Skip to main content

Nestekjærlighet er omsorg omsatt i handling

Til denne fredagen den 24. februar ble dydekortet «Nestekjærlighet» trukket fra Refleksjonskortene laget av The Virtues Project. Nestekjærlighet er omsorg omsatt i handling. Det begynner med våre nærmeste og inkluderer oss selv.

Tekst: Fra refleksjonskortet Nestekjærlighet, The Virtues Project

Nestekjærlighet er et gavmildt hjerte, å se andre fordomsfritt og ha omsorg for behovene deres. Uansett hvor dyktige vi blir, har det liten hensikt hvis vi ikke viser nestekjærlighet.

Nestekjærlighet har sitt utspring i medfølelse for andres lidelse, selv de vi ikke kjenner. Neste kjærlighet beveger oss – vi imøtekommer deres behov, gir hjelp og vennlighet. Vi utgjør en vesentlig forskjell i livene deres.

Når vi viser nestekjærlighet, dømmer vi ikke andre. Vi lar tvilen komme dem til gode. Nestekjærlighet er omsorg omsatt i handling. Det begynner med våre nærmeste og inkluderer oss selv. Nestekjærlighet skaper en sirkel av kjærlighet.

«Så blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet.
Men størst av dem er kjærligheten.»

1. Korinterbrev 13:13

Å praktisere nestekjærlighet

Jeg har medfølelse med andres lidelse.

Jeg deler det jeg har.

Jeg er raus.

Jeg unnlater å dømme. 

Jeg gir andre rom til å feile. 

Når jeg ser et behov, handler jeg.

Jeg er takknemlig for nestekjærlighetens gave. Den gjør livet mitt til en velsignelse. 

Om kortet

Kortet over er fra refleksjonskortene laget av The Virtues Project, som består av 100 dyder – indre verdifulle egenskaper. Kortene har universell visdom som kan vekke våre indre ressurser og bidra til at vi lever i tråd med våre dypeste verdier. 

«Mennesket kan sammenlignes med en gruve rik på edelstener av uvurderlig verdi, rik på indre verdifulle egenskaper, disse omtales i de ulike kulturer, religioner og filosofi som åndelige dyder.»

The Virtues Project i Norge

Facebook: Refleksjonskort

The Virtues Project International

Her kan du lese en artikkel om kortene: Bli bevisst på bruken av dyder

Relaterte saker:

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Kalkuler frakt
   Bruk kode