Bruk Keiserens energi i dag

Søndag 26. desember. Dagens kort ble «The Lord», altså Keiseren som han blir kalt i tradisjonell tarot. Han symboliserer den modne maskuline energien og er arketypen for farsrollen. Han utstråler autoritet og makt, men også beskyttelse og omsorg for flokken sin.

Dette kortet har dukket opp ofte i det siste, i takt med økende grad av restriksjoner og nedstengning. Det er kanskje kjedelig, men uten Keiserens solide og stabile energi ville det vært totalt kaos. Han bringer orden og struktur til ubalanserte og ekstreme situasjoner. Han er streng, men rettferdig. Han skaper et trygt rom, og setter grenser slik at vi får klare rammer til å utvikle oss og vokse.

I dag bør du utnytte denne energien til se på hvordan du organiserer livet ditt. Har du en plan? Følger du den? Har du en god rutine eller har du falt litt ut? Det er på tide å rydde opp. Ta ansvar, stram inn og få orden på saker og ting.

Kortet råder deg også til å innta lederrollen i en situasjon som krever det. Ta kontroll, få overblikk og se hva som trengs. Løft opp og bygg opp under andre, slik at de føler seg støttet og inkluderte. På den måten styrkes fellesskapet. Keiseren ber deg også om å sette grenser og handle med integritet. Ikke si ja når du mener nei. Vær lydhør, men ikke gi etter for press. Skal du ta en avgjørelse så la fellesskapets interesser komme foran din egne. Søk råd hos erfarne og kloke mennesker.

Kortet er hentet fra kortstokken «The DruidCraft Tarot»  av Philip og Stephanie Carr-Gomm, illustrert av Will Worthington. Les om kortene her: www.philipcarr-gomm.com/book/druidcraft-tarot