Skip to main content

Invitér noen på tur i dag!

Gjennom et storstilt samarbeid inviterer folkehelse- og friluftslivsorganisasjonene alle i Norge til en nasjonal dugnad for å få flere i aktivitet og redusere ensomhet. Det starter med Verdens Aktivitetsdag 10. mai, startskuddet for #sammenpåtur, et signalarrangement i Frivillighetens år 2022.

Tekst: NTB/Norsk Friluftsliv

Gjennom et storstilt samarbeid inviterer folkehelse- og friluftslivsorganisasjonene alle i Norge til en nasjonal dugnad for å få flere i aktivitet og redusere ensomhet.

– Mange går mye på tur og er ute i friluft, men langt i fra alle. Nå ønsker vi å invitere med oss de som kanskje rett og slett ikke kjenner til alle de mulighetene og tilbudene som faktisk finnes der ute, sier prosjektleder Tonje Refseth.

Under fanen #sammenpåtur vil lokale lag og foreninger over hele landet invitere bredt til aktiviteter og turer i tiden framover. Initiativet er et samarbeid mellom Norsk Friluftsliv, på vegne av de 18 store friluftslivsorganisasjonene, sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norske Kvinners Sanitetsforening og Den Norske Turistforening.

Vil bekjempe ensomhet

Initiativet ble til da foreningene, som alle jobber for å skape gode møteplasser og lavterskel aktiviteter over hele landet, ønsket å få til en felles markering av Frivillighetens år 2022.

Målet er å senke terskelen for å delta i de mange aktivitetene som hver eneste dag arrangeres av frivillige lag og foreninger over hele landet.

– Det å komme i gang med en aktivitet, slik som nettopp en tur i nærmiljøet, er ofte enklere sammen, men ikke alle har noen å gjøre det med. Det å bli invitert med inn i frivilligheten og bli del av et sosialt felleskap, tror vi kan være en kur mot både ensomhet og inaktivitet, forteller Refseth.

Den senere tiden har det kommet flere rapporter som viser at mange, og spesielt unge og eldre, opplever ensomhet. En fersk rapport som lanseres av Mental Helse Ungdom denne uken viser at hele 4 av 5 unge oppgir at de har vært ensomme under pandemien.

Kronprins Haakon åpner dugnaden

Dugnaden for å redusere ensomhet og utenforskap sparkes i gang på den offisielle verdensdagen for fysisk aktivitet tirsdag 10. mai.

HKH Kronprins Haakon deltar på startskuddet for markeringen, som finner sted i Drammen. Kronprinsen er også høy beskytter for Frivillighetens år 2022.

I tillegg til aktivitetene i regi av foreninger, oppfordres også alle andre til å invitere med noen ut på tur 10. mai.

– Det er møtene mellom mennesker som utgjør forskjellen. Du kan for eksempel invitere med noen du ikke kjenner fra før, noen du ikke har sett på lenge, eller noen du vet om som gjerne kunne ha trengt en tur, turvenn eller opplevelse utendørs, sier hun.

Fakta om #sammenpåtur

 • Et signalarrangement under Frivillighetens år 2022.
 • Aktiviteter og turer i alle fylkene. Se hva som skjer i ditt fylke her.
 • Kick-off 10. mai, men det blir også aktiviteter gjennom året.
 • Arrangeres av Norsk Friluftsliv og de 18 medlemsorganisasjonene, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norske Kvinners Sanitetsforening og Den Norske Turistforening.

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv er fellesorganisasjonen for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål.

Norsk Friluftsliv arbeider for:

 • et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.
 • å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.
 • helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.
 • å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Nettside: norskfriluftsliv.no

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Bruk kode