Bli kjent med motsetningene i deg selv

Man får sunnere relasjoner og bedre selvfølelse hvis man har en aksept av motsetningene i seg selv, hevder gestaltterapeut Lene Sofie Arnesen.

Foto: Privat

Lene Sofie Arnesen er aktuell med boka Positive tanker er bullshit. Du leser nå del 4 i en artikkelserie på 6 artikler der hun presenterer forskjellige aspekter av bokas budskap. Les de forutgående artiklene her:
Del 1: Positive tanker er bullshit! 
Del 2: Er du redd for å belaste andre?
Del 3: Tren dine psykiske muskler

Gestaltterapeut Sofie Lene Arnesen opplever at man ikke kan styrke selvfølelsen på egenhånd – snarere gjøres det primært gjennom meningsfullt samvær med andre.

– Vi trenger andre menneskers anerkjennelse og støtte for å se vår egenverdi. Man kan ikke gjøre alt på egenhånd, vi trenger hverandre. Det inkluderer å være sårbar med hverandre og kunne dele, støtte og akseptere alle sider i seg selv og andre.

Sårbarhet medførte kontakt

Arnesen er ikke så glad i generelle sannheter som skal gjelde alle mennesker.

– Vi har forskjellige livshistorier, og vi kan likevel kjenne oss igjen i fellestrekk. Et eksempel er at jeg i boka skriver om Merete (historien er anonymisert) som opplever at hun får sterke hjertesmerter og får beskjed av lege om å gå i samtaleterapi. Det var utenkelig for henne – hun så på det å ikke være helt på topp som en svakhet. Disse terapihistoriene har blitt tatt godt imot, fordi leserne kjenner seg igjen. Merete trodde at menneskene rundt henne ikke ville tåle at hun var sårbar, men da tok hun veldig feil. Da hun begynte å dele det hjemme, opplevde hun at menneskene rundt henne endret seg. Mannen hennes hadde ikke fått vist at han kunne være til støtte for henne, fordi hun ikke hadde latt ham gjøre det. Så hun ble veldig overrasket over at han kunne.

Forløsende gråt

Et annet eksempel er en stor mann som smiler når han forteller hvor tungt han har det. Han forteller at han var oppdratt i et kristent miljø, der holdningen var «smil og vær en blid gutt, ellers kommer du ikke til himmelen.»

– Han hadde masse magesmerter og stress. Han sa alltid ja på jobb, noe som førte til at det ble veldig slitsomt å være leder. Under en terapiøvelse begynte han å gråte. Han fikk hjelp til å gå fra å være en som smiler, til å kjenne på gråten som var veldig til stede i kroppen hans. Han hadde ikke støtte nok til å kjenne på det alene, så vi gjorde det sammen. Da kjente han en utrolig ro i etterkant.

Hvordan møter jeg verden?

Gestaltterapeut Lene Sofie Arnesen spør: Er du den som stiller opp, lytter til andre, men ikke deler så mye om deg selv? Foto: privat

Arnesen oppfordrer til å reflektere over spørsmålet «hvordan er jeg vant til å møte verden?»

– Er du den som stiller opp, lytter til andre, men ikke deler så mye om deg selv? Da vil det være hensiktsmessig å bli bedre kjent med den andre polariteten, som handler om å ta plass og be om støtte.

Hun tror at når man begynner å utforske begge sider i seg selv, så blir man etter hvert mer fleksibel og kan respondere ut fra det som er relevant her og nå, heller enn å være låst i et fast mønster.

– Da ser du verdien i hele deg og kan ta alle aspekter av deg selv i bruk. En reell selvfølelse handler om å se verdien i deg selv uavhengig av om du er på topp eller ikke, har god eller dårlig helse og så videre. Det handler ikke om hva du gjør, men hvem du er.

Les mer: lenesofie.no

Du har nå lest artikkel 4 av 6 i denne artikkelserien. I ytterligere to artikler vil Lene Sofie Arnesen utdype sine tanker om hvorfor positive tanker er bullshit og presentere perspektiver og verktøy som ifølge henne selv representerer en mer nyansert forståelse.

Tidligere artikler i serien: 

Del 1: Positive tanker er bullshit! 
Del 2: Er du redd for å belaste andre?
Del 3: Tren dine psykiske muskler