Skip to main content

Dårlig planlagt moms på komplementær behandling

Hvem som helst kan kalle seg massør, biopat, naturopat eller naturterapeut, uten krav til utdanning. Norges Massasjeforbund fremhever i en opplysningskampanje at dette er svært problematisk, spesielt etter at kravet om pålagt merverdiavgift kom i 2021.

Det er store kvalitetsforskjeller hvordan massasjebehandling og andre typer komplementær behandling utøves. Men de færreste har råd til mye slik behandling, selv om det kunne hjulpet dem, spesielt etter at komplementær behandling ble momspliktig. 

Pasientsikkerhet var hovedargumentet i Regjeringens innførsel av merverdiavgift på all alternativ og komplementær behandling fra 1. januar 2021. Men vedtaket har virket tvert imot sin hensikt, påpeker Norges Massasjeforbund.

Lite gjennomtenkt mva-vedtak

Paradokset er at man med mva-vedtaket har tatt bort en av behandlernes viktigste grunner til å stå oppført i Brønnøysund-registeret – nettopp for å bli fritatt momsplikten som behandler. Brønnøysund-registeret ble dannet for å heve faglige og etiske krav til utøvere av alternativ og komplementær behandling, og man må være medlem av en godkjent utøverorganisasjon for å kunne stå oppført her.

Når insentivet for å stå oppført i det nevnte registeret er borte, svekker det i realiteten pasientsikkerheten, siden alle krav til forsvarlig yrkesutøvelse faller bort. Norges Massasjeforbund går nå ut med en folkeopplysningskampanje om nettopp dette. I en pressemelding skriver de:   

«Det oppleves svært problematisk for medlemmer av Norges Massasjeforbund å bli satt i samme gruppe som utøvere det ikke stilles faglige krav til og som tilbyr behandling som ikke baserer seg på vestlig medisinske prinsipper forankret på evidensbasert forskning.

Massørens første bud er «gjør ingen skade». Det er av avgjørende betydning at massøren vet når massasje skal frarådes helt eller delvis. Det er klientens ønsker, behov og helsetilstand som avgjør hvilke teknikker og hvilken type behandling som skal benyttes. Ved behov skal klienten henvises til annen egnet terapeut eller helsepersonell.»

Vedtaket truer arbeidsplasser

Stortinget var i 2020 tydelige på at de ønsket en helhetlig gjennomgang av hvem som skal være pålagt moms og hvem som får unntak. Vanlige folk betaler nå prisen for at den tidligere regjeringen påla en prisøkning på 25 prosent på våre helserettede behandlinger.

Vedtaket medfører også at arbeidsplasser og driftsgrunnlaget til mange selvstendig næringsdrivende er truet.

Stortinget gjorde et nytt vedtak i mars 2022 (vedtak nr. 417), som er en videreføring av det tidligere vedtaket fra 2020 (nr. 328). I vedtaket ber Stortinget regjeringen om å vurdere om det er behandlere som er ikke-autoriserte, men som må sies å yte helsetjenester, og bør få momsfritak. Dette er til behandling i Helse- og omsorgsdepartementet nå.

Velg behandler med omhu

Når du skal velge alternativ behandler, som en akupunktør og en massør, er det en sikkerhet å velge en behandler som er medlem av en solid utøverorganisasjon eller forbund, som for eksempel Norges Massasjeforbund eller Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, som er landets største fagorganisasjon for naturterapeuter.

Disse forbundene har krav til solide fagutdanninger, også innen medisinske fag, og de har ansvarsforsikring og lovpålagte krav til blant annet journalføring, regnskapssystemer og personvern.

Muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager rammer de fleste av oss i løpet av livet, og er en viktig årsak til dårlig helse, nedsatt livskvalitet, sykefravær og uførhet. Massasjeterapi, naturterapi og mye annen bivirkningsfri helhetlig og komplementær behandling er viktig helsehjelp for mange. Men ikke la hvem som helst behandle deg.

Se Norges Massasjeforbunds kampanje på Facebook: facebook.com/NorgesMassasjeforbund og på instagram @massasjeforbundet

Om Norges Massasjeforbund

Norges Massasjeforbund (NMF) ble stiftet i 1995, og er landets største sær-forbund for massører. Forbundet har siden oppstart arbeidet for å fremme helserettet massasje og verne om bransjens seriøsitet ved å kvalitetssikre medlemmer og skoler, samt motivere til faglig utvikling.

Medlemmene tilfredsstiller de strengeste krav til utøvelse av massasje-yrket i Norge i dag. Klassisk massasje er basert på vestlig medisinske forklaringsmodeller og evidensbasert forskning. Helserettet massasje er med i flere kliniske retningslinjer for behandling av ulike smertetilstander og lettere psykiske lidelser.

Massasjeterapeuter har i tillegg til sin grunnutdanning, videreutdanning i faget og grunnleggende medisin (anatomi, fysiologi og sykdomslære) tilsvarende 30 – 60 studiepoeng.

Forbundets medlemmer driver egen klinikk, jobber på tverrfaglige helseklinikker og/eller innen idrett. Mange samarbeider tverrfaglig med annen helse rettet behandling. Deres arbeidsområde er muskel-skjelettplager. Dette inkluderer smerter, nedsatt funksjon og andre konsekvenser av lettere muskelplager. De bidrar til forebygging av muskel-skjelettplager, særlig ved å redusere generelle muskelspenninger relatert til ulike former for stress og ved å motivere til trening. De avlaster et presset offentlig helsevesen, som ofte har lange ventetider, ved å være et lavterskeltilbud for behandling av lettere muskelplager og bidra til å forebygge muskel-skjelettplager.

Nettside: massasjeforbundet.no

Kilde: NTB, Norges Massasjeforbund

Les også: 

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Kalkuler frakt
   Bruk kode