Skip to main content

Selvdisiplin tilfredsstiller sjelen

Dagens kort mandag 13. februar er «Selvdisiplin», som er trukket fra refleksjonskortene laget av The Virtues Project.. Selvdisiplin handler om å mestre deg selv, slik at du kan leve ut ifra dine høyeste verdier og nå målene dine.

Tekst: Fra refleksjonskort ved The Virtues Project

Selvdisiplin er å ha selvkontrollen til å kun gjøre det vi virkelig velger å gjøre, i stedet for å styres av våre lyster. Selvdisiplin gir oss viljen til å holde ut. Den hjelper oss til å nå målene våre, til å være produktive i stedet for å utsette ting.

Den beskytter oss mot å si eller gjøre noe vi vil angre. Vi er årvåkne og ærlige mot oss selv. Det gir oss friheten til å leve i tråd med våre høyeste verdier. Vi evner å luke ut de dårlige vanene og kultivere de gode.

Å mestre oss selv er tilfredsstillende for sjelene våre. 

«De som bygger vannkanaler, råder over vannet;
de som lager piler, lager pilene rette; snekkere råder over sitt trevirke
og de hellige råder over sine sjeler.»

− Dhammapada 10, Buddhismen

Å praktisere selvdisiplin

Kort fra Refleksjonskortene ved The Virtues Project, gjengitt med tillatelse av Helge Kragh. 

Jeg har selvkontrollen til å foreta kloke valg. 

Jeg motstår avledninger. 

Jeg er utholdende når det gjelder å nå målene mine. 

Jeg får ting gjort. 

Jeg har styrke til å være hensynsfull. 

Jeg utvikler karakterstyrken min. 

Jeg er takknemlig for selvdisiplinens gave. Den er min sjels gartner. 

Om kortene

Kortet over er trukket fra refleksjonskortene laget av The Virtues Project, som består av 100 dyder – indre verdifulle egenskaper. Kortene har universell visdom som kan vekke våre indre ressurser og bidra til at vi lever i tråd med våre dypeste verdier. Refleksjonskortene er oversatt til norsk av Brit Johanne Drageset og Linda S. Kragh. Denne norske utgivelsen er fra 2007, i regi av Kragh Impuls. 

«Mennesket kan sammenlignes med en gruve rik på edelstener av uvurderlig verdi, rik på indre verdifulle egenskaper, disse omtales i de ulike kulturer, religioner og filosofi som åndelige dyder.

(Sitat fra The Virtues Project, inspirert av et kjent sitat av Bahá’u’lláh)

The Virtues Project i Norge

Facebook: Refleksjonskort

The Virtues Project International

Her kan du lese litt mer om dyder og Refleksjonskortene: Bli bevisst på bruken av dyder

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode