Skip to main content

Å leve i tråd med naturen

Vi lever i en stadig mer fragmentert verden hvor vi daglig utfordres med nye forventninger og krav, samtidig som jaget etter materielle goder bare vokser. Hvor blir det av tiden til dyp konsentrasjon, selvrefleksjon og meditasjon?

Boken Å leve i pakt med Moder jord handler om hvordan vi gjennom integral terapi og selvutvikling kan arbeide med vårt indre rom og komme i kontakt med dypere lag i oss selv. «Det er i tomrommet vi møter oss selv». Gradvis kan vi fri oss fra et fragmentert liv i rotløshet, ensomhet og frykt for å leve.

Boken er forankret i et verdisyn hvor mennesket har sin bestemte plass i naturens orden, slik planter og dyr naturlig har det. Mennesker har mulighet til å utvikle seg enormt – ikke bare i positiv retning, men også i negativ retning. Bryter vi naturens prinsipper i vår livsførsel, risikerer vi å fysisk og psykisk disharmoni.

Forfatterne Grethe Nordhelle og Ujagar Singh Sakhi jobber ved Integral Psykologisk Institutt AS som de etablerte sammen for nesten 25 år siden. 

Grethe Nordhelle var advokat i en del år, før hun utdannet seg som psykolog og har praktisert som terapeut, mekler og psykologisk rådgiver i nesten 25 år på Integral Psykologisk Institutt . I mange år var hun ansatt på en høgskole hvor hun hadde hovedansvaret for psykologiundervisningen, samt grunnla og drev en videreutdanning i konflikthåndtering på masternivå. Hun har bred forelesningserfaring fra Norge og utlandet og har gitt ut mange fagbøker alene, og sammen med andre. Hun er den andre hovedlæreren på utdanning til integral terapeut. 

Ujagar Singh Sakhi er utdannet lærer i India og sosialpedagog fra UiO. Han var grunnlegger og daglig leder av Kilden Aktivitetssenter for stoffmisbrukere i Skedsmo i nesten 30 år og var psykologisk rådgiver for Psykisk Helsevern i Skedsmo kommune, før han med Nordhelle etablerte Integral Psykologisk Institutt, hvor han er psykologisk rådgiver og en av hovedlærerne på en deltidsutdanning som integral terapeut.

Se mer om utdanningen og deres virksomhet på nordhelle.no

«Å leve i pakt med Moder jord»
Integral terapi
Grethe Nordhelle og Ujagar Singh Sakhi
Cappelen Damm forlag
2021, 1. utg.

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode