Er du en Burde-berte?

Mange kvinner styres av egne tanker om alt de «må» og «burde». Gestaltterapeut Lene Sofie Arnesen tilbyr et fellesskap på nett for kvinner som vil gi slipp på disse tankene og ta mer hensyn til egne behov.

Lene Sofie Arnesen er aktuell med boka Positive tanker er bullshit. Du leser nå del 5 i en artikkelserie på 6 artikler der hun presenterer forskjellige aspekter av bokas budskap. Les de forutgående artiklene her:
Del 1: Positive tanker er bullshit! 
Del 2: Er du redd for å belaste andre?
Del 3: Tren dine psykiske muskler
Del 4: Bli kjent med motsetningene i deg selv

Arnesens medlemsportal ble laget parallelt med boka Positive tanker er bullshit.

– Nå har portalen vært operativ i 1,5 år. De fleste medlemmene er folk som har lest boka og som ønsket å følge meg og lære mer. Det er de såkalte «burde-bertene». Jeg møter så mange mennesker som «bør» og «må»: «jeg burde vært sånn, burde ikke ha sagt det, må gjøre sånn, må være annerledes.»

Forstå den kritiske stemmen

Ut fra dette kom konseptet «Burde-Bertene».

– Figuren Burde-Berta har blitt et verktøy for hvordan man kan håndtere kritiske tanker og se nærmere på hva som ligger bak den kritiske stemmen, sier Arnesen. I disse dager ferdigstiller hun utkastet til sin bok nummer to, som handler nettopp om «burde-berta».

 

Medlemsportalen Burde-Bertene (som er bare for kvinner) har over 160 medlemmer. De fleste er i alderen 35–60 år. Medlemmene får tilgang til livesendinger, innlegg og nettkurs. Den røde tråden er hvordan de kan få hjelp til å oppnå en sunn selvfølelse og bli mer oppmerksomme på hva som foregår i dem selv.

– Disse kvinnene er vant til å ta overdrevent hensyn til andre. Gjennom det tappes de for energi. Kvinner er ofte veldig sensitive for andres forventninger og behov. Det ligger litt i omsorgsgenet vårt. Det blir et problem bare hvis det kommer i ubalanse med det å også ta vare på seg selv. I min forståelse innebærer ansvarstagen at man også tar ansvar for egne behov. Det blir usunt hvis man for ensidig fokuserer på andres behov, eller hva man tror er andres behov.

Er du en Burde-Berte? Ta Lene Sofies test her.

Spør, ikke anta!

Arnesen oppfordrer til å sjekke ut hva andre faktisk forventer og å observere hva man selv trenger her og nå, heller enn å tolke og analysere hva man tror andre tenker – som ofte ikke en gang stemmer.

– Mange vil oppleve en frykt for avvisning hvis de gjør dette. Gevinsten er at du får en mer reell kontakt med andre og deg selv.

Hun oppfordrer alle til å bli mer synlige for en selv og for menneskene rundt seg. Hun omtaler ofte dette som å bli mer transparent.

Da beveger man seg vekk fra ytterpunktene sterk og sårbar, til å være den sammensatte personen du faktisk er – i følelser, tanker og behov. Det gir tilgang til en mer tilfredsstillende kontakt med deg selv og andre, og en indre ro.

Les mer: lenesofie.no

I en siste artikkel vil Arnesen presentere to verktøy for å oppnå mer balanse i hverdagen.

Del 1: Positive tanker er bullshit! 
Del 2: Er du redd for å belaste andre?
Del 3: Tren dine psykiske muskler
Del 4: Bli kjent med motsetningene i deg selv
Del 5: Er du en Burde-berte?