Skip to main content

Mye ansvar, men også glede vil prege dagen

Dagens kort fredag 22. mai ble «High Priestess/Priest – Responsibility». Dette kortets budskap er at dagen kan bli preget av mye ansvar og oppgaver som omhandler andres ve og vel, utvikling samt trygghetsfølelse.

Akkurat som Yppersteprestinnen eller Ypperstepresten må ta vare på sin gruppe med hekser, hvor de har roller som veiledere, støttespillere og læremestere, får du i dag mye ansvar og respekt din vei. Er du klar?

Dette kan være tegnet du har ventet på i forhold til å innta en større og viktigere rolle i ditt samfunn, bedrift eller vennegjeng. Du er klar og du kan trygt ta dette steget. Eller det kan være en påminner om at dette er et stort ansvar, så ikke se for lett på det eller bagatelliser dets viktighet. Tenkt deg godt om før du tar det på deg.

Her er en liten formel for å hjelpe deg å komme i fokus og akseptere ansvaret som ligger foran deg. Formelen er fra heftet som følger orakelkortene:

Influence, control and power,

could result in something sour.

Responsibility’s a must,

creating outcomes fair and just. 

This magic is worked with harm to none,

So mote it be. There, it is done.

Med dette i bakhodet, samt en god dose respekt og omsorg, så vil du gjøre det ypperlig som en leder og veileder. Masse lykke til og velsignet skal du være.

God helg!

Kortet er hentet fra «Witches Wisdom Oracle Cards» av Barbara Meiklejohn-Free og Flavia Kate Peters. Illustrasjon: Richard Crooks.

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.