Skip to main content

Hvorfor satses det ikke mer på forebygging?

Muskel- og skjelettlidelser er noen av de helseplagene som koster samfunnet mest. Hvorfor legges det ikke mer til rette for forebygging i norsk helsevesen? Visste du at massasjeterapi er den mest brukte behandlingsformen utenfor den offentlige helsetjenesten?

Tekst: NTB/Norges Massasjeforbund og Elisabeth Hægeland Reynolds

Halvparten av sykemeldingene i Norge skyldes muskel- og skjelettlidelser. Årlig koster disse plagene samfunnet 185 milliarder kroner, ifølge SSB. Men hvorfor legges det ikke til rette for forebygging i samfunnet? Det er det flere enn Norges Massasjeforbund som lurer på, også mange andre som tilbyr komplementær behandling.

Samtidig vet vi at mange livsstilssykdommer og -plager kan forebygges med riktig form for behandling, veiledning og oppfølging, spesielt hvis man når igjennom til pasientene på et tidlig tidspunkt i sykdomsforløpet.

Paradokset er at fra 1. januar 2021 ble alle komplementære (også kalt alternative) behandlingsformer, deriblant massasjeterapi, pålagt merverdiavgift. For pasientene har all slik behandling blitt 25 prosent dyrere. Vi kan jo bare tenke oss hva dette bidrar til i samfunnet. Da er det jo logisk at enda færre har råd til å oppsøke slik forebyggende komplementær behandling.

«Helsedebatten raser i dag over fordeling av for knappe ressurser og for mange pasienter som har behov for akutt eller langvarig helsehjelp. Hvem skal prioriteres, og hvem skal velges bort? Dette er en umulig og fullstendig uetisk problemstilling.»
(Norges Massasjeforbund i pressemelding 5. mars 2023)

Møter pasienter tidlig i sykdomsforløp

Massasjeterapeuter er i en gunstig posisjon fordi de ofte møter pasientene tidlig i forløpet eller før store plager har oppstått og det er gode muligheter for gode pasientrelasjoner. Fokuset er helsefremmende fremfor sykdomsorientert.

Lege-eden pålegger legene å hjelpe og å verne om livet og sykepleiere har en lignende ed. Samtidig vet vi at mange livsstilsykdommer, muskel- og skjelettplager kan forebygges. Forebygging koster mye mindre i kroner og øre enn behandling. I tillegg er friske mennesker både mer produktive og har bedre livskvalitet enn syke, som igjen bidrar positivt til totalregnskapet.

Muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager rammer de fleste av oss i løpet av livet, og er en viktig årsak til dårlig helse, nedsatt livskvalitet, sykefravær og uførhet. Ryggsmerter er den vanligste av disse tilstandene, og også den som koster samfunnet mest.

Så hva med å øke prioriteringen på forebygging og helsefremmende arbeid, slik at ressursene finnes for de som uunngåelig har behov for helsehjelp? Utfordringen med forebyggende helsearbeid er å nå igjennom med kunnskap, bevissthet og eventuelle livstilendringer før alvorlig sykdom oppstår. For å få dette til er det nødvendig med nok tid, gode relasjoner og individuell tilrettelegging.

Spisskompetanse på berøringens effekt

Smerte er mer enn reaksjon på skade – mennesket er et sammensatt system hvor mange faktorer spiller inn på smerteopplevelse, funksjonsevne og livskvalitet. Massasjeterapeuten har spisskompetanse på berøring og berøringens effekt på nervesystemet.

En grunnleggende del av massasjeterapeutens arbeid er å berolige anspente muskler så vel som indre spenninger. Musklene rommer mer enn mekanisk funksjon. Vi vet at psykososiale sykdommer er i fremvekst, og for å forebygge og imøtekomme disse trenger vi et helhetlig syn på helse.

Mange vet ikke at massasjeterapi er den mest brukte behandlingsformen utenfor offentlige helsetjenester.

Massasjeterapeuter tilbyr et lavterskeltilbud med kort ventetid, der man ikke trenger å være syk for å få time. De kan hjelpe til med enklere muskel-skjelettplager, gi lindrende og forebyggende råd og veiledning, samt henvise til lege der det er behov.

Kroppen husker

Mange med muskel- og skjelettplager velger å benytte seg av massasjeterapi i sitt behandlingsforløp. Foto: Toa Heftiba, Unsplash

Å gå lenge med smerter, plager og redusert funksjon gjør noe med den det gjelder. Livet begynner etter hvert å tilrettelegges rundt plagene. Det blir tyngre og mer tid- og ressurskrevende å få til en positiv endring.

Både pasienter og helsepersonell trekker frem at manglende samhandling og koordinering i helsetjenestene er en gjennomgående utfordring. Konsekvensene er at helsetilbud ikke gis i hensiktsmessig sammenheng og rekkefølge, noe som fører til at mange pasienter selv velger å koordinere sitt eget behandlingsforløp og vil benytte hjelp utenfor det offentlige helsevesenet. Mange med muskel- og skjelettplager velger å benytte seg av massasjeterapi i sitt behandlingsforløp, og massasjeterapeuter leverer både samfunnsnyttig og viktig helsehjelp.

Klokere valg for fremtiden

Vi må ta kloke valg for fremtiden om vi skal sikre gode helsetjenester for alle innenfor ressursrammene vi har til rådighet.

En måte å gjøre dette på er dermed å forebygge helseproblemer i stedet for å reparere. Det betyr å legge til rette for helsefremmende tjenester. Regjeringen har dessverre gjort det stikk motsatte da de innførte full moms (25 % fra 1/1-21) på massasjeterapi og annen komplementær behandling.

I Norge er det ikke moms på helsetjenester. Helsepolitikerne på Stortinget har sett at momsplikten som er innført for massasjeterapi og andre behandlingsformer kan ha utilsiktede konsekvenser. De har derfor bedt helsemyndighetene om å gjøre en ny vurdering av om noen av behandlingsformene fortsatt bør unntas fra momsplikten.

Norges Massasjeforbund sitt mål er at de sammen med behandlere i den offentlige helsetjenesten kan bidra til at hver enkelt mestrer sin egen hverdag best mulig.

Kilde:

NTB/Norges Massasjeforbund: «Sykdom koster – hvorfor ikke forebygge?»

Relaterte saker:

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode