Skip to main content

Mat påvirker kroppens nivå av miljøgifter

Spiser du fisk mer enn tre ganger i uken og mye frukt som ikke er økologisk, kan du ha et høyere nivå av miljøgifter og plantevernmiddelrester enn andre som spiser mindre av dette. Det viser en ny studie av gravide og barn i Europa.

I en studie av fra Folkehelseinstituttet har forskere undersøkt om kostholdet påvirker nivået av miljøgifter i kroppen hos gravide og barn.

– Det er sammenheng mellom hva vi spiser og hvor mye miljøgifter vi har i kroppen, sier forsker Eleni Papadopoulou ved Folkehelseinstituttet.  

Resultatene fra studien viser at:

 • Kvinner som spiste mer enn tre fiskemåltider per uke og barn som spiste mer enn to fiskemåltider i uken, hadde høyere nivå av flere miljøgifter i blodet. Det gjaldt miljøgiftene PCB, PFAS (per- og polyfluorerte alkylstoffer), arsen og kvikksølv.
 • Inntak av frukt hadde sammenheng med plantevernmiddelrester i urinen både hos kvinner og barn.
 • Barn som spiste økologisk mat mer enn én gang i uken, hadde lavere nivå av plantevernmiddelrester og ftalater (stoff som kan finnes i plast) i urinen, sammenlignet med barn som ikke spiste økologisk mat.

– Gravide og barn er spesielt sårbare for miljøgifter, men i denne studien har vi ikke vurdert helserisikoen knyttet til miljøgiftene. Vi har bare sett på om mengden miljøgifter i blod- og urinprøver har sammenheng med kostholdet, forklarer Papadopoulou.

De høyeste nivåene av dioksin og dioksinlignende PCB finnes i fet fisk, som laks, makrell, kveite og sild, samt fiskelever og brunmat i krabber, ifølge Folkehelseinstituttet. Ost og husdyrkjøtt er også blant matvarene med høyere innhold av miljøgifter.

Resultatene i studien stemmer med funn i andre studier som har sett på sammenhengen mellom hva vi spiser og miljøgifter i kroppen.

I produksjonen av økologisk mat er ikke plantevernmidler tillatt. Økologisk mat inneholder derfor mindre plantevernmiddelrester enn konvensjonelt dyrket mat.

Les mer om dette: Hvorfor er økologisk mat bedre?

Mer om miljøgifter og helse i Norge

Mest miljøgifter fra mat

For de aller fleste er mat den viktigste kilden til et bredt spekter av miljøgifter, ifølge Folkehelseinstituttet. Forskerne bak denne studien studerte miljøgifter som er vanlig å finne i blod- og urinprøver fra mennesker over hele verden.

Maten kan bli forurenset under produksjon, distribusjon og ved matlaging hjemme. Både lave mengder tillatte plantevernmidler og miljøgifter, som forbudte plantevernmiddel, PCB, kvikksølv og PFAS, finnes i næringskjeden og i maten vi har på bordet. I tillegg kan tilsetningsstoffer som er brukt i matemballasje smitte fra emballasjen over til maten.

– I utformingen av kostråd er det viktig at helsemyndighetene vurderer eksponering av miljøgifter samtidig som de vurderer fordeler med et sunt kosthold, sier Papadopoulou.

EU slår alarm om miljøgift i mat. Se hvilke matvarer som inneholder mest skadelige stoffer

Undersøkte 1000 gravide og deres barn

Forskerne undersøkte sammenhengen mellom kosthold og nivået av 33 miljøgifter hos omtrent 1000 gravide og barna deres i barneskolealder. Deltagerne i studien er fra Norge, Spania, Hellas, Storbritannia, Litauen og Frankrike. Norske kvinner hadde blant de høyeste inntakene av kjøtt og fisk, og de norske barna hadde blant de høyeste inntakene av frukt.

Forskerne undersøkte hvordan forbruket av syv ulike matvaregrupper var relatert til nivået av 33 miljøgifter målt i blod- og urinprøver. Matvaregruppene var kjøtt, fisk, meieriprodukter, frukt, grønnsaker, brød og andre kornprodukter.

Studien er utført av en stor forskergruppe fra HELIX-prosjektet. Der deltar forskere fra Europa, blant dem flere forskere fra Folkehelseinstituttet. Forskerne har blant annet brukt data og biologiske prøver fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa).


Kilder og videre lesning:

Hele forskingsrapporten som er omtalt over:
Diet as a Source of Exposure to Environmental Contaminants for Pregnant Women and Children from Six European Countries (Environmental Health Perspectives)

Folkehelseinstituttet

Hvorfor er økologisk mat bedre?

Boken Takk for maten? (2015) av Eva Fjeldstad – om tilstanden på mat i Norge og Europa angående miljøgifter og plantevernmiddelrester og helsefarene ved dette. 

Om miljøgifter og helse i Norge i Folkehelserapporten

Fakta og forskningsfunn om miljøgifter og helse

EU slår alarm om miljøgift i mat. Se hvilke matvarer som inneholder mest skadelige stoffer

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Kalkuler frakt
   Bruk kode