Skip to main content

Skjerpet intuisjon og årvåkenhet

Ukens siste kort søndag den 9. august ble dyden «Skjelneevne». Det er å anvende intuisjonens visdom for å finne ut hva som er ekte og sant.

Tekst: Fra refleksjonskortet «Skjelneevne», The Virtues Project

Med god skjelneevne løsriver vi oss fra behovet for å ta raske avgjørelser og søker å skille det sanne fra det usanne, fakta fra antakelser, for så å velge den beste vei.

Stille ettertanke skaper rom for vår dypeste innsikt. Med meditativ årvåkenhet åpner vi oss for klarhet. Vi lytter inderlig etter de sanne spørsmålene, med tillit til at svaret vil vise seg når tiden er moden.

Vi er våkne for budskapene som kommer på subtile og overraskende måter. Vi venter med en endelig avgjørelse til sannheten viser seg. Skjelneevne gjør oss i stand til å bli ledet av nåden.

«Refleksjon og handling må aldri skje uavhengig av hverandre.»

− Paulo Friere

Å praktisere skjelneevne

Jeg stoler på mitt indre syn.

Jeg søker full informasjon.

Jeg avstår fra å ta raske avgjørelser kun basert på besluttsomhet.

Jeg tar meg tid til ettertanke og bønn.

Jeg skjerper intuisjonen min.

Jeg er våken for de tegn som viser seg på min vei.

Jeg er åpen for visjoner.

Jeg er takknemlig for skjelneevnens gave. Den leder meg til sannheten.

Om kortet

Kortet er trukket fra refleksjonskortene laget av The Virtues Project, som består av 100 dyder – indre verdifulle egenskaper. Kortene har universell visdom som kan vekke våre indre ressurser og bidra til at vi lever i tråd med våre dypeste verdier. Foto: 2005 JupiterImages Corporation.

«Mennesket kan sammenlignes med en gruve rik på edelstener av uvurderlig verdi, rik på indre verdifulle egenskaper, disse omtales i de ulike kulturer, religioner og filosofi som åndelige dyder.»

The Virtues Project i Norge

Facebook: Refleksjonskort

The Virtues Project International

Her kan du lese en artikkel om kortene: Bli bevisst på bruken av dyder

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode