Skip to main content

Flid − å handle med kjærlighet

Søndag 26. februar ble dagens kort «Flid» fra Refleksjonskortene fra The Virtues Project. Flid er å gjøre det som trengs med omsorg, konsentrasjon og årvåkenhet.

Tekst: Fra refleksjonskortet «Flid», The Virtues Project

Flid springer ut fra et ønske om fremragenhet. Når vi arbeider med flid, gjør vi vårt aller beste. Vi er håndverkere som skaper med kjærlighet. Vi arbeider samvittighetsfullt i tråd med intensjonen vår.

Flid trengs for å ivareta alle relasjonene våre. Vi velger våre relasjoner med omhu og gir dem engasjement, glede, kjærlighet og fremragenhet slik at de forblir sterke og levende.

Flid er dypt tilfredsstillende for sjelene våre.

«Genialitet er 10 prosent inspirasjon og 90 prosent slit.»
− Thomas Alva Edison 

Å praktisere flid

Jeg gir 100 prosent til arbeidet jeg utfører.

Jeg strekker meg for å oppnå fremragenhet.

Jeg er fullt oppmerksom uansett hva jeg gjør.

Jeg er samvittighetsfull og grundig.

Jeg arbeider med kjærlighet.

Jeg gir mitt beste til mine relasjoner.

Jeg er takknemlig for flidens gave. Den gir energi til livet mitt.

Om kortet

Kortet er trukket fra Refleksjonskortene laget av The Virtues Project, som består av 100 dyder – indre verdifulle egenskaper. Kortene har universell visdom som kan vekke våre indre ressurser og bidra til at vi lever i tråd med våre dypeste verdier. 

«Mennesket kan sammenlignes med en gruve rik på edelstener av uvurderlig verdi, rik på indre verdifulle egenskaper, disse omtales i de ulike kulturer, religioner og filosofi som åndelige dyder.»

The Virtues Project i Norge

Facebook: Refleksjonskort

The Virtues Project International

Her kan du lese en artikkel om kortene: Bli bevisst på bruken av dyder

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.