Skip to main content

Næring ditt indre liv

Denne andre påskedagen den 13. april står det ærbødighet på dagens kort som denne uken er fra The Virtues Project. Ærbødighet er å leve med en bevissthet om at vi alltid er i Skaperens nærvær og at alt liv er dyrebart.

Når vi er ærbødige, åpner vi oss for tro, kjærlighet og dyp respekt for livets mysterier og undere.

Hver dag tar vi oss tid til å være alene i stillhet for å meditere, be og reflektere. Vi søker etter å bli bevisst den dypeste meningen med livet. I naturens skjønnhet styrkes sjelene våre. Vi forvalter jorden med respekt. Vi verdsetter alt liv.

«Bekreftelse av livet er den åndelige handling hvorved mennesket slutter å leve ureflektert, og begynner å vie seg til sitt liv med ærbødighet for å kunne heve det til sitt sanne verd.»

− Albert Schweitzer

Ærbødighet er en handlemåte, innstilling og opptreden der man viser aktelse eller en dyp form for respekt for noe eller noen, ifølge Det Norske Akademis ordbok (NAOB). Det å være ærbødig handler om å tilby eller vise ære.

Kortet er gjengitt med tillatelse fra The Virtues Project i Norge.

Å praktisere ærbødighet

Jeg tar meg tid hver dag til å nære mitt indre liv.

Jeg åpner sjelen min til livets undere.

Jeg lever med bevisstheten om guddommelig nærvær.

Jeg forstår meningen med erfaringene mine.

Jeg lar skjønnhet nære sjelen min.

Jeg respekterer verdien i alt liv.

Jeg er takknemlig for ærbødighetens gave. Det helliggjør livet mitt.

Om kortet

Kortet er trukket fra refleksjonskortene laget av The Virtues Project, som består av 100 dyder – indre verdifulle egenskaper. Kortene har universell visdom som kan vekke våre indre ressurser og bidra til at vi lever i tråd med våre dypeste verdier. Foto: 2005 JupiterImages Corporation.

«Mennesket kan sammenlignes med en gruve rik på edelstener av uvurderlig verdi, rik på indre verdifulle egenskaper, disse omtales i de ulike kulturer, religioner og filosofi som åndelige dyder.»

The Virtues Project i Norge

Facebook: Refleksjonskort

The Virtues Project International

Her kan du lese en artikkel om kortene: Bli bevisst på bruken av dyder

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Kalkuler frakt
   Bruk kode