Skip to main content

Hold motet oppe

«Mot» står det på dagens refleksjonskort, lørdag den 25. februar. Mot er en dyd som forvandler frykt til besluttsomhet.

Tekst: Fra refleksjonskortet «Mot», The Virtues Project

Mot handler om å omfavne livet helt og holdent uten å holde igjen, samt å gjøre det som må gjøres selv når det er vanskelig eller risikabelt. Når vi er fristet til å gi opp, gir mot oss støtte til å ta det neste skrittet. Mot lar oss møte motgang med tillit. Mot åpner oss opp for muligheter, og gir oss styrke til å ofre noe for det vi elsker.

Iblant trenger vi mot for å akseptere sannheten og reise oss etter et feiltrinn, slik at vi er rede til å det godt igjen og prøve på nytt. Mot gir meg styrke til å foreta denne reisen av hele mitt hjerte.

ær modig hjerte. Hvis du ikke kan være modig – bare dra! Kjærlighetens heder er ikke noe ubetydelig.»

 Jalal-u-din Rumi

Kortet er gjengitt med tillatelse fra The Virtues Project i Norge.

Å praktisere mot

Jeg strekker meg lengre enn det komfortable.

Jeg ønsker nye utfordringer velkommen.

Jeg gjør det jeg vet er riktig, uansett, hva det koster.

Jeg møter sannheten med ydmykhet og åpenhet.

Jeg lar ikke min frykt holde meg tilbake.

Jeg tar helhjertet imot livets invitasjoner.

Jeg er takknemlig for motets gave. Den lar meg folde ut vingene mine.

Om kortet

Kortet er fra Refleksjonskortene laget av The Virtues Project, som består av 100 dyder – indre verdifulle egenskaper. Kortene har universell visdom som kan vekke våre indre ressurser og bidra til at vi lever i tråd med våre dypeste verdier. 

«Mennesket kan sammenlignes med en gruve rik på edelstener av uvurderlig verdi, rik på indre verdifulle egenskaper, disse omtales i de ulike kulturer, religioner og filosofi som åndelige dyder.»

The Virtues Project i Norge

Facebook: Refleksjonskort

The Virtues Project International

Her kan du lese en artikkel om kortene: Bli bevisst på bruken av dyder

Relaterte saker: 

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode