Å tilhøre et fellesskap

Torsdag 8. juli er «The High Priest» dagens kort. Ypperstepresten står for vår kultur, våre felles verdier, tradisjoner og konvensjoner. Det er et kort som symboliserer gruppeidentitet, fellesskap og samfunn.

I dag kan det derfor være en god idé å reflektere over din plass i samfunnet. Er du en som følger strømmen og gjør det «alle andre» gjør? Eller er du en fritenker som nekter å tilpasse deg og gjøre det som er forventet? Hvor hører du til?

Ypperstepresten står også for utdannelse og kunnskap. Det er derfor en ypperlig dag for å starte på et kurs eller søke råd hos en kunnskapsrik person. Det kan også hende du selv inntar rollen som mentor for en annen. Øk forståelsen din og bli mer informert ved å for eksempel delta på et foredrag, besøke et bibliotek eller museum.

Om du tilhører en religiøs tradisjon eller en livssynsgruppe er dette kortet også et tegn på at det kan være nyttig for deg å tilbringe mer tid med likesinnede. Vi kan finne mye trøst og støtte i et åndelig fellesskap.

Kortet er hentet fra kortstokken The DruidCraft Tarot av av Philip og Stephanie Carr-Gomm, illustrert av Will Worthington. Les om kortene her: www.philipcarr-gomm.com/book/druidcraft-tarot