Astrologiskolen del 3 av 12: Planetene: Bli kjent med alle sidene av deg selv

Mange tror feilaktig at astrologi er en enkel typemodell som deler inn menneskeheten i 12 ulike typer. Astrologi er ofte mer avansert enn mange av de moderne psykologiske typemodellene som svirrer rundt spesielt innen næringslivet, hvor ulike verktøy benyttes til arbeidstilpasning, teambuilding eller rekruttering for å finne rett mann til rett jobb.

Å være født i et bestemt stjernetegn betyr at Solen stod i dette stjernetegnet på det tidspunktet du ble født. Det gir 12 ulike personlighetstyper med mange av de karakteregenskapene som beskrives for de ulike stjernetegnene. Ved også å ta hensyn til Månens plassering, som kan være i hver av de 12 stjernetegnene, har vi plutselig en typemodell med 144 kombinasjoner. Inkluderer vi også Merkur, blir tallet 432, med Venus 2160, med Mars 25.920, med Jupiter 311.040 og med Saturn 3.732.480. Tar vi også med Uranus, Neptun og Pluto, overstiger vi flere milliarder ulike kombinasjoner.

Det gjør at astrologien er rimelig kompleks. På samme måte som alle snøkrystaller er forskjellige, er vi som mennesker også unike og enestående. Noen av disse forskjellene oppstår fordi avhengig av når og hvor vi er født, vil vi alle ha en helt egen planetkombinasjon avbildet i vårt eget horoskop.

Astrologiskolen del 1: Horoskopets indre dynamikk

Astrologiskolen del 2: Sol og Måne − et speilbilde av oss selv

Ditt personlige livskart

En annen måte å anskueliggjøre dette på er å forestille seg solsystemet som et kosmisk musikkinstrument. Hver av de ti planetene er tangentene som den kosmiske «musikeren» har å spille på, og lydbildet forandrer seg som følge av planetenes kontinuerlige bevegelser i rom og tid. Det gjør at det ikke er tilfeldig når du blir født, men at sjelen gis en anledning til å velge et kosmisk lydbilde som svarer overens med din individuelle karma eller de disposisjonene du har med deg i den sjelelige bagasjen.

Planetene former din personlighet, væremåte, temperament, utseende, kroppstype, utfordringer, forhold til foreldre, psykologiske forsvarsmønstre, talent, ressurser, kjærlighetsevne og karakter. Planetene skaper ditt livskart og danner grunnlag for valgene du bevisst eller ubevisst foretar deg gjennom livet.

Fri vilje eller skjebne

Paradokser hører til noe av eksistensens vesen. Fri vilje og skjebne kan virke som to syn på livet som utelukker hverandre. Hvis alt er styrt av skjebnen, har du ingen fri vilje. Har du fri vilje, er det ingen skjebne. Paradokser åpner for Ole Brumm-varianten – ja takk til begge deler.

Hvis alt er skjebnebestemt, er det ikke noen vits i å lære astrologi fordi disse kunnskapene likevel ikke vil kunne bidra til å forandre måten du lever ditt liv. Det er jo bestemt på forhånd. Eller er det nettopp skjebnen at du skal lære om astrologi for dermed å gjøre de valgene du ellers ikke ville gjort om du ikke tilegnet deg denne kunnskapen?

Å tro på skjebnen kan virke passiviserende. Er det i det hele tatt vits å stå opp om morgenen eller gjøre en innsats i livet hvis alt skjer etter en innebygd plan utenfor personlig kontroll? Er livet slik handlingen er på en DVD-film – ferdig innspilt på forhånd og klar til avspilling?

Dilemma

Det er mulig at det bare er å lene seg tilbake og la livet leve deg. Du har jo ikke skapt deg selv, du kom inn i denne verden uten at du vet hvorfor, og nå er du bare her. En kontinuerlig strøm av liv strømmer gjennom deg, tanker, følelser og inntrykk oppstår i sinnet. De kommer og går uten at du vet hvordan en tanke, idé eller følelse oppstår.

Vi føler behov for kontroll uten at vi heller helt vet hvor den følelsen kommer fra, men vi er utstyrt med et ego, og det vil gjerne styre bilen selv, eller i hvert fall ha følelsen av at det har kontroll.

Løsningen på dette dilemmaet som har plaget filosofer og tenkere til alle tider, er at vi ikke vet hva som er forutbestemt. Derfor må vi oppføre oss som om vi har fri vilje. Derfor må vi gjøre så godt vi kan, gjøre en innsats og spille våre rolle på livets scene så godt vi kan.

Kunnskap er makt sies det, og kunnskap om planetene er en nøkkel til å forstå kreftene som påvirker oss, og hvordan hver enkelt av oss er forskjellige og foretar de valgene vi gjør gjennom livet.

«Jeg kan med sannhet rose meg av den erfaring at mennesket, når det ikke mer kan bli i mors liv, men lever for seg selv, mottar et preg og en avbildning av alle himmelske konstellasjoner og beholder denne karakter like til sin grav.»

− Johannes Kepler (1571–1630)

Merkur

Nest etter Pluto er Merkur den minste planeten i solsystemet. Den er på størrelse med Månen og er den planeten som er tettest på Solen. Den astrologiske omløpstiden er omtrent et år. På grunn av at Merkur er innenfor Jordens bane i forhold til Solen, vil den aldri være mer enn 28° fra Solen i horoskopet. Det betyr at Merkur enten kan være i det samme stjernetegnet som Solen, tegnet før eller tegnet etter. Det finnes følgelig tre typer Krepser, for eksempel med ulik tenkemåte – dem med Merkur i Tyren, i Krepsen eller i Løven.

Merkur har også tre eller noen ganger fire perioder av året hvor den går «baklengs», eller retrograd som fenomenet kalles både innenfor astronomi og astrologi. Den beveger seg framover i sin egen bane, men fra Jorden ser det tidvis ut som den beveger seg bakover, slik det kan se ut med to tog i bevegelse. I perioder hvor Merkur går retrograd, sverger astrologer til å ligge lavt i terrenget av frykt for at teknologien svikter, avtaler blir brutt og ingenting fungerer som det skal.

Betydningen av dette er at kommunikasjon, teknologi, reiser og avtaler også går «baklengs» i disse periodene, med komplikasjoner, misforståelser, forsinkelser, datamaskiner som ikke virker og forvirring til følge. Det anbefales derfor å ligge litt lavt i terrenget i slike perioder, avstå fra viktige avgjørelser, ikke skrive under på kontrakter og vente til Merkur går direkte.

Merkur representer din tenkemåte, kommunikasjonsstil, kreativitet, fingerferdighet, lekenhet, forhold til søsken, venner og naboer og hvordan du foretar korte eller lengre reiser. Merkur står for transport, og når absolutt alt i livet handler om å flytte noe fra ett sted til et annet, er dette en viktig planet. Tankene kan være over alt fra det dypeste djevelske mørke til de aller høyeste himmelske sfærer. En godt plassert Merkur kan gi klar og strukturert tenkning og evne til å uttrykke seg på en måte folk forstår, samt få en til å foreta intelligente og smarte valg.

Med i dragsuget kan også god hukommelse, språkferdigheter, overtalelsesevne, humor, en slagkraftig replikk, forretningstalent og investeringsteft følge med på kjøpet. Merkur er guden for forretningslivet og legestanden. Legelogoen av Merkurs stav med to slanger representerer chakraene i kroppen, og viser til okkulte undertoner hvor Merkur også er planeten for magikeren. Merkur i horoskopet vil ta farge av stjernetegnet den befinner seg i, huset og aspekter til andre planeter.

Venus

Denne planeten kalles ofte for jordens søsterplanet fordi den er noenlunde på samme størrelse som jorden, bruker omtrent et år på et omløp omkring Solen og er den planeten som er tettest på jorden. Fordi den er så tett på Solen, er det den sterkest lysende planeten på stjernehimmelen. Den ses best en viss tid før soloppgang, da kalles den Morgenstjernen, eller en viss tid etter solnedgang, da kalles den Aftenstjernen. Også Venus ligger innenfor jordens bane og kan ikke være lenger unna Solen enn 48°. Det betyr at den ikke kan være mer enn to stjernetegn fra Solen i horoskopet.

Venus er oppkalt etter den romerske gudinnen for kjærlighet. I gresk mytologi het hun Afrodite. Hun dekker hele kjærlighetsspekteret av eros, philia og agape.

Eros er den erotiske, lidenskapelige, begjærlige og lystbetonte kjærligheten. Den er egoistisk, selvsentrert, trygghetssøkende og klamrende. Følgelig har den baksider som sjalusi, eiertrang, frykt, forfengelighet og hele dramaet det erotiske kjærlighetslivet omgir seg med. Her er nytelse, oppmerksomhet, bekreftelse og trygghet hard valuta, og det forventes gjenytelser. Når forelskelsens rus har lagt seg, forfaller ofte eros til en byttehandel og en kjøpekontrakt. Det trenger ikke å involvere penger, men hus, bil, hytte, økonomisk trygghet eller utsiktene til statsborgerskap kan også fungere som betalingsmiddel.

Philia er mer sjenerøs og med færre kroker. Den springer ut av gleden, respekten, verdsettelsen og sympatien overfor søsken, familiemedlemmer, venner, lærere eller dyr.

Agape er den uselviske kjærligheten. Den stiller ingen betingelser, den er aksepterende, tilgivende og frigjørende.

Venus står for kjærlighet, harmoni, rettferdighet, balanse, velstand, overflod, helbredelse, tilgivelse og fred.

Feminine og maskuline energier, forvaltet av henholdsvis Venus og Mars, skaper et dynamisk klima for å kunne oppleve kjærlighet i alle sine varianter. Vi har alle begge disse planetene i horoskopet, og alle har følgelig sin feminine og maskuline side. Motsetninger tiltrekkes av hverandre som magneter. Både det feminine og maskuline savner sitt motstykke for å føle seg hel, og vi søker en partner som kan gjøre oss mer fullkomne.

Det feminine er det skjønne, vakre, myke, duftende, forførende og det lille ekstra av sjenerøsitet og oppmuntring i en hard og brutal verden. Det kommer til uttrykk i kvinnekroppen, runde, myke og ovale former, kunst, vakre klær, parfyme, smykker, estetikk, arkitektur, musikk og alt som forskjønner og gjør verden til et vakkert sted. Venus står også for harmoni, rettferdighet, balanse, velstand, overflod, helbredelse, tilgivelse og fred.

Venus kan også ha sine dårlige sider, som dovenskap, forfengelighet, overfladiskhet, hykleri og avhengighet. En parfymebutikk er en oase feminine energier. Det er et utpreget kvinnelig territorium hvor de fleste menn føler seg ukomfortable og fremmede. De foretrekker bilverkstedet, fotballpuben eller Clas Ohlson.

Mars

Mens Venus er den nærmeste planeten innenfor Jordens bane, er Mars den nærmeste utenfor. At Jorden ligger mellom Venus og Mars, kan symbolsk bety at nettopp dramaet mellom det feminine og det maskuline er en sentral del av hva livet på Jorden handler om. Mars er en liten planet, omtrent halvparten av størrelsen til Venus og Jorden, men dobbelt så stor som Månen. Omløpstiden omkring Solen er 2 år.

Planeten Mars representerer handlekraft, initiativ, pågangsmot, inspirasjon, vilje og ambisjoner.

Mars har fått navn etter den romerske krigsguden fordi den representerer kamp, krig, konflikt, spenning, aggresjon og den maskuline trangen til å erobre, konkurrere og markere seg i verden. Mars er full av handlekraft, initiativ, pågangsmot, inspirasjon, vilje og ambisjoner. Det er den motiverende kraften som får sædcellen til å svømme og bli den første til å forene seg med eggcellen i konkurranse med millioner av andre med samme mål. Det er bare begynnelsen, og etter fødselen fortsetter kampen for tilværelsen, for å skaffe seg tak over hodet, mat på bordet og tjene til livets opphold.

Mens Venus handler om å nyte og verdsette alt det skjønne og vakre, er Mars kraften til å skape, opprettholde og forsvare det. Mens Venus er passivitet, er Mars aktivitet. Vår iboende Mars-kraft får oss opp om morgenen, får oss til å sette oss mål og arbeide og kjempe hardt for å nå dem. Mennesket kunne like godt vært en lat og doven skapning som ikke gadd noen ting. Isteden er vi drevet av nysgjerrighet, utforskertrang, oppfinnsomhet og en imponerende handlekraft som driver historien framover med rimelig store endringer fra steinalderen og til dagens høyteknologiske samfunn.

Psykologisk står Mars i horoskopet for aggresjon, styrke, mot, handling, konkurranse, edelmodighet og seksuell energi. Skyggesiden av disse egenskapene er grusomhet, råskap, brutalitet, hensynsløshet, destruksjon, manipulering, maktmisbruk og seksuelle perversiteter.

Hos kvinner er Mars i horoskopet bildet på hva hun søker i en mann, og tilsvarende er Venus i horoskopet hos en mann bildet på drømmekvinnen.

Jupiter

Jupiter er den største planeten i solsystemet med en omløpstid rundt Solen på 12 år. Når vi beveger oss så langt ut i solsystemet som til Jupiter, forlater vi de indre planetene Solen, Månen, Merkur, Venus og Mars. Disse planetene kalles for de personlige planetene. De representerer de grunnleggende psykologiske drivkreftene i menneskepsyken. Livskraft, følelser, tanker og kommunikasjon, kjærlighet og aggresjon og selvforsvar er det minimum som skal til for å overleve som menneske. Med Jupiter og Saturn introduseres de sosiale planetene og bidrar til at mennesket kan leve i samfunn sammen.

Jupiter representerer en ekspansjonstrang som gjør at man søker ut over sine grenser. Den fyller oss med optimisme og storhet, hvor kun det beste er godt nok.

Med Jupiter oppstår kultur, religion, historie, vitenskap, filosofi, idealer, høyere utdannelse og visdom. Planeten representerer en ekspansjonstrang som gjør at mennesket alltid søker ut over sine grenser. Den fyller oss med optimisme og storhet, hvor kun det beste er godt nok. Det er noe kongelig over Jupiter, den deler sjenerøst av sin overflod og bringer velstand og rikdom inn i verden. Den kalles følgelig for lykkeplaneten, fordi den er den gode velgjører som bringer flaks og suksess. I horoskopet viser den våre talent og ressurser, hvilke gaver vi har å gi til verden, de områdene av livet som går lett og uproblematisk og hvor vi føler oss på topp.

Jupiter trenger grenser, hvilket er Saturns rolle. Uten nødvendig kontroll og korreks kan Jupiter føre til hybris, eller overmot. En kan tygge over mer enn en kan svelge, med overforbruk, sløsing, overdrivelser, stolthet, fedme, kriminalitet, pompøshet, arroganse og oppblåsthet til følge.

Saturn

Selv om Saturn mest består av gass, stiller den likevel i «tungvektsklassen» blant planeter og er den største planeten etter Jupiter. Den er omgitt av de karakteristiske ringene og har i tillegg 20 måner. Saturn har en omløpstid på 28 år rundt Solen. Det markerer viktige livssykluser med kritiske faser hvert syvende år, og tre sentrale livsperioder – fra 0 til 28 år, 28 til 56 år, og fra 56 til 84 år.

Den første fasen er barndom, ungdom og utdannelsestid hvor målet er å finne seg selv og bestemme seg for hvordan ens voksne liv skal se ut. Neste fase er familieliv, yrkesdeltakelse og hvor en skal yte til samfunnet. Den siste fasen handler om en større grad av selvrefleksjon, tilbaketrekning og integrering av livserfaringer og deres forhåpentlige forvandling til visdom.

Saturn representerer utfordringer, læretema, begrensninger og straff. Når Jupiters ekspansjonstrang får en til å trykke ekstra hardt på gasspedalen, er Saturn politiet som stanser en i radarkontrollen og straffer fartsoverskridelsen.

Lenge var Saturn den ytterste planeten i solsystemet. Den symboliserte følgelig livets siste grense og var dørvokteren til himmel eller helvete, alt ettersom. Denne assosiasjonen til selveste mannen med ljåen og navnet til Satan har gitt Saturn et svoveldampende dårlig rykte.

Imidlertid har Saturn sine lyse sider. Når du tar ansvar, følger reglene, overholder dine avtaler, er sann mot deg selv, lever disiplinert og arbeider hardt og samvittighetsfullt, vil Saturn gi belønninger i form av respekt, tilfredshet, autoritet, frigjøring og opplysning.

Det at Saturn i moderne astrologi kun er gitt herskerskap over Steinbukken, og det gamle herskerskapet over Vannmannen er overtatt av Uranus, har ført til en ensidig oppfatning av Saturn med større vekt på det negative enn det positive. Når Saturn kommer i et lufttegn som Vannmannen, kommer andre sider for en dag, som intelligens, konsentrasjon, originalitet og humanisme. Saturn er en rettferdig læremester i alles liv. Hvordan å takle dens utfordringer er opp til oss.

Uranus, Neptun og Pluto

Lenge bestod den planetariske familien i astrologien av syv planeter. Det føyer seg til en vakker symmetri med syv farger i regnbuen, syv toner i skalaen og syv chakraer i kroppen, og med innbyrdes korrespondanse mellom disse energi- og bevissthetsplanene.
Oppdagelsen av Uranus, Neptun og Pluto i henholdsvis 1781, 1846 og 1930 forandret dette bildet. Det tok en stund å finne ut hva disse planetene stod for, og hvordan man skulle innlemme dem i den øvrige planetariske familien. Disse tre planetene kalles de transpersonlige planetene. De symboliserer en bevissthet ut over det personlige og ut over menneskelig forstand. Kort fortalt kan Uranus, Neptun og Pluto oppsummeres som kosmisk intelligens, kjærlighet og vilje.

Uranus er den hvite planeten nest ytterst til høyre. Neptun er den blå til høyre, som er den åttende planeten fra Solen og den ytterste av planetene i solsystemet. Både Neptun, Uranus, Jupiter og Saturn (med ringene rundt) er gassplaneter.

Disse tre ytterste planetene i solsystemet har også lange omløpstider omkring Solen, på henholdsvis 84, 165 og 248 år for Uranus, Neptun og Pluto. Fordi de beveger seg så langsomt, er de også lenge i hvert stjernetegn. Uranus er 7 år, Neptun er 13 år og Pluto er 20 år. Det vil si at alle født innenfor en 20-årsperiode vil ha Pluto i samme stjernetegn.
Innflytelsene fra disse planetene blir derfor mindre individuelle og personlige, og snarere preger de hele generasjoner og historiske perioder. Legg likevel merke til at i den grad de spiller noen rolle i den enkeltes horoskop, er det når de danner aspekter til personlige planeter eller har sentral plassering på aksene, som Ascendanten eller MC. I så tilfelle er de av overordentlig sterk betydning og danner grunnlag for dype psykologiske forsvarsmønstre som utgjør kjernetema i en astrologisk konsultasjon.

Fordi Uranus, Neptun og Pluto er transpersonlige, er de også vanskelige å forstå fordi de ligger utenfor menneskelig fornuft. Den enkle måten å tolke dem på er å se på dem som høyere oktaver av henholdsvis Merkur, Venus og Mars.

Mens Merkur står for teknologi, kommunikasjon, nysgjerrighet og oppfinnsomhet, er Uranus en revolusjonerende forsterkning av dette og tar det til et helt annet plan. Etter Uranus’ oppdagelse, oppstod den industrielle og vitenskapelige revolusjonen. Kjerrer og hestevogner er blitt erstattet av biler og fly. Vardebrenning, brevduer og postbud til hest er erstattet av telefon, radio, internett og e-post. Krig med sverd, lanser og skjold er skiftet ut med høyteknologisk krigføring med atombomben som det ultimate monument over menneskets destruksjonstrang. Uranus’ oppdagelse sammenfalt også med den franske og den amerikanske revolusjonen og tillegges følgelig også en politisk dimensjon av samfunnsomveltning, humanisme og en mer rettferdig fordeling av samfunnsgodene.

Venus er evnen til å nyte kunst og skjønnhet, Neptun er talentet som skal til for å skape det. De ytre transpersonlige planetene kan også betraktes som katalysatorer som kom inn i verden for å bringe menneskeheten til høyere nivåer både samfunnsmessig og bevissthetsmessig. De brakte følgelig med seg både utfordringer og velsignelser. Sammenfallende med Neptuns oppdagelse ble verden skjenket bedøvelse. I dag hvor vi kan ta en pille for det meste og smertelindring er en selvfølge, er det vanskelig å forestille seg hvordan verden var før bedøvelsen. En leges dyktighet ble ikke målt i kunnskap, men hvor raskt han kunne amputere et ben eller foreta en operasjon. Smeden stod for tanntrekninger, og tannleger fikk en fornyet status takket være bedøvelsen. Opiumskrigen fulgte også i kjølvannet av Neptuns oppdagelse, og de grenseoverskridende egenskapene til Neptun vekker menneskets iboende lengsel til å søke det hinsidige gjennom alt fra film, sex, alkohol, narkotika og til mer konstruktive metoder som musikk, religion, meditasjon, klostre, guruer og åndelig utvikling.

Pluto representerer transformasjon, forvandling, paradigmeskifte og kvantesprang. Tidligere ble Pluto regnet som den niende og ytterste av planetene i solsystemet, men har siden 2006 blitt regnet som en dvergplanet.

Den rå kraften til Mars av aggresjon, krig og opprør viser straks mer muskler når Pluto entrer scenen. Destruksjonen når med Pluto sin motsetning hvor det ut av ruinhaugen og asken oppstår nytt liv. Pluto representerer følgelig transformasjon, forvandling, paradigmeskifte og kvantesprang. Det skjer i naturen når en larve forvandler seg til en sommerfugl. Det kan skje i samfunnet, som da en oppdaget at Jorden er rund og ett verdensbilde ble skiftet ut med et annet. Det kan skje i et menneske ved å gi slipp på det gamle, som ved ekteskapsbrudd, en livskrise, sykdom eller andre skjellsettende opplevelser som gir livet en ny retning og resulterer i ny vekst.

Spørsmål

1) Hvor mange kombinasjonsmuligheter gir Solen og Månen i horoskopet?

2) Hvis alt skulle være forutbestemt, hvorfor er det likevel vits i å stå opp om morgenen og gjøre en innsats på livets scene?

3) Du snakker med en Kreps som sier at hun har Merkur i Steinbukken – hvorfor er dette feil?

4) Hva vil det si at en planet går retrograd? Hva betyr det for Merkurs vedkommende?

5) Hva er Merkurs sterke og svake sider?

6) Hva er den maksimale avstanden mellom Solen og Venus?

7) Hva er forskjellen på eros, philia og agape?

8) Hva tror du det betyr at Jorden ligger mellom Venus og Mars?

9) Hva symboliserer Mars i horoskopet hos en kvinne, og hva symboliserer Venus i horoskopet til en mann?

10) Hvilke planter er personlige, sosiale og transpersonlige?

11) Hvilken planet kalles lykkeplaneten, og hvorfor?

12) Hvilken er den største planeten i solsystemet?

13) Saturn markerer tre livsperioder. Hvor lenge varer de, og hva står de for?

14) Hva er Saturns gode egenskaper?

15) I hvilke årstall ble Uranus, Neptun og Pluto oppdaget?

16) Hvorfor er Pluto forbundet med transformasjon?

Mediums astrologiskole 

Mediums astrologiskole er en enkel innføring i astrologiens ABC fordelt på 12 artikler som har vært publisert i Medium. Astrologi er faktisk mye enklere enn sitt rykte. Det er systematisk, fornuftig og enkelt, ifølge astrolog og forfatter av disse artiklene, Christian Paaske. Du trenger ikke kunne alt for å bruke og ha glede av astrologi, men for hver leksjon vil du forstå og kunne bruke stadig mer av dine kunnskaper. I løpet av leksjonene vil du bli i stand til å tolke ditt eget og andres horoskop. Astrologi handler ikke om stjerner og planeter ute i verdensrommet, men er først og fremst en psykologi og dyp visdom om oss selv, samfunnet, tiden og livet i sin helhet.

Denne artikkelen ble første gang publisert i Medium utgave 3-2014.

Astrologiskolen del 1: Horoskopets indre dynamikkEt vakkert arrangement: polariteter, elementer og kvaliteter

Astrolologiskolen del 2: Sol og Måne – et speilbilde av oss selv: Astronomi og astrologi – en ulykkelig skilsmisse

Astrologiskolen del 3: Planetene: Bli kjent med alle sidene av deg selv

Astrologiskolen del 4: Finn din livsoppgave gjennom stjernetegnene

Astrologiskolen del 5: Få sjelen til å blomstre – finn din livsarena  

Astrologiskolen del 6: Aspektene er nøkkelen til dine livstema

Astrologiskolen del 7: Den indre dynamikken i horoskopet – Oppdag dine svake og sterke sider

Astrologiskolen del 8: De mystiske måneknutene – Oppdag dine tidligere liv

Astrologiskolen del 9: Den levende astrologien – tolkning av horoskopet del 1 av 2

Astrologiskolen del 10: Den levende astrologien – tolkning av horoskopet del 2 av 2

Astrologiskolen del 11: Spådom med astrologi – transitter

Astrologiskolen del 12: Kunsten å veilede andre med astrologi. Den astrologiske konsultasjonen og 12 vanlige tabber

Artikkelserien ble første gang publisert i Medium i 2014 og 2015.