Skip to main content

Manglende livsenergi fører til utmattelse

Veldig mange av de som har fått polaritetsterapi av Ulf Stefan Östgård de siste årene har slitt med utmattelse, energiløshet, utbrenthet eller ME. Han ser en klar sammenheng med det som symbolsk kalles ildelementet i kroppen, som er knyttet til vår grunnleggende livsenergi.

Polaritetsterapi jobber med energisystemet

Grunnene til at man blir utbrent, utmattet og energiløs er veldig forskjellige fra person til person. Noen kan være overarbeidet og har kjørt seg for hardt, mens andre kan ha en del fortrengte eller ubearbeidede følelser de ikke har tatt tak i.

− Noen kan ha fått en form for traumer eller beskyttelse av hjertet, slik at man er redd for å bli såret. Uansett hva det er, leder alle årsakene til det vi i polaritetsterapi kaller en blokkering i ildelelementet, sier Ulf Stefan Östgård ved Hamar Energimedisin. Klinikken hans ligger rett ved den nydelige Torps stranda, og i samme bygget er det en koselig kafé.

Ulf Stefan Östgård jobber som polaritetsterapeut i Hamar og starter opp en ny utdannelse i polaritetsterapi den 28. januar 2022. Foto: Elisabeth H. Reynolds

Polaritetsterapi har vært Stefans hovedyrke i 6-7 år, og siste helgen i januar 2022 (28-30/1) starter han en ny utdannelse i polaritetsterapi som  foregår i det samme bygget hvor han har klinikken i Hamar. Les mer om den her: Grunnutdannelse energimedisin, Hamar Energimedisin. Den første utdannelsen i Norge ble startet av Unnolv Bjerknes, som hadde det siste kullet i 2014.

Da Stefan begynte å jobbe med dette i 2000, fikk han flest klienter med strukturelle problemer som vonde rygger, hofter, skuldre og knær. De siste årene har det kommet mange flere som sliter med utbrenthet, utmattelse, ME eller psykiske problemer. Mange kommer også til ham med spirituelle problemer.

Livsenergi og elementer

I polaritetsterapi jobber man med energisystemet som gir cellene liv, selve livskraften. Hvis livsenergien strømmer uhindret gjennom kroppen, er vi ved god helse.

− Livsenergien har forskjellige frekvenser som gir oss liv, og de frekvensene deler vi inn i de forskjellige elementene, sier Östgård.

De fem elementene jord, vann, ild, luft og eter er forbundet med chakraene, som er kroppens energisentre. Elementene er altså forskjellige energifrekvenser som utspringer fra livsenergien. Kunnskapen om elementene er symbolske forklaringer og bilder på hvordan polaritetsterapeuter tenker og jobber med de ulike energifrekvensene.

Negative tankemønstre, fortrengte følelser, ubearbeidede traumer, ulykker, stress og en usunn livsstil kan lage blokkeringer i livsenergien og i ett eller flere av de fem elementene. Hvis disse blokkeringene vedvarer, kan det oppstå problemer i den fysiske kroppen. Alle fysiske problemer vil først manifesteres i livsenergien. Dermed vil det være mulig å løse blokkeringen før det blir fysiske problemer, ifølge polaritetsterapien. (1)

Ilden er ekspansiv og utvidende

Ildelementet er et av de fem elementene og chakraene eller energisentrene man jobber med i polaritetsterapi. Ildchakraet sitter i solar plexus midt på mellomgulvet.

− En av disse frekvensene er ildelementet, fordi den har mange karakteristikker som passer med elementet ild. Ilden og livsenergien er tett forbundet, og begge er forbundet med evnen til å tenke klart, til å planlegge og strukturere. Livsenergien vil også bli påvirket når ildelementet blir svakt i kroppen, sier Östgård.

Ellers styrer ilden både fordøyelsen, leveren, søvn og aktiviteter vi gjør, og den anses å være vår grunnleggende energi. Navleenergien er også styrt av ildelementet, og dette er vår konstitusjonelle energi. Ildenergien er en ekspansiv og utvidende spiralenergi som handler om aktivitet og kraft. (2)

− Minuspolen til ildenergien sitter i lårene, plusspolen i hodet og den nøytrale i solar plexus. Når man har løst opp i de polene, vil ildenergien kunne strømme fritt rundt i kroppen. Man vil også jobbe med å balansere ildchakraet ut imot energibanene som har med ild å gjøre, så man får ilden ut i hele kroppen slik at den blir sterk. Det gjør man ved hjelp av hendene og ildenergien i terapeutens kropp, forklarer Stefan.

Les også Får hjelp med ME-symptomer

Svekket luft gir svekket ild

Hodepine og problemer med øynene kan være tegn på at ildenenergien og livsenergien ikke får nok luft for å kunne brenne godt nok.

De fire andre elementene – luft, vann, jord og eter, kan påvirke ildelementet. Hvis man for eksempel har et traume som gjør at vi beskytter hjertet vårt og lager et skjold utenfor det, bidrar det til at luftelementet blir blokkert. Når det skjer, får ikke ilden i kroppen nok luft for å kunne brenne, slik at både ildenergien og livsenergien i kroppen blir svekket.

− Da vil man kunne oppleve hodepine, problemer med øynene, svake bein, lav energi, fordøyelsesproblemer og problemer med temperaturregulering, blant annet, sier Östgård.

− Disse problemene er det vel mange som har?
− Ja, det er veldig mange. Jeg tror det har sammenheng med at den energien vi forbruker mest i dagens samfunn er energien som er i hodet. Vi jobber med hodet og øynene foran PC og mye med strukturering. Da er det ildenergien vi anvender. Gjør vi det for mye, kan vi gå inn i en situasjon der ilden slukner i kroppen, sier Östgård.

Vann kan slukke ild

− Fortrengte og ubearbeidede følelser påvirker vannelementet. Da vil på en måte vann slukke den ilden, forklarer Östgård.

En annen årsak til utbrenthet og energiløshet handler om ubearbeidede følelser og traumer, som er relatert til vannelementet i kroppen. Vannlementet og vannchakraet rett nedenfor navlen styrer alt vannet i kroppen, følelser, fruktbarhet, lymfesystemet og alle prosesser. Uten vann kan vi ikke tenke klart og sirkulasjonen blir dårlig. Vann må også ha bevegelse, for uten bevegelse har ikke vann noe energi. Akkurat som jord er vann et passivt og feminint element. (3)

− Fortrengte og ubearbeidede følelser påvirker vannelementet. Da vil på en måte vann slukke den ilden, og så får man de samme symptomer som ved for lite luft, men utspringet er helt annerledes, sier Östgård.

Ubearbeidede følelser kan oppstå fra traumer. Men hvis traumet har ført til at man har stengt av hjertet sitt og at man er redd for å bli såret blir hjertet lukket. Da vil traumet i større grad blokkere luftelementet og dermed føre til en blokkering i ildelementet og utmattelsessymptomer, som beskrevet over.

− Når det er ubearbeidede følelser, hvordan kan man gjenkjenne det?

− Symptomene vil bli de samme – at man opplever lite energi i hverdagen, problemer med temperatur – at man er for varm eller kald, for eksempel, sier polaritetsterapeuten.

Overarbeid, stress og søvn

Noe annet som kan skje er at man overforbruker ilden sin, hvis man har jobbet for hardt og stresset mer i lengre tid enn det kroppen kan håndtere. Da påvirkes ildelementet direkte.

− Under ildelementet hører også det sympatiske nervesystemet. Det blir aktivert ved stress, for at man skal kunne yte mer i en kort periode. Hvis man yter litt mer enn det man er kapabel til i en litt for lang periode, ser det ut til at det sympatiske nervesystemet ikke klarer å nullstille seg. Da jobber man på høygir hele tiden og man klarer ikke å roe seg, selv om det tar stopp. Og når det sier stopp, så er ildenergien blokkert, forklarer Östgård.

I polaritetsterapi har man flere behandlinger for både det parasympatiske og det sympatiske nervesystemet.

Les også: Behandler kroppens livsenergisystem 

Eter og ild styrer søvn

− Søvn er relatert til ild kombinert med eter. Ild og eter styrer søvn. Hvis ilden er blokkert, blir det en ubalanse i søvnmønsteret, som gjør at man har vanskelig for å sovne, sier Ulf Stefan. Foto: Damir Spanic, Unsplash.

At man ikke klarer å roe ned og nullstille seg, er det nok mange som kjenner seg igjen i. Det gjelder også underskrevne, som for eksempel har vanskelig for å sitte lenge i ro og meditere for eksempel, fordi hodet jobber på høygir og/eller fordi man har en urofølelse i kroppen. Og noen ganger er det vanskelig å sovne.

− Søvn er relatert til ild kombinert med eter. Ild og eter styrer søvn. Hvis ilden er blokkert, blir det en ubalanse i søvnmønsteret, som gjør at man har vanskelig for å sovne.

Nok god søvn og en god evne til å håndtere stress, gjerne ved hjelp av meditasjon eller stressmestringsmetoder, er jo også veldig viktig for å unngå utbrenthet og utmattelse.

Hvordan finne blokkeringer?

I polaritetsterapien gir blokkeringer i de ulike elementene svar på bakenforliggende årsaker til klientens problemer og symptomer. For å finne ut hvor blokkeringene sitter i klientens energisystem, er det mye som blir avdekket i forsamtalen før energibehandlingen på benken begynner. Under samtalen ser Stefan også på klientens kroppsholdning, øyne og hud. I tillegg bruker han pendel under behandlingen for å sjekke hvor det er lite eller mye energi, og for å finne ut hvor energien er blokkert.

− Er øynene litt matte og rødaktige, er ofte ildelementet i ubalanse. Hvis de ikke er helt åpne, er ikke alltid energien til stede i hodet. Ser jeg litt rødflammet utslett, er det gjerne ildelementet som har gått berserk. Er huden tørr, er det ofte luftelementet. Er huden våt og glatt gjelder det ofte vannelementet. Heller man litt ned mot venstre kan den feminine energien være blokkert. Heller man litt ned mot høyre kan det være den maskuline siden. Det blir et helhetsinntrykk, sier Östgård.

Bruker ikke sin energi

Mange spør Stefan om ikke han blir sliten når han behandler, og om han bruker av sin egen energi.

− Nei, jeg gjør ikke det. Jeg sender ikke min energi inn i klienten. Men jeg bruker min energi som uansett strømmer gjennom mine hender til å løse opp i blokkeringene. Hvis det er problemer i ildelementet, bruker jeg min ildenergi og får den til å strømme mellom mine to hender. Når den energien strømmer gjennom en blokkering i klientens ildenergi, så vil den løses opp, sier han.

Så lenge han er frisk og rask fra før behandlingen starter, blir han ikke sliten av å behandle noen – uansett hvor slitne og utmattede klientene er.

− Jeg som terapeut har elementene i meg selv. Så lenge jeg er frisk og rask, kan jeg bruke mine elementer til å løse blokkeringene i klientens elementer. Da vil ikke klienten påvirke meg. Da vil jeg være like rask etter en behandling som før jeg behandlet, sier han.

Behandlingen skjer både ved at han setter en intensjon for hvordan han behandler, og ved at energien uansett strømmer gjennom hendene hans. Begge deler må være på plass for at behandlingen skal ha en effekt.

− Energien er i hendene, men det er intensjonen som styrer retningen, sier Stefan.

Les også Får hjelp med ME-symptomer

To store poler

En ofte brukt allergori i polaritetsterapi er å tenke på kroppen som et stort batteri. Man går ut ifra at vi har mange poler og energisentre på forskjellige steder i kroppen, men vi har også to store hovedpoler. Plusspolen sitter i hodet, mens minuspolen er i føttene. Men hver enkelt kroppsdel og område i kroppen har også sine egne mindre poler.

− Polaritetstkraften trekker energien rundt i kroppen. Hvis den blir blokkert i føttene, vil den ikke kunne trekke ildenergien rundt i kroppen på en god måte, og da vil vi få problemer. Man må se til at polene i de forskjellige elementene er frie, for at vi skal være friske og energiske.

«Energien er i hendene, men det er intensjonen som styrer retningen.»

Når polaritetsterapeuter jobber, sender de energi fra sin høyre hånd til venstre hånd. De jobber ut ifra at høyre hånd sender energi, mens venstre hånd mottar energi.

− Blokkeringene har en tendens til å sige ned i minuspolene, hvis vi har de lenge. Følelser siver ned i bekkenbunnen og lagres der. Derfor arbeider vi mye med bekkenbunnen ved følelsesproblemer, som er minuspol til overkroppen som er en plusspol, forklarer Stefan.

Utdannelse 

Ønsker du å lære mer om dette, er det nå mulig å ta en 2-årig utdannelse i polaritetsterapi som starter i januar 2022 med totalt 12 kurshelger i Hamar. For mer informasjon, se: www.energimedisin.net/utdannelse eller ta kontakt med Ulf Stefan Östgård på tlf. 41 33 33 58 eller e-post: info@energimedisin.net

Les også Får hjelp med ME-symptomer

Referanser:

 1. energimedisin.net
 2. Fra kurshelg i polaritetsterapi ved Unnolv Bjørknes og Morag Campbell, 14-19. oktober 2007
 3. Fra kurshelg i polaritetsterapi ved Unnolv Bjørknes og Morag Campbell, 19-22. august 2007

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Bruk kode