Skip to main content

Selvsikkerhet er å anerkjenne din egenverdi

Denne tirsdagen den 21. februar ble «Selvsikkerhet» dagens kort, trukket fra Refleksjonskortene laget av The Virtues Project. Selvsikkerhet kommer fra å anerkjenne vår egen verdi og respektere verdigheten vår.

Tekst: Fra refleksjonskortet «Selvsikkerhet», The Virtues Project

Selvsikkerhet er å si sin mening med fredfylt tillit. Det er å gjenkjenne vår egen sang og bruke talentene våre som en gave for verden. Vi har mot til å stå for det vi tror er riktig. Vi sier sannheten om hva som er rettferdig.

Selvsikkerhet kommer fra å anerkjenne vår egen verdi og respektere verdigheten vår. Vi står på vår hellige grunn og setter grenser uten skyldfølelse. Vi trygler aldri og stiller ikke krav. Vi ber om det vi trenger ved å spørre på en enkel, positiv måte.

Vi behandler oss selv med respekt og forventer respekt til enhver tid.  

«Anser du deg selv for å være en ynkelig skapning når universet er sammenfoldet i deg?»

− Imam Ali −

Å praktisere selvsikkerhet

Jeg sier min mening med tillit.

Jeg verdsetter gavene jeg har å gi.

Jeg står for det jeg mener er riktig.

Jeg anerkjenner mitt egenverd. 

Jeg setter klare grenser. 

Jeg vet at jeg fortjener respekt.

Jeg er takknemlig for selvsikkerhetens gave. Den er beskytteren av verdigheten min.

Om kortet

Kortet er trukket fra refleksjonskortene laget av The Virtues Project, som består av 100 dyder – indre verdifulle egenskaper. Kortene har universell visdom som kan vekke våre indre ressurser og bidra til at vi lever i tråd med våre dypeste verdier. 

The Virtues Project i Norge

Facebook: Refleksjonskort

The Virtues Project International

Her kan du lese en artikkel om kortene: Bli bevisst på bruken av dyder

«Mennesket kan sammenlignes med en gruve rik på edelstener av uvurderlig verdi, rik på indre verdifulle egenskaper, disse omtales i de ulike kulturer, religioner og filosofi som åndelige dyder.»

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode