill og spørsmål. Ta gjerne kontakt med meg på e-post om du har forslag til tema som du ønsker at jeg tar opp i mine artikler.

Tidligere artikler i denne serien:

Del 1: «Derfor blir du utbrent – men hva er det egentlig?» publisert i Medium nr. 5-2018
Del 2: «Nøkkelen – en effektiv strategi- og tiltaksplan», publisert i Medium nr. 6-2018.
Del 3: «Fysiologiske årsaker til utbrenthet», publisert i Medium nr. 1-2019.
Del 4: «Helbredelse av de fysiske årsakene til utbrenthet», publisert i Medium nr. 2-2019.
Del 5: «Slik lærer du å sette grenser», publisert i Medium nr. 3-2019
Del 6: «Slik måler du kronisk stress og utbrenthet på en enkel måte!», publisert i Medium nr. 4-2019.

Artiklene kan lastes ned gratis på www.wanvig.no/utbrenthet

Om forfatteren:

Pål-Esben Wanvig er en internasjonalt bestselgende forfatter, sjaman og spirituell lærer. I 2003 møtte han veggen og mistet nesten livet. På veien for å bli frisk har han samlet omfattende kunnskap gjennom mer enn 20.000 utdannings- og erfaringstimer innen sjamanisme, tradisjonell kinesisk medisin, neuro- og adferdspsykologi og funksjonell medisin. Pål-Esben legger stor vekt på å oppnå raske, effektive og objektivt målbare resultater. post@wanvig.no, www.wanvig.no

Pål-Esben Wanvig

Pål-Esben Wanvig er sjaman, journalist, forfatter, lærer, coach og foredragsholder innen personlig og spirituell utvikling. Han har bakgrunn som sivilingeniør og valgte å gå en holistisk vei etter at skolemedisinen ikke kunne hjelpe han etter livstruende utbrenthet i 2003. Etter mer enn 20 år og 35.000 timers utdanning og erfaring med flere tusen klienter og studenter, har Pål-Esben blitt en ekspert innen å kombinere østlige tradisjoner, teknologi og filosofi med moderne vitenskap, medisin og nevropsykologi for å hjelpe sine studenter og klienter til å oppnå raske og objektivt målbare resultater i sitt daglige liv. Ta gjerne kontakt på e-post: post@wanvig.no, Facebook: www.facebook.com/PalEsbenWanvig/. Nettside: www.wanvig.no
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Bruk kode