Skip to main content

Gled deg over livet!

Dagens kort torsdag 2. januar ble det gladeste kortet i tarotstokken, nemlig «The Sun» eller Solen fra Den store arkana. Dette betyr at dagen i dag vil være preget av stor glede, godt humør, håp og store forventninger.

Mange begynner nok på jobb eller studier igjen i dag. Det er rart, men selv om det bare er snakk om en liten uke, så føles 2019 så uendelig lenge siden når man har begynt på det nye året.

Dette kortet kan også bringe budskap og råd om å tilbringe litt tid med barn og/eller la ditt indre barn få mer spillerom. Dette frigjør kreativitet og nødvendig glede i din arbeidshverdag. Kanskje det også gir deg en ny innfallsvinkel og tolkning av en mulig problemstilling. Barn ser ting helt ufiltrert og annerledes enn hva voksne gjør. 

Når Solen kommer til oss i kortlegg, store eller små, så er nøkkelen til suksess alltid å følge det som gjør deg glad og gir deg livsgnist. Hvis du står ovenfor et valg i dag, er din ledetråd det som gir deg glede.

Forhåpentligvis vil denne dagen bringe masse energi, glede og håp til alle som leser dette.

Ha en fin første arbeids- og skoledag etter ferien! ?

Kortet er hentet fra kortstokken The DruidCraft Tarot av av Philip og Stephanie Carr-Gomm, illustrert av Will Worthington. Les om kortene her: www.philipcarr-gomm.com/book/druidcraft-tarot


Denne artikkelen handler om…


Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.