Skip to main content

Rydd i indre rot

Følelser er nyttige og livsviktige, men når de kommer samtidig skaper de ofte mye uro. Vi aner ikke hva vi føler, vi koker over – eller vi har for lengst koblet oss fra både oss selv og andre. Da kan det være fint med litt sorteringshjelp.

Følelsene våre er så naturlige at barn og dyr føler dem helt uten videre. For oss voksne er det ofte litt verre. Vi har så lang erfaring i å tenke og administrere oss bort fra følelsene våre at det kan være vanskelig å bruke følelsene som guide. Alt vi sitter igjen med er vond og vag indre uro.

Psykolog og forfatter Cecilie Benneche har en klar oppfordring når vi føler på mye indre uro; Gjør det enkelt og let etter vitale følelser som glede, sinne, tristhet og redsel. Når vi har det vanskelig er det ofte fordi disse følelsene har gått seg vill, godt hjulpet av skyld og skam.

Hun har skrevet boken Hva føler du nå? for å hjelpe oss med å identifisere hva som plager oss og gi inspirasjon til indre ryddehjelp. Her bruker hun hunden Pelle som guide for å vise hvordan ulike følelser oppstår i møte med dem rundt oss. Vi får hjelp til å identifisere hva som plager oss og til å gjøre alt det vanskelige mer oversiktlig og lettere.

Benneche kaller denne indre ryddejobben «en reise fra uro til bevegelse». Når vi ikke lenger blander sammen følelser med handling, tvil, dom eller bekymringer, blir vi rett og slett mer levende, sier forfatteren. Mange vil trekke et lettelsens sukk når følelser får være følelser – og ikke alt mulig annet. Boken er illustrert av Maria Våge Traasdahl.

Om forfatteren:
Cecilie Benneche (f. 1970) er psykolog med fordypning i ISTDP (psykodynamisk korttidsterapi). Hun jobbet mange år som barneskolelærer før hun utdannet seg til psykolog, og kombinerer terapeutrollen med skriving og foredragsvirksomhet. Hun formidler ulike tema om psykisk helse, svarer på spørsmål i magasinet Psykisk helse og driver prosjektet denfølelsen. Hun er fra Kristiansand og bor i Oslo.

Benneches hjemmeside: ceciliebenneche.no

«Hva føler du nå?»
Cecilie Benneche
Cappelen Damm
2022, 1. utg.

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.