Skip to main content

Opprydding i relasjoner og situasjoner i dag

Ukens første kort mandag 14. september ble «Five of Wands» som er det samme som Fem Staver på norsk. Dette kortet forteller at dagen i dag kan bli preget av litt diskusjoner, uenigheter, litt skurring eller irritasjon. 

Skurringen eller uenighetene som kan oppstå i dag er ikke store sjelelige krangler eller hendelser. Men det er en irritasjon som har kommet opp som kan føre til blokkeringer. Dette er blokkeringer som med fordel kan fjernes.

Noe må snakkes om – luftes, opp og frem. Kanskje det er noe som ikke føles bra med partnere, en venn eller noen i familien? Det kan hende at dagen i dag blir en gyllen mulighet til å jobbe med dette og få klarert lufta. Fortell hvordan ting er fra ditt standpunkt og fortell om dine følelser i forhold til eventuell oppførsel som irriterer deg. På denne måten når du lengre – for i stedet for å angripe, forteller du hvordan du føler det.

Vær også bevisst på ditt eget reaksjonsmønster. Setter du deg raskt ubevisst inn i en offerrolle? Eller blir du fort sint og hopper rett i en forsvarsposisjon? Snakk og lytt med hjertet i dag og blokkeringer vil bli fjernet.

Ha en magisk mandag videre! ? 

Kortet er fra kortstokken «Tarot Cats» av Bunny Dee (@bunnydee på Instagram).

 

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.