Skip to main content

Ingen er kun det du ser – løft blikket!

Mandag 10. oktober er det 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet som en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet rundt psykisk helse over hele verden. Årets tema er «Vi trenger hverandre #løftblikket»

Verdensdagen for psykisk helse markeres av tusenvis av kommuner, skoler, arbeidsplasser, organisasjoner og enkeltpersoner over hele landet mellom uke 39 til 42 hvert år. Dagen markeres i mer enn 150 land for å skape oppmerksomhet om samfunnsutfordringer innen psykisk helse.

Målet med kampanjen er å øke befolkningens kunnskap, forståelse og åpenhet om hva som styrker og svekker psykisk helse, og også mobilisere til engasjement og tiltak for å styrke den psykiske folkehelsa. I Norge har Mental Helse koordinert kampanjen siden 1992 på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Årets tema er «Vi trenger hverandre #løftblikket» Temaet er del av en treårig strategi hvor fellesskap, inkludering og forebygging av utenforskap vil være overbyggende tema. Her er et utsagn fra kampanjevideoen:

«Ingen er bare det du ser, men vi trenger at noen ser det. Når du trenger noen, vit også at noen trenger deg. Ikke han, ikke henne, men deg. Til å smile med, til å krangle med, til å gå over veien med, til å gå fremover med, til å være nettopp deg. Her og nå. Vi trenger alle noen. Vi trenger hverandre. Løft blikket!»

På verdensdagen.no, skriver de:

«Etter to år med mye sosial avstand, er det på tide å løfte blikket fra kohortene våre. Mennesker trenger mennesker, og vi trenger flere anledninger til å møtes på en meningsfull måte. Det er vanskelig å spå hva som venter oss framover. Men en ting vet vi. Vi trenger hverandre på veien.

For som frivillige Remi André Olsen fra Mental Helse Øksnes sa, så er det «tross alt ganske vanskelig, og til og med farlig, å være menneske helt alene».

I et gjesteinnlegg på verdensdagen.no skriver psykolog Eirik Hørthe klokt om hva det egentlig vil si å løfte blikket:

− For meg handler dette hovedsakelig om å se utover seg selv. Det er nemlig først når vi hever blikket fra vår egen navle at utsikten virkelig er oppløftende.

Mange unge føler seg ensomme

Bakgrunnen for årets kampanje er at ensomhet og utenforskap er sentrale utfordringer for psykisk folkehelse. Og det er et økende problem blant unge. Ensomhet over tid gir grobunn for en rekke andre både psykiske og fysiske helseutfordringer.

SSB og Levekårsundersøkelsen fra 2020 viste at 11 prosent av befolkningen var mye plaget av ensomhet, og at det har vært en jevn økning i opplevd ensomhet blant ungdom.

I en undersøkelse Opinion gjorde for Røde kors oppgir hele 82 prosent av jentene og 63 prosent av guttene at de føler seg ensomme. I den samme undersøkelsen sier så mye som hver fjerde ungdom at de ikke har noen å snakke med når livet blir vanskelig. Dette var en spørreundersøkelse gjort i 2021 blant unge fra 16 til 19 år. For sårbare og marginaliserte grupper, er utenforskapet enda større.

Kraft i samhold under kriser

I motsatt ende viser historien at det er mye kraft i å komme sammen under kriser. Samtidig kan kriser også bidra til splittelse og uro.

Frykten for det ukjente kan gjøre oss mer navlebeskuende enn vi ellers ville vært, og gi næring til fordommer og diskriminerende holdninger. Det kan gjøre det enda lettere å falle utenfor, og er noe vi må aktivt jobbe sammen for å motvirke.

Målet med årets tema er å motivere til tiltak og initiativ som reduserer avstanden mellom oss. Fordi vi alle har et grunnleggende behov for å høre til og være del av et fellesskap. Men det kan være utfordrende å kjenne på tilhørighet i et samfunn hvor folk må presse seg gjennom et nåløye for å passe inn – jamfør jantelovens begrensninger, blant annet.

Ifølge Arbeidstilsynets rapport opplever 86 000 personer alvorlig mobbing på jobb minst én gang i måneden og 5,9 prosent av norske elever sier at de har blitt mobbet av medelever, digitalt eller av voksne på skolen. Utenforskap koster!

Meningsfulle menneskemøter

For å klare å bygge sosiale nettverk, føle på mestring og forebygge utenforskap og mobbing, er det viktig med meningsfulle sosiale møteplasser. Det er helt sentralt for å skape tilhørighet og styrke opplevelsen av sosial støtte, noe som er kjempeviktig for å forebygge både psykiske og fysiske plager. Det viser en rapport fra NORCE.

Verdensdagen oppfordrer derfor til markeringer som skaper gode og meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker. Vi trenger flere arenaer og anledninger til å møtes på tvers av generasjoner, kulturer, personligheter, meninger og erfaringer. Det er med på å utvide vår forståelse for hverandre, og er et viktig bidrag for å motvirke stigma, ensomhet og utenforskap.

Det gjelder alt fra arbeidsplasser, klasserom og bibliotek til ungdomsklubber, idrettslag, kulturhus og kafeer, for å nevne noen møteplasser hvor det er mulig å jobbe med det nevnte.

Forskning viser at mangfold i arbeidslivet lønner seg. Arbeidsplasser med et stort mangfold av mennesker yter bedre, er mer kreative og har en mer variert arbeidshverdag. En forutsetning for suksess er likevel at vi tåler og anerkjenner hverandres ulikheter. Toleranse, respekt, likeverd og anerkjennelse er gode verdier å huske på.

I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse vil det bli markeringer som skaper meningsfulle møter på tvers av generasjoner, kulturer, personligheter, meninger og erfaringer. De skal utvide vår forståelse for hverandre og er bidrag for å motvirke stigma, ensomhet og utenforskap. Målet er at årets markeringer bidrar til å skape nye møteplasser, men også til å gjøre våre viktigste møteplasser bedre. Det vil si mer inkluderende, tilgjengelig og meningsfulle for flere.

verdensdagen.no er det massevis av ressurser og informasjon om hva man kan gjøre og hva som skjer. Her er også link til flere podcaster og filmer om temaer innen psykisk helse.

Se også: Slik markerer du Verdensdagen – steg for steg

Her er linker til en ny filmserie om ensomhet og utenforskap, som er publisert på YouTube.

Her er også inspirasjon om temaet fra Cappelen Damm forlag

Les også:

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode