Skip to main content
Andre artikler skrevet av

André Kirsebom

Healing i et etisk grenseland

Som healer kan man fra tid til annen havne i mer «spesielle» situasjoner. På mine kurs innen holistisk healing får jeg ofte mange spørsmål om dette. Derfor skal vi nå se på noen av disse. Til mange av disse trenger vi å kunne skanning. Derfor skal vi først ta en liten repetisjon om dette temaet.

Husrens: Knivstukket i huset av slakter!

Hvilke råd kan en knivstukket besøkende, en eldre oldemor og en sprengningsarbeider gi familien? Huset utenfor Hønefoss har en spennende historie og åndene kommer for å hjelpe familien som bor der nå. Hva er det som gjør at de kommer på besøk og hva vil de fortelle?

En innføring i fysisk mediumskap

I serien om mediumskap har vi så langt fokusert på mentalt mediumskap, som er den vanligste formen for mediumskap. Denne formen er en av de eldste og mest fascinerende innen mediumskap. I denne artikkelen skal vi se på fysisk mediumskap og hva dette egentlig er.

Healing fungerer også på avstand: Slik gjør du fjernhealing

Noen ganger er det ikke mulig å møte klienten fysisk, eller man ønsker for eksempel å heale flere samtidig. Da kan fjernhealing være et alternativ. Men er dette et godt alternativ – og hvordan kan vi i så fall gjøre det i praksis?

Hvordan få inn sykdom og dødsårsak når du jobber som medium?

Hvordan kan vi forstå sykdommer og dødsårsaker til en ånd vi kanaliserer? Dette kan hjelpe oss til å finne frem til hvem det er som besøker oss fra den andre siden. Hva plaget dem, og hva gjorde at de gikk over. Ofte er det enkelt å få inn noe om dette, men om du lærer deg mye her kan du også gå i dybden på slike temaer.

Slik gjør du healingen sterkere

Noe av det viktigste som healer, er å være en god kanal for dine healingguider – det er jo tross alt de som gjør jobben for deg. Her skal vi se på hva du kan gjøre for å styrke healingen, hvordan du merker den og hvordan du og klienten kan føle denne energien.

Lars ber åndene om hjelp: Skal jeg flytte eller ei?

Skal Lars Eriksen Eitran bli i den koselige leilighet på øvre Grünerløkka eller selge og finne seg noe nytt? Intensjonen var at dette skulle bli et koselig lite kjærlighetsrede. Det har det ikke blitt. Energiene på stedet legger ikke til rette for dette, noe vi umiddelbart erfarte da vi besøkte ham.  

Slik kan du lære å tolke utseendet til en ånd

Denne gangen skal vi se på hvordan vi kan forstå utseende til en ånd vi kanaliserer. Dette er ofte det første man får inntrykk av når ånden nærmere seg den som er medium. Mange medium starter ofte med dette når de kanaliserer.

Hvordan starte en healing og hvordan energien flyter

Healing er flyt av energi fra healeren til klienten. Det finnes tre forskjellige måter som energien fra åndeverdenen kommer frem til klienten på. Det er enten gjennom healeren, via auraen eller direkte til klienten. For å få til en god healing, er det viktig både med kunnskap og erfaring.

Husrens på Hadeland: En god svigermor forlater deg aldri!

Bilder svever i luften, en dukke fra Russland mister pelsen fra luen og klokker styres av åndeverden. Bli med inn til familien Norlund der svigermor fra den andre siden fremdeles er en aktiv del av familien.

Slik finner du alderen til ånder

I jobben som medium kommer det «inn» mange forskjellige opplysninger. En av de absolutt viktigste, er å få alderen på personen som kommer gjennom fra den andre siden. Alder er fint å få med allerede fra starten av en kanalisering. Desto mer presis vi kan finne alderen, jo bedre er det. Derfor skal vi gå gjennom flere måter å finne alderen på.

Healingguider er ånder som hjelper

Mange av de største healerne i verden healer med ånder som hjelper dem, såkalte healingguider. Noen healere har god kontakt med dem og snakker mye om dem, mens andre ikke har så stort fokus på dem. Det er opp til den enkelte healer. Men ser vi nærmere på dem, har sine alle guider.