Skip to main content

– Kronisk utmattelse har fysiske årsaker

«Bare gå hjem og bearbeid tankemønsteret ditt, så blir du nok bra. Gå deg en tur – det hjelper på humøret og energinivået.» Dette er beskjeden mange ME-pasienter har fått fra sine leger og behandlere. De har blitt mistrodd, misforstått, ikke tatt alvorlig og ikke fått den behandlingen de trenger. Heldigvis er det ikke slik overalt og flere leger og terapeuter tenker mer helhetlig på problemet, blant annet dr. Frank-Leo Eriksen.

Tekst og foto: Elisabeth Hægeland Reynolds

De aller fleste med ME (myalgisk encefalopati) eller kronisk utmattelsessyndrom (CFS) får ikke svar på hvorfor de har blitt syke, og hvordan de kan bli friske. Mange har fått beskjed om at problemet er psykisk, og at de må jobbe med tankene sine eller bare trene litt for å få energien tilbake. Hvis det var så enkelt, ville vi nok sett at langt flere ble raskere friske.

Problemet med ME/CFS er at utmattelsesfølelsen ofte forverres bare av de minste fysiske anstrengelser, og symptomene lindres lite av av hvile. Mange av de som er rammet, går også rundt med store smerter uten å vite hvorfor.

Ifølge Helsedirektoratet finnes det ingen helbredende behandling og lite dokumentasjon på lindrende behandling for pasientgruppen som helhet. Men nå viser det seg at stadig flere blir friske ved hjelp av ulike inngangsvinkler. Mange helhetstenkende leger og naturterapeuter har i dag mye klinisk erfaring som gir verdifull kunnskap om hvordan man kan få hjelp.

Infeksjon og ernæringsmangel

CFS og ME brukes om den samme sykdommen. Men i nyere litteratur foretrekkes begrepet ME, fordi det indikerer en underliggende fysiologisk sykdomsårsak. Derfor vil vi bruke begrepet ME heretter.

Stadig flere medisinske fagfolk og naturterapeuter kommer frem til at årsaken til ME er infeksjoner og ernæringsmangler av ulike slag. En av disse er Frank-Leo Eriksen. Han er en svært lyttende, åpen, ydmyk og helhetstenkende lege med privat praksis i Trondheim og på Unity i Oslo.

– Jeg tror ikke så mye på psykiske årsaker til ME. Jeg tror at ME har flere årsaker, men det er en del fellestrekk. Jeg er ikke så opptatt av å stille diagnose. Jeg er opptatt av å finne årsaken. Pasienter som kommer til meg, er veldig bevisste og intelligente – de stiller spørsmål og godtar ikke alt. De kan mye og har vært hos mange leger og terapeuter før de kom til meg.

– Jeg tror infeksjoner er veldig vesentlig i forhold til ME. Det problematiske med infeksjoner er at man ikke nødvendigvis blir veldig dårlig med en gang. Noen blir bare litt dårlig før de blir bra igjen, og så tror de at det er over. Men så er det noe som henger igjen, og så skjer ting i det stille og rolige, sier Eriksen.

Når han får ME-pasienter, ser han først og fremst etter infeksjoner, vitamin- og mineralmangler, stoffskifteproblematikk og funksjonsfeil i lever og nyrer. Pasientene hans får som regel henvisning til to ulike laboratorier hvor de får tatt flere ulike blod- og urinprøver.

– Folk kommer fra hele landet og bruker mange tusen kroner for å reise hit. Da tar jeg ikke bare to blodprøver. Jeg leter etter veldig små tegn som jeg setter i sammenheng. Det er som å legge puslespill – jo flere brikker jeg har, jo mer kan jeg si om hva jeg ser, sier han.

Stress gir vitaminmangel

Hovedkriteriet for ME er utmattelse som er utløst av anstrengelse eller stress over tid og/eller etter vedvarende infeksjoner, enten man merker dem eller ikke. Dette resulterer i fysiske stressreaksjoner i kroppen, enten de er av fysisk eller psykisk årsak.

– Under stress forbruker vi vitaminer og mineraler i store mengder, og vi kan lett få mangler. Når man har hatt en infeksjon i lengre tid, greier ikke immunsystemet å respondere lenger fordi det er slitent, forklarer legen. Da er kroppen for sliten til å kunne reagere, og dermed evner ikke immunforsvaret å bli kvitt infeksjonen.

Moderne mennesker lever ikke slik vi er skapt til, tror Eriksen. Da ville vi levd under et mye lavere stressnivå. For eksempel når vi kjører bil eller har en svært ansvarsfull og travel jobb, så må vi være årvåkne hele tiden. Før stresset vi bare i noen få situasjoner, som da vi jaktet og trengte å være fullt våkne i bare korte stunder. I dag stresser vi i lengre perioder, men vi har vent oss til å leve slik, og derfor merker vi det ikke så godt når kroppen streiker.

C-vitamin og stress

Et livsviktig vitamin Frank-Leo påpeker i forbindelse med ME, er C-vitamin. Hvite blodlegemer som bekjemper infeksjoner, trenger store mengder C-vitamin. Det finnes også store mengder C-vitamin i blodplater som koagulerer blod. C-vitamin er viktig for kollagendannelsen, bindevev, brusk, lever og indre organer.

– Det finnes også store mengder C-vitamin i binyrebarken, hvor stresshormonet kortison dannes. Når vi utsettes for stress, pøser kroppen ut kortinson og C-vitamin. Kortison demper alle infeksjonsreaksjoner for at vi skal kunne overleve, forklarer Eriksen.

Du har sikkert hørt om folk som har vært utsatt for mye stress og holdt seg friske mens de hadde det aller mest travelt. Men da de skulle ta ferie og slappe av, ble de syke. Dette er veldig vanlig.

– Forklaringen tror jeg er at kortisonet holder alle betennelsesreaksjoner gående mens du er tom for C-vitamin hele veien, og så får infeksjonen innpass. Når demperen over det hele er borte – kortisonet – da kommer sykdommen. Derfor tror jeg C-vitamin er veldig viktig når du skal takle stress, sier legen. ME-pasienter mener han absolutt bør ta C-vitamin. Når det gjelder mengde, er vi opplært til å tro at man skal ha minst 60 mg C-vitamin daglig. Dette mener Eriksen er altfor lite.

– Jeg har i mange år sett at kvinner trenger 500 mg for å holde seg friske. Menn trenger 1000 mg, også hvis de veier det samme som kvinner, sier han. Dette tror han har med menn og kvinners ulike måter å håndtere stress på. Ifølge den amerikanske samlivspsykologen John Gray er stress-senteret i menns hjerne dobbelt så stort som hos kvinner.

– Kanskje er det diskriminerende å si. Men mentalt er menn og kvinner forskjellige. Vi har forskjellig intelligens og forskjellige ting vi fungerer best på. Menn har et helt annet stressmønster enn kvinner. De skal ut og jakte, nedlegge bytte og takle mer stress. Disse forskjellene avspeiler seg i vitamin- og mineralbehov, tror Frank-Leo.

 

B12-mangel

Noe som går igjen hos mange av Eriksens ME-pasienter, er B12-mangel. Men som lege stiller han spørsmål til hva som er lav B12. Referansegrensen i Oslo er på 170–650 pmol/L, mens den i Trondheim er 141–489 pmol/L. Normalverdien varierer altså fra sted til sted i samme land.

– Lav B12 gir blant annet lavere blodgjennomstrømning i hjernen og muskulatur, som gir mindre oksygen til cellene slik at du blir trett og sliten. Ting henger sammen etter spesielle mønstre. Hvis du mangler B12, mangler du også andre vitaminer og mineraler, sier Eriksen. Tegn på sterk B12-mangel er kraftig tørrhet i munnen, smerter i munnen eller problemer med å uttale ord. Veganere har størst risiko for B12-mangel hvis de ikke tar tilskudd, fordi hovedkilden til B12 er fisk, skalldyr, fugl, egg, kjøtt og melkeprodukter.

Selv om B12-lageret er over normalen, kan det likevel være for lavt for akkurat den personen. Eriksen og en del andre internasjonale ernæringseksperter mener at lageret bør være på over 540 pmol/L.

Antibiotika

Ved ME-problematikk pleier Eriksen å ta i bruk to hovedbehandlinger.

– Den ene er å bygge opp immunforsvaret og komplementere det du mangler av vitaminer og mineraler. Den andre er å finne relevant antibiotika som kan ta akkurat den mikroorganismen som forårsaket problemet, sier han. Men da er det ikke snakk om å bare pøse på med penicillin. Man må finne ut hvilken patogen bakterie som har forårsaket infeksjonen, og så må man finne en type antibiotika som responderer på akkurat denne. Det er ikke alltid lett, fordi det kan være flere stammer av en bakterie.

Mange naturterapeuter er motstandere av antibiotika. Men Frank-Leo sier han har sett god effekt på ME-pasienter ved å gi dem riktig type antibiotika og vitamin- og mineraltilskudd kombinert med tilskudd av livsoppbyggende melkesyrebakterier. Siden antibiotika ikke virker på virus, tror han ikke virus er hele forklaringen på ME.

– Det du kan gjøre, er å styrke immunforsvaret slik at du kan takle virus bedre. For eksempel kan Epstein–Barr-virus og cytomegalovirus (årsak til kyssesyken) gi tretthet, sier Frank-Leo. Hvis en ME-pasient har hatt infeksjoner med disse virusene, anbefaler han dem å sjekke B-vitaminstatus i blodet. Er statusen lav og de begynner å ta riktig sammensetning og mengde B-vitaminer av høy kvalitet, kan de oppleve at energien kommer tilbake. Eriksen vektlegger også viktigheten av å ta melkesyrebakterier for å styrke bakteriefloraen i slimhinnene og forebygge infeksjoner.

Autoimmun sykdom?

To kreftleger ved Haukeland sykehus, Øystein Fluge og Olav Mella, er enige med Eriksen i at ME er en fysisk sykdom, og at psykologiske mekanismer ikke er viktige. De avsluttet en doktorgrad om ME i fjor høst, som fikk mye oppmerksomhet blant annet på TV2 Nyhetene.

Fluge og Mella tror at ME er en autoimmun sykdom som kan behandles med Rituximab. Dette er en kunstig fremstilt medisin som angriper B-lymfocyttene og blant annet blir brukt i behandlingen av lymfekreft. I studien ved Haukeland opplevde 10 av 15 ME-pasienter bedring med Rituximab. Legene mener at resultatet antyder at ME er en autoimmun sykdom, i hvert fall hos én gruppe ME-pasienter.

En mann som har fulgt ME-forskningen tett siden 1980-tallet, er Anthony Komaroff, medisinprofessor ved Harvard og Fellow of the American College of Physicians. Han behandler ME-pasienter på en klinikk i Boston. Komeroff tror at både infeksjoner og problemer i sentralnervesystemet er viktig i sykdommen. Samtidig påpeker han at immunsystemet opptrer unormalt hos ME-pasienter.

– Det virker som om mange grener av immunsystemet er kronisk aktiverte, og at de er i en slags stadig kamp mot noe immunsystemet anser som en fremmed inntrenger, sier han til journalist Jørgen Jelstad i boken De bortgjemte (2011).

Et balansert immunforsvar

Rundt 70 prosent av ME-pasienter rapporterer om en akutt oppstart på ME-sykdommen i forbindelse med en infeksjon. For noen har det vært legionellabakterien, mens det for 5–10 prosent av de rammede har vært kyssesyken, som er forårsaket av et herpesvirus som ligger latent i kroppen resten av livet etter første utbrudd. Men det er ikke ett enkelt virus eller en enkelt bakterie som er årsaken til ME.

Flere forskere mener at det ikke nødvendigvis er infeksjonene i seg selv som forårsaker sykdommen, men heller hvordan immunsystemet reagerer på infeksjonene. Nøkkelen til ME-gåten kan altså ligge i å styrke og balansere immunforsvaret. For å styrke immunforsvaret er det viktig å sørge for at man får nok av alle vitaminer og mineraler.

Det første man bør gjøre ved mistanke om ME, er å utelukke andre sykdommer. Utmattelse og tretthet er nemlig symptom på en hel rekke andre sykdommer. Og tretthet er bare ett av de mange symptomene på ME. Man må blant annet sjekke stoffskifteproblematikk, infeksjoner, vitamin- og mineralstatus og om alle organene fungerer som de skal, spesielt lever og nyrer. Hvis ikke legen vil gjøre dette, bør man bytte til en lege og/eller god behandler som har et genuint ønske om å finne ut hva som er årsaken, og deretter gjøre det han/hun kan for å finne riktig behandling.

Hva er ME?

ME anses som en unormal reaksjon på ulike typer ytre stimuli som vanligvis gir en betennelsesreaksjon. ME står for myalgisk encefalomyelopati eller myalgisk encefalomyelitt. «Myalgi» betyr muskelsmerter, «myelon» er ryggmarg, «encefalon» er hjerne, «litt» er betennelse og «pati» betyr lidelse. Kronisk utmattelsessyndrom blir også brukt, men man har gått mer og mer bort fra denne betegnelsen de siste årene, fordi utmattelse er bare ett av mange symptomer på ME.

Symptomer på ME:

Hovedsymptomet er anstrengelsesutløst utmattelse som ikke går over på vanlig måte ved hvile, og som forverres etter mentale og fysiske anstrengelser. Det er en vedvarende, tilbakevendende, fysisk og mental utmattelse. Tilleggssymptomer:

Ledd- og muskelsmerter, hodepine

Muskelsvakhet

Sensoriske forstyrrelser: syns- og/eller hørselsforstyrrelser, nummenhet, prikking eller stikking i huden, overømfintlighet for sanseinntrykk

Sår hals, ømme lymfeknuter, feber, influensa

Blodtrykksfall, hjertebank, svimmelhet

Svekket hukommelse, redusert konsentrasjonsevne, forvirring, desorientering, vansker med informasjonsbearbeiding, vansker med å finne ord, svekket evne til romorganisering

Søvnforstyrrelser

Hyppig vannlating, økt tørste

Irritabel tykktarm, kvalme, intoleranse for enkelte matvarer eller kjemikalier

Problemer med temperaturreguleringen, kalde hender og føtter, hetetokter

(Kilde: Helsedirektoratet.no)

Dette bør alle ME-pasienter sjekkes for, ifølge Eriksen:

Tyroksin og metabolitter (stoffskifte)

Organfunksjon, spesielt lever og nyrer

B-vitaminer, spesielt B1, B6 og B12

D-vitamin

Sink

Jern

Magnesium

I tillegg bør alle sørge for å få i seg nok C-vitaminer, ifølge dr. Frank-Leo Eriksen. Daglig inntak: 500 mg for kvinner og 1000 mg for menn.

Vil du bestille legetime?

Frank-Leo Eriksen er privatpraktiserende lege ved Dr. Eriksens Klinikk for Forebyggende Medisin & Livsstilssykdommer i Voldgaten 97 i Gamle Fredrikstad. Tidligere var han lege ved Unity-senteret i Oslo og i Trondheim. Han holder også en del foredrag om helserelaterte tema. Ønsker du å bestille time, kontakt ham på tlf. 928 63 020. Han opererer ikke med ventelister.

Hadde Michael Jackson ME?

Som mange andre stjerner tok Michael Jacksen mye piller for å holde koken. Men hvorfor ble han hvit i huden? Og hvorfor hadde han så sterke smerter, som fikk ham til å ta stadig mer smertestillende som til slutt endte i hans død?

Den offisielle dødsårsaken er propofol-forgiftning etter pustestans, men den egentlige årsaken går dypere, ifølge Frank-Leo Eriksen. Pigmentforandringene og smertene var tegn på sykdommene vitiligo og lupus.

Eriksen tror at både pigmentsykdommen, smertene og søvnproblemene begynte med en infeksjon som ble feilbehandlet. Han mener at popkongen godt kunne hatt ME eller fibromyalgi som følge av infeksjon, stress og mangel på vitaminer og mineraler.

– Michael Jackson fikk feil hjelp. Jeg er temmelig sikker på at han hadde en infeksjon. Smertene hans gjorde at han ikke fikk sove, og det er tegn på infeksjon. Pigmentforandringer i huden var også en infeksjon. Han skulle ikke hatt smertestillende – han skulle hatt antibiotika, vitaminer og mineraler, mener han.

Stjerner som Michael Jackson er utsatt for ekstremt mye stress, press og forventninger. De må hele tiden ta stilling til mange personer som vil snakke med dem.

– Det skaper et stressmønster i kroppen deres. De bruker opp signalsubstanser, fordi de skal stille opp hele tiden. Vi er ikke skapt for å ha så mye oppmerksomhet. Derfor begynner de å mangle vitaminer og mineraler, slik at de kommer i ubalanse, sier Eriksen.

Han har hatt flere pasienter som har vært utsatt for hardt psykisk stress, både ME-pasienter og andre. Mange av dem har fått ekstreme fall i blodets innhold av vitaminer og mineraler.

– Hvis du ikke får bygget opp det igjen, får du andre plager. Da greier ikke nervesystemet å danne signalsubstansene du trenger, og så klusser det seg til og du kan få en psykiatrisk diagnose, advarer han. Så hvis du stresser mye og ofte er trett og sliten, sjekk om du har lave verdier av vitaminer og mineraler, og få i deg riktig type og riktig mengde tilskudd.

Foto: Joe Seer/Shutterstock.com


Denne artikkelen handler om…


Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode