Skip to main content

Hvordan håndtere sinte barn og unge?

Hvorfor blir noen barn og unge veldig ofte sinte og aggressive? Hva trenger de sinte barna, og hvordan skal vi klare å gi dem det de trenger på best mulig måte?

Dette får vi kloke og grundige svar på i boka Sinte barn og sinte voksne av psykolog Anne Hilde Vassbø Hagen. Boken passer for alle som møter utfordringer i hverdagen på grunn av sinte og aggressive barn og unge – enten det er foreldre, foresatte eller ansatte i skoler, barnehager og barnevern.

Vi trenger sinne, skriver Hagen. Sinne kan gi oss mye styrke og er en av de syv grunnleggende følelsene. Sinne får oss til å stå opp for oss selv og forsvare oss mot urett. Sinne er hjelpemotoren i selvhevdelse, vår evne til å uttrykke egne behov, ønsker og beskytte det som er viktig for oss.

I første del av boken får vi vite hva sinne er, om ulike typer og nyanser av sinne, personlighet, temperament, om hva sinne gjør med hjernen og kroppen, og om hvordan sinne blir et problem.

Andre del handler om kunsten å validere sinnet, validering av gode følelser og klassiske utfordringer med validering. Del 3 går på hvordan egne følelser påvirker oppdragerrollen, om følefella og om veien ut av denne. Del 4 handler om det avgjørende unnskyld og siste del handler om sunn grensesetting og verdiopplæring.

«Sinte barn og sinte voksne»
Anne Hilde Vassbø Hagen
Gyldendal forlag, 275 sider
2021, 1. utg.

Les også: 

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.