Håp i horisonten

Lørdag 9. april er dagens kort «Six of Swords», altså seks sverd. På kortet ser vi noen mennesker i en båt som straks er framme ved sin destinasjon. De har reist langt og ferden har vært utfordrende. Kanskje føles det slik for deg også nå.

Dette kortet står for slutten på en turbulent periode med mye kaotiske tanker og følelser. Heldigvis vil dette nå roe seg og du kan se lysere på fremtiden. Det kan også handle om at du nå går vekk fra et negativt tankesett og bygger opp et mer positivt syn på livet. Ha tillit til prosessen og vit at du er på rett vei.

Et annet aspekt ved dette kortet handler om ulike former for forflytning og bevegelse. Det kan være på grunn av bytte av bolig eller jobb, endringer i familieforhold eller andre områder i livet. Det tar en stund før man klarer å lande helt etter sånne omveltninger, så gi deg selv tid. Overgangen kan være tøff, men det er verdt det når man ser tilbake.

Hovedbudskapet til seks sverd er i alle tilfeller at ting vil bli bedre. Gi deg selv rom til å puste og slappe av i trygg viten om at fremtiden ser lys ut.

Kortet er hentet fra kortstokken «The DruidCraft Tarot» av Philip og Stephanie Carr-Gomm, illustrert av Will Worthington. Les om kortene her: www.philipcarr-gomm.com/book/druidcraft-tarot

For å tenne livsgnisten trenger vi håp og et positivt livsperspektiv!

Sitt ikke inne når alt håp er ute!