Utbrenthet: En effektiv strategi- og tiltaksplan

I denne artikkelen får du et innblikk i den andre delen av et system for å få utbrente mennesker friske igjen på en effektiv måte. Over mer enn et tiår har jeg har utviklet et effektivt og gjennomprøvd rammeverk med strategier og steg-for-steg-tiltaksplaner for å bringe klienter som er på vei til å bli eller allerede er utbrente, tilbake til et normalt liv med stor suksess. Systemet er basert på mer enn 20 000 utdannings- og erfaringstimer. 

Del 2 i artikkelserie om utbrenthet

I del 1 av denne artikkelserien om veien ut av utbrenthet, Derfor blir du utbrent – men hva er det egentlig? ble det forklart hva utbrenthet er, samt de fire viktigste kategoriene av årsaker til at mennesker blir utbrent.

Siden jeg verken er autorisert lege eller psykolog, er det obligatorisk for alle klientene som jeg hjelper i forbindelse med utbrenthet, å ha en lege og psykolog som tar det medisinske ansvaret i denne prosessen. Noen ganger ønsker fagpersonellet å samarbeide direkte med meg for å hjelpe pasienten best mulig, men oftest blir jeg ignorert eller sett på som en ukvalifisert person som ikke kan hjelpe til med noe som helst siden jeg ikke har en formell medisinsk utdannelse og tittel.

For meg spiller ikke dette noen rolle siden den viktigste rollen legen i mine øyne har i dette tilfellet, er å sørge for det medisinske, som nødvendig medisinering, blodprøver samt sykemeldinger når det er nødvendig. Psykologens viktigste oppgave er å hjelpe klienten med å behandle alvorlige trauma, PTSD, depresjoner og liknende, samt hjelpe til med å redusere på frustrasjon og negative tanker som klienten daglig sliter med.

Min viktigste oppgave er å skreddersy strategien og tiltaksplanen samt veilede klienten gjennom denne prosessen på en sikker og effektiv måte. Jeg anbefaler aldri noe som går på tvers av legers og psykologers medisinske råd, som å endre eller slutte med medikamenter. Det jeg derimot kan anbefale, er å oppsøke en annen lege eller psykolog for å få en annen vurdering av situasjonen. Av og til anbefaler jeg også leger i utlandet når kompetansen for å løse problemet ikke eksisterer i Norge.

Typiske råd

Her er noen typiske generelle råd som ofte blir gitt av leger, psykologer og andre terapeuter til dem som sliter med utbrenthet:

 • Lær å slappe av
 • Ta ferie eller få sykemelding
 • Ta deg sammen
 • Lær å si nei
 • Lær å organisere livet bedre
 • Reduser på stressnivået
 • Begynn å trene
 • Lær å delegere
 • Lær å tenke positivt
 • Sørg for nok søvn
 • Skriv ned det som gjør deg stresset
 • Ta bedre vare på deg selv
 • Sett av tid til det du liker å gjøre som ikke har med jobben å gjøre

Jeg fikk beskjed om å ta det med ro og slappe av som eneste råd fra min lege og psykoterapeut i 2003. For meg hjalp dette absolutt ingenting siden årsakene var et bredt spekter av faktorer fra alle kategoriene 1–4 (beskrevet i del 1) som ikke ble identifisert. Selv om flere av disse rådene kan ha mye for seg, er det ofte ikke lett for et utbrent menneske å benytte dem siden man ofte hverken har energi, konsentrasjonsevne, disiplin eller ressursene som skal til for å gjennomføre dem. Om man derimot har en strategi og et steg-for-steg-system for å føre klienten ut av utbrentheten, blir det fort oppnåelig selv om klienten er helt utslitt og har få ressurser tilgjengelig.

Villighet til egeninnsats

For meg er det grunnleggende viktig at klienten er villig til å gjøre en egeninnsats for å bli frisk. Mengden av innsats er selvfølgelig avhengig av livs- og helsesituasjonen. Det finnes i hovedsak tre typer mennesker: Den første typen forventer at leger, psykologer eller terapeuter skal gjøre hele jobben slik at man blir frisk, den andre typen er delvis villig til å gjøre en innsats avhengig av hva som skal gjøres, og den tredje typen er villig til å gjøre alt som står i deres makt for å bli frisk.

Jeg jobber kun med den tredje typen, som også er en av grunnene til at jeg så langt har hatt nær 100 prosent suksess med alle dem som jeg har hjulpet siden jeg startet med dette for mer enn ti år siden.

Min strategi for utbrente

I de neste artiklene vil jeg gi en kort innsikt i de forskjellige delene av strategiene jeg benytter for klienter som er på vei mot eller befinner seg i en tilstand av utbrenthet. Her er en oversikt over de fire fasene som skal gjennomføres, og som ofte overlapper hverandre:

Fase 1:
Identifiser årsakene til utbrentheten

Alt starter med å få en så god oversikt som mulig over situasjonen. Jeg stiller klienten detaljerte spørsmål rundt hver av faktorene ved de ulike kategoriene 1–4 med årsaker til utbrenthet. (NB: Disse er beskrevet i del 1 i forrige utgave av Medium.) Fase 1 tar normalt noen få uker avhengig av om det må tas ekstra blodprøver eller gjøres andre undersøkelser av lege eller psykolog. I løpet av den første veiledningstimen får jeg en god oversikt over hvor skoen trykker mest.

Fase 2:
Fjern årsakene til utbrentheten

Deretter setter vi opp en tiltaksplan i prioritert rekkefølge over hva som skal gjøres, samt de faktorene som må tas med lege og eventuelt psykolog. Dette er en forutsetning for å kunne bli frisk samt holde seg frisk. Her henter vi tilbake ressursene klienten trenger for å kunne bli frisk for å kunne aktivere kroppens selvhelbredende krefter. Arbeidet deles opp i henhold til de fire kategoriene av årsaker til utbrenthet:
Kategori 1: Fysiologiske faktorer
Kategori 2: Psykologiske faktorer
Kategori 3: Sykdomsfremmende adferd
Kategori 4: Liv uten positivt innhold eller mening
Fase 2 tar normalt 1–3 måneder og inntil 1–2 år avhengig av alvorlighetsgraden av utbrentheten.

Fase 3:
Reparer skadene som har oppstått, samt fysisk og psykisk regenerasjon

Avhengig av alvorlighetsgraden av utbrentheten tar dette normalt noen måneder til 1–2 år. Denne fasen går ofte parallelt med fase 2.

Fase 4:
Optimaliser for at utbrenthet ikke skal skje på nytt

Her ligger nøkkelen for å kunne holde seg frisk over lang tid slik at man unngår at man blir utbrent på nytt, noe som det dessverre er stor sjanse for om man ikke har endret vaner, rutiner og adferden som førte til at man ble utbrent i første omgang. Her henter vi også ut kunnskapen i forhold til det som har skjedd, som kan være en stor ressurs for resten av livet.

«Utbrenthet er naturens måte å fortelle deg at sjelen er fortvilet på. Sjelen lengter etter å erfare denne verdenen som et menneske og ikke som en maskin.»

– Pål-Esben Wanvig

Hele prosessen med fase 1–4 tar i de fleste tilfellene et sted mellom 3 og 12 måneder før man er fullt tilbake i jobb. Unntakene finnes ved alvorlig psykisk og fysisk sykdom. Det geniale med systemet er at det nesten ikke eksisterer tilbakefall.

Økonomisjefen som kollapset

Da Atle kom til meg fullstendig utkjørt etter mange år med å presse seg selv til sine ytterste grenser i forhold til arbeidskapasitet, var den største utfordringen å få ham til å akseptere at han allerede var utbrent. Han var så vant til å gå på felgen at han mer eller mindre trodde at dette var normalen. Atle ønsket i starten kun noen råd og tips slik at han raskest mulig kunne fortsette i samme stilen som de siste årene.

«Jobben min er avhengig av meg, jeg kan ikke bli syk på grunn av alle mine viktige arbeidsoppgaver. Om jeg ikke jobber om kveldene, har jeg ikke mulighet til å bli ferdig.»

Dette var tre av hans mantra som jeg hører veldig ofte fra mange arbeidsnarkomane.

Sitat 1 fra Atles dagbok:

«Så da holdt jeg på – alltid på innpust – for å stadig produsere mer og bedre og fortere. Selvfølgelig var jeg sliten. Men det var bare et bevis på at jeg gjorde noe viktig – så det var bare å måtte fortsette.»

Det tok nesten tre måneder før han i det hele tatt aksepterte at han faktisk var utbrent. Vi hadde blant annet diskutert alle de ulike årsakene til utbrenthet (ref. del 1 av denne artikkelserien), hvilke årsaker som Atle led under, og om han følte det var normalt at han hadde konstante problemer med konsentrasjon, hukommelse, livsgnist og livslyst og heller ikke hadde noe overskudd til hverken barn, familie, venner eller sosiale aktiviteter.

Etter hvert innså Atle at han hadde et seriøst problem. Jeg brukte mye energi på å overtale ham til å bestille en time til lege for å få sjekket helsesituasjonen. Legen sykmeldte Atle 100 prosent umiddelbart.

Sitat 2 fra Atles dagbok:

«Plutselig skjønte jeg ikke lenger hva som var så viktig. Som om jeg hadde brukt hele livet på å bygge verdens flotteste hus. Men ingen ville bo i det. Ikke engang jeg selv. Da ble jeg litt mutt … Det gikk rett og slett til helvete – og det er ens egen historie. Men det inkluderte å miste all status og ære, være sykemeldt i halvannet år, ligge fortvilet i senga i månedsvis og å måtte ‘manne seg opp’ for å møte flotte barn og kjæreste som kommer hjem for dagen.»

Atles vei tilbake til livet ble utfordrende. Mange av hans grunnleggende konsepter om suksess, jobben, karriere og hva som virkelig er viktig i livet, måtte revurderes i prosessen. I dag er Atle i full jobb – den samme som han hadde da han ble utbrent, og med samme livsgnist, livslyst og kapasitet han hadde som ung. Veien fra utbrenthet til et oppfylt liv har endret ham for alltid. Jeg anbefaler at du ser det spennende intervjuet jeg gjorde med Atle om hans fascinerende vei inn og ut av utbrentheten.

Atle Romstad (th) var økonomisjef da han kollapset og ble langtidssykemeldt. Nå er han tilbake i full jobb.

Intervju med Atle Romstad

www.wanvig.no/utbrent finner du intervjuer med flere av mine klienter som har vært gjennom disse fasene med stor suksess, og som ofte har fått et mye bedre liv etter de har kommet ut av utbrentheten enn noen gang tidligere i sitt voksne liv. Det de har lært på veien inn og ut av utbrentheten, har bidratt til mer mening, innsikt og forståelse av hva det betyr å få lov til å være et menneske som lever, og ikke være en maskin som kun «fungerer». De har gått veien til å bli bevisste, opplyste mennesker i forhold til sin helse og sitt liv, og gjennom dette skapt mer mening, glede og lykke generelt i livet sitt.

Nøkkel til suksess

Den viktigste nøkkelen til suksess for å komme ut av den belastende sykdomstilstanden som utbrenthet kan være, er en effektiv strategi- og tiltaksplan som jobber systematisk og strukturert steg for steg og har til hensikt å helbrede/endre alle de viktigste kategoriene og faktorene som førte klienten inn i utbrentheten.

For at dette skal kunne fungere optimalt, må lege/veileder/terapeut være i stand til systematisk og strukturert å analysere og løse opp i årsakene til utbrentheten én etter én. Jo mer kvalifisert terapeuten er til dette, desto høyere sjanse er det for at klienten ikke kommer til å oppleve utbrenthet på nytt etter å ha blitt frisk.

I neste artikkel ser vi mer på hva som er en optimal diett for utbrente. Foto: Margouillat photo/Shutterstock.co

Neste artikkel

I neste artikkel om utbrenthet ser vi på de fysiologiske aspektene av utbrenthet og fjerne årsakene til at man ble utbrent. 

 • Hvilke blodprøver og andre prøver eller undersøkelser bør tas for å finne de underliggende faktorer til utbrenthet?
 • Er kosttilskudd nødvendig? Hvordan finner du ut om du trenger kosttilskudd? Hvilke kosttilskudd er de viktigste?
 • Optimal diett for utbrente.
 • Optimal aktivitet for utbrente.
 • Hormonsystemets og skjoldbruskkjertelens roller og hvorfor det er kritisk å få dette i orden.
 • Optimalisering av de cirkadiske rytmene, blant annet søvnkvalitet
 • Restart av gamle og vekst av nye mitokondrier, som er cellenes kraftverk som sørger for at du har nok energi
 • Konsekvensene av lekk tarm for utbrente.
 • Samt flere andre spennende temaer.

Lyst til å vite mer?

Livet kan være godt å leve om vi velger det selv! Om du ønsker å lære mer om dette og andre temaer for å skape et bedre liv, finner du flere gratis videotreninger og artikler på www.wanvig.no. Stort sett alle problemer kan løses – og ofte ligger løsningen rett foran nesetippen! Jeg ønsker deg lykke til på din vei mot god helse, glede, lykke og et fortryllende liv! Jeg håper denne artikkelen har vært til inspirasjon og motivasjon!

Jeg er alltid åpen for innspill og spørsmål. Ta gjerne kontakt med meg på e-post om du har forslag til tema som du ønsker at jeg tar opp i mine artikler.

Andre artikler i denne serien om utbrenthet:

Del 1: Derfor blir du utbrent – men hva er det egentlig? publisert i Medium nr.  5-2018

Del 2: Nøkkelen – en effektiv strategi- og tiltaksplan, publisert i Medium nr.  6-2018.

Del 3: Fysiologiske årsaker til utbrenthet, publisert i Medium nr. 1-2019.

Del 4: Helbredelse av de fysiske årsakene til utbrenthet, publisert i Medium nr. 2-2019.

Del 5: Slik lærer du å sette grenser, publisert i Medium nr. 3-2019.

Del 6: Slik måler du kronisk stress og utbrenthet på en enkel måte!, publisert i Medium nr. 4-2019.

Del 7: For å tenne livsgnisten trenger vi håp og et positivt livsperspektiv!, publisert i Medium nr. 5-2019

Del 8: Traumer og avhengighet

Artiklene kan også lastes ned gratis på www.wanvig.no/utbrent

Om artikkelforfatteren

Pål-Esben Wanvig er forfatter, sjaman og spirituell lærer. I 2003 møtte Pål-Esben Wanvig veggen og var nær ved å miste livet. På veien for å bli frisk har han samlet en omfattende kunnskap gjennom mer enn 20.000 utdannings og erfaringstimer innen bla. sjamanisme, tradisjonell kinesisk medisin, neuro- og adferdspsykologi og funksjonell medisin. Pål-Esben legger stor vekt på å oppnå raske, effektive og objektivt målbare resultater på alt han lærer bort. 

Ta gjerne kontakt på e-post: post@wanvig.no.
Nettside og videoblogg: www.wanvig.no.  
Facebook: www.facebook.com/PalEsbenWanvig

Denne artikkelen handler om...

Forrige artikkelTransformasjon
Neste artikkelNy uke − nye prosjekter
Pål-Esben Wanvig er sjaman, journalist, lærer, coach og foredragsholder innen personlig og spirituell utvikling. Pål-Esben har bakgrunn som sivilingeniør og valgte å gå en sjamanistisk vei etter at skolemedisinen ikke kunne hjelpe ham etter at han ble totalt utbrent i 2003. Med en omfattende og over ti år lang utdannelse i Tyskland har Pål-Esben blitt ekspert på å kombinere østlige tradisjoner, teknologi og filosofi med moderne vitenskap og psykologi for å hjelpe sine studenter og klienter til å oppnå raske og målbare resultater i sitt daglige liv. Gjennom sine unike seminarer, utdannelser og online treningsprogrammer har han hjulpet flere tusen mennesker med å få suksess med hans metoder. Ta gjerne kontakt på e-post: post@wanvig.no, Facebook: www.facebook.com/PalEsbenWanvig/. www.wanvig.no