Skip to main content

Astrologiskolen del 5: Få sjelen til å blomstre – finn din livsarena

Husene i horoskopet representerer livet på jorden og er en inndeling i 12 sentrale livsområder. De ulike livsområdene blir aktivert i forhold til planeter og stjernetegn.

I Mediums astrologiskole har vi til nå lært det astrologiske alfabetet med 12 stjernetegn og 10 planeter. Selv om dette favner hele astrologien, er dette fortsatt abstrakte teoretiske prinsipper som mangler et rom å komme til anvendelse i. Det er som en musiker som har all musikken inne i hodet, men mangler et instrument å spille på.

Den praktiske astrologien kan først anvendes når tegn og planeter bringes ned på jorden og tegnes inn på verdenskartet. Slik oppstår horoskopet. Det er et kart over hvordan stjernehimmelen ser ut sett fra et gitt sted på jorden til et gitt tidspunkt.

Konstruksjonen av horoskopet

Et horoskop er et koordinatsystem som består av to akser, en vannrett og en loddrett. Den vannrette aksen tilsvarer jorden, det vil si jordens overflate, og hvis jorden var paddeflat, ville den være en slik vannrett akse. Forestill deg videre at du står på jordens overflate ved ekvator på en strand og ser mot øst. Der står du en tidlig morgen og venter til Solen snart vil stige opp over horisonten. Det skjer ved soloppgang. Du blir stående, og ved middagstid vil Solen stå i zenit like over hodet ditt og vil da være mot syd. Solen befinner seg da på den loddrette aksen. Du blir fortsatt stående, og når kvelden nærmer seg, vil Solen gå ned i vest for så å forsvinne, og kommer ikke til syne igjen før neste soloppgang.

Vi vet jo at det ikke er Solen som beveger seg, men det ser slik ut fordi Jorden roterer om sin egen akse. Men husk at vestlig astrologi er geosentrisk og ser på stjernehimmelen slik den ser ut fra Jorden, og slik sett ser det ut som Solen vandrer i en sirkel på 360 grader fra soloppgang til soloppgang. I et horoskop vil Solen ved soloppgang befinne seg nøyaktig på den vannrette aksen mot øst. Midt på dagen vil Solen være i zenit på den loddrette aksen, ved solnedgang vil Solen være på den vannrette aksen mot vest, og ved midnatt på den loddrette aksen mot nord i horoskopet.

Kardinale, faste og bevegelige kors

Dette koordinatsystemet av to akser kalles det kardinale korset fordi de i den naturlige Zodiaken består av de fire kardinaltegnene, Væren, Krepsen, Vekten og Steinbukken.

Dette skaper følgelig fire kvadranter. Disse kvadrantene deles ytterlige i fire ved å introdusere et nytt kors av de faste tegnene, Tyren, Løven, Skorpionen og Vannmannen. Den siste inndelingen skjer ved å introdusere et tredje kors av de beveglige tegnene, Tvillingene, Jomfruen, Skytten og Fiskene. Slik blir horoskopet delt inn i 12 deler, slik en bløtkake kan skjæres opp i 12 kakestykker. Disse 12 delene er de astrologiske husene.

Astrologiens hvem, hva og hvor

Planetene er energien som manifesterer seg, stjernetegnene er måten energien uttrykker seg på, og husene er hvor planeter og tegn kommer til utfoldelse. Husene representerer livet på jorden og er en inndeling i 12 sentrale livsområder. De ulike livsområdene blir aktivert i forhold til planeter og stjernetegn.

Det er ikke noen umiddelbar logikk for hvorfor det er slik. I praksis viser det seg imidlertid å fungere, og dette føyer seg til forståelsen av astrologi som bare tull – men tull som virker! Vi har tidligere diskutert hvordan astrologi er et magisk språk for å kommunisere med universets sjel og intelligens, og husene føyer seg inn i dette språket.

Det er en korrespondanse mellom stjernetegnene og husene. Den enkleste måten å lære husenes betydning på er derfor å knytte dem til stjernetegnene. Det vil si at 1. hus er Værens hus, 2. hus Tyrens hus, 3. hus Tvillingens hus, 4. hus Krepsens hus og så videre. Dette fører ikke helt galt av sted, selv om tegn og hus ikke er det samme. Vi skal likevel følge en annen rute for å gi innsikt i husenes betydning.

Ascendanten 

La oss vende tilbake til stranden hvor du står og ser mot øst og ser Solen stige opp over horisonten. Dette skjer fordi Jorden roterer om sin egen akse. Det er ikke bare Solen som stiger opp over horisonten, men alle planetene vil i tur og orden stige opp, noen synlige og andre kun synlige med stjernekikkert. De 12 stjernetegnene vil også stige opp over horisonten i løpet av døgnet, og skifter tegn omtrentlig hver annen time.

I horoskopet er dette den vannrette aksen mot øst. Dette «soloppgangspunktet» kalles for Ascendanten og innleder 1. hus i horoskopet. En person født ved soloppgang vil følgelig ha Solen på Ascendanten. De færreste er dog født på dette tidspunktet, men det vil alltid være et stjernetegn på Ascendanten. Det er dette stjernetegnet som omtales som Ascendanten i horoskopet.

Selv om dette ikke er en planet, viser Ascendanten seg i praksis å ha en overordentlig stor betydning. Den preger personligheten i stor grad, den er slik vi ser verden, og slik andre oppfatter oss. Ascendanten er den rollen vi spiller på livets scene.

For å beregne Ascendanten må en i tillegg til fødselsdato også vite fødselstidspunkt og fødested. Når Ascendanten er bestemt, faller resten av husene på plass. Dataprogrammet tar seg av utregningen og lager et ferdig horoskop med tegn og planeter jevnt fordelt i husene og utover horoskopet i hvert sitt individuelle mønster. Slik oppstår horoskopet.

1. hus – individet

Illustrasjon: Tim Brown

Dette «soloppgangspunktet» symboliserer ikke bare dagens begynnelse, men også livet. Her oppstår personligheten, det er fra dette stedet vi gjør oss kjent med verden. Det er «brillene» vi ser verden med, og som farges av stjernetegnet som innleder 1. hus. Det vil ytterligere bli preget av eventuelle planeter i dette huset og aspekter fra andre planeter til Ascendanten. Dette vil prege kroppens utseende, helsetilstand og hvordan vi fysisk forholder oss til verden. Det preger i stor grad personligheten, som er slik vi ter oss i verden, oppfatter oss selv og blir oppfattet av andre. 1. hus reprenterer deg selv og den personen du er i verden.

Det sies at vi som barn lever ut fra vår ubevissthet symbolisert ved Månen i horoskopet. Når vi blir voksne og selvbevisste, lever vi ut fra Solen. Når vi våkner til vår sjelsbevissthet, lever vi ut fra Ascendanten. Det betyr at Ascendanten er vår sjelelige retning i livet, den representerer de åndskvaliteter vi bør strebe etter, og er vår åndelige ledestjerne i livet.

Enkelte tillegger den nordlige måneknuten slike egenskaper. Det er snarere slik at Ascendanten er målet, og den nordlige måneknuten viser på hvilken måte vi bør handle for å virkeliggjøre dette målet. For eksempel kan en person med Vektascendant ha som sjelelig opppgave å lytte mer til andre, utvikle estetisk sans, dempe konflikter og virkeligjøre et harmonisk kjærlighetsforhold i livet. Dersom den nordlige noden er i Steinbukken, kan det bety at måten dette oppnås på, er ved å leve som en Steinbukk, gjøre forsakelser, være strukturert, disiplinert og sette seg mål og jobbe jamt og trutt for å nå dem.

2. hus – verdier

Vi kommer inn i verden for å skape, bidra og være kreative. I 2. hus ser vi resultatet av dette arbeidet i form av de verdiene vi skaper. Her kan vi se vår økonomiske status og hvordan vi holder på penger og verdier som kommer vår vei i form av arbeid eller på andre måter. Verdier er mer enn eiendom, jordisk gods og materielle goder. Det er også hvor stor verdi du setter på deg selv. Følgelig er 2. hus også et bilde på egenverd og selvtillit.

3. hus – intelligens

For å fungere i verden trenger vi et miljø, nære omgivelser og et lokalsamfunn. Her oppstår omgivelser vi ikke velger selv, med søsken, lekekamerater og naboer. Her skjer det en utveksling og bevegelse av informasjon i ens nære omgivelser. Huset representerer følgelig penger og handel fordi det er en form for kommunikasjon. På det mentale planet symboliser dette huset sinnet, og viser hvordan du kommuniserer, tenker og formidler det du har på hjertet til omverdenen.

Husenes indre logikk

Vi har nå vært gjennom horoskopets første kvadrant med de tre første husene. 1. hus er personen, 2. hus er persons verdier og 3. hus er personens intelligens. I de neste tre kvadrantene skal vi følge det samme mønsteret:

Annen kvadrant begynner med 4. hus og representerer familien. 5. hus er følgelig familiens verdier og 6. hus familiens intelligens.

Tredje kvadrant begynner med 7. hus og representerer parforholdet. 8. hus er da parforholdets verdier, og 9. hus er parforholdets intelligens.

Fjerde kvadrant begynner med 10. hus og står for samfunnet. 11. hus blir da samfunnets verdier og 12. hus samfunnets intelligens.

Heng med i den videre gjennomgangen når dette gjøres mer konkret og beskrives litt mer detaljert.

4. hus – familien

Familiebakgrunn, røtter, slekt, hus og hjem er symbolisert ved dette huset. Tegnet slår an tonen for stemningen og miljøet i barndomshjemmet. Det er følelsen av hjem. Det er barndommens beskyttende skall, men viser også alderdommen og er hvor vi har vår base gjennom livet.

5. hus – familiens verdier

Mens individet skaper verdier ved å skaffe seg penger, eiendom og selvtillit, skaper familien verdier ved å bringe barn inn i verden og vilkår for en livgivende fritid. Denne livssfæren står for kreativitet, skapelse og livsufoldelse i alle sine varianter. Det kan være romantiske forhold, piknik i det grønne, lek, sport, hageselskaper, fester og det gode liv. Her hører også kunstnerisk utfoldelse til, med alt fra hverdagspoesi til den utøvende kunstner.

6. hus – familiens intelligens

Familien er en økonomisk institusjon som trenger en lang rekke hjelpere både innenfor og utenfor familien for å fungere. Her sorterer alle hverdagsrutinene som matinnkjøp, matlaging, rengjøring, småreparasjoner, hagearbeid og oppussing av huset eller leiligheten. I den grad det er en rutinejobb som skaffer penger til familieøkonomien, hører dette også til dette huset. Potteplanter, akvariefisk og kjæledyr, møbler og alt som skaper kos i hjemmet, er også del av det som støtter opp om familien. Onkler, tanter, venner, håndverkere, lærere, barnehager, leger og advokater er også en utvidet del av familiens hjelpere. Å ta vare på helsen er en del av hverdagens rutiner, både å spise sunt og næringsrikt og å være i stand til å pleie seg selv og andre i familien ved sykdom.

7. hus – parforhold

Ektefelle, samboer eller nær partner er det mest nærliggende i dette huset. Men i prinsippet er det alle vi har et nært forhold til, så det kan også være konkurenter, motstandere og fiender. 7. hus er hvor vi kommer tett på andre mennesker, og hvor individet speiler seg i andre. Legg merke til at 7. hus er det motsatte huset av 1. hus. Så dette er en jeg–du-akse i horoskopet som viser dynamikken mellom hvordan vi oppfatter oss selv, og hvordan vi fungerer sammen med andre. Her finner vi verdiene vi søker i en partner, og hva som er den optimale livsledsageren i vårt liv.

8. hus – parforholdets verdier

Verdiene to mennesker i et nært forhold kan skape sammen, er intimitet, fortrolighet, hengivelse, gjensidig tillit og trygghet i hverandre. Mange regner derfor sex for å være en del av parforholdets frukter og tilhørende dette huset. Andre mener at sex hører til i 5. hus, fordi det snarere må defineres som en fritidsaktivitet og et kreativt tiltak for å bringe barn inn i verden. Det er nok dermed engasjementet og intensiteten i sexlivet som avgjør om det har tilhørighet i 5. eller 8. hus.

Det 8. hus står også for død, oppløsning og forsvinning. I et forhold kan man risikere å miste seg selv, man må forlate sin individualitet for å bli to. Hengivelsen kan føre til at man dør fra den man var, og blir en ny person i forholdet. På den lysere siden står 8. hus også for arv og verdier som kommer inn i ens liv i form av trygd, pensjon og som frukter av relasjoner til andre. Det er også en dimensjon av psykologisk fordypelse, selverkjennelse og tilbaketrekning knyttet til dette huset, mest fordi parfohold skaper såpass mange problemer at man tvinges til å bli konfrontert med seg selv og finne hva som er ens egne verdier, og hvem man egentlig er uavhengig av partneren sin.

9. hus – parforholdets intelligens

Sammen med andre er det mulig å ta kunnskap, opplevelser og innsikt til et høyere nivå. Følgelig står dette huset for høyere utdannelse, utenlandsreiser, fremmede kulturer, religion, filosofi, livssyn, religiøse sekter, åndelige ledere og guruer. Her søker vi mening i livet og benytter oss av kunnskap i modning og utvikling sammen med andre. Slik alle husene er en forberedelse til det neste huset, gjelder det også her, hvor nettopp utdannelse er en forberedelse til det neste huset, som står for karriere og ens rolle i samfunnet.

10. hus – samfunnet

Fra å være et enkeltindivid i 1. hus til to i 7. hus er vi plutselig et helt samfunn i 10. hus. Det er straks en større enhet. Legg merke til at 10. hus er det motsatte huset av 4. hus, og samfunnet er en utvidet familie og skaper de ytre rammene som familiene og enkeltindividet er avhengig av, gatebelysning, helsevesen, veier, postvesen, jernbane og så videre. På et personlig plan står dette for mål i livet, det er den sydlige aksen i horoskopet og kalles også for MC. Det står for karrierevalg, ambisjoner og plass i det offentlige rom.

11. hus – samfunnets verdier

Verdien for enkeltindividet ved å leve i samfunn sammen er at det utvider den sosiale kontaktflaten til mer enn nærmeste familie. Dette huset står for vennekretsen og ens sosiale nettverk. Det kan også omfatte samfunnets institusjoner, som politiske partier, interessegrupper, fagforeninger og borettslag. Ofte er dette drevet av idealer om å gjøre samfunnet til et bedre sted, og ens visjoner i en slik retning er knyttet til dette huset. For en kunstner er det motsatt huset av 5. huset evnen til å komme ut med kunsten sin og få respons hos publikum.

12. hus – samfunnets intelligens

Alle de hverdagslige funksjonene i det motsatte 6. huset flytter i 12. huset over på et større og mer kollektivt plan. Hva familien ordner på egen hånd, har samfunnet institusjoner til å ta seg av. Hvis ungdommen blir uregjerlig og familiens disiplineringstiltak ikke fungerer lenger, må samfunnet ta over ansvaret og har fengsler for kriminelle. Hvis sykdom blir mer alvorlig enn hva hjemmepleie kan bøte på, er det bare å ringe etter sykebilen og sykehuset tar over ansvaret. Likeså med eldre, når det blir for mye bry å ha dem hjemme, sendes de på gamlehjem. Større kjæledyr som løver og tigre går ikke an å ha hjemme, men samfunnet bygger gjerne zoologiske haver for dem.

Psykiske problemer kan også overgå hjemmets terapeutiske muligheter, og psykiatriske institusjoner kan bli løsningen. En variant av fengsler er klostre hvor en av andre grunner bor på celler, spiser enkelt, bor kollektivt og lever et rutinert liv. I et fengsel skal samfunnet beskyttes fra personen. I et kloster skal personen beskyttes fra samfunnet. Det 12. hus er derfor er sted av tilbaketrekning og isolasjon, og på et personlig plan representerer det også det underbevisste. Det er sted hvor enkeltindividet er maktesløst og må ovegi seg i institusjonenes vold. Derfor åpner det også opp for den delen av psyken vi ikke kan kontrollere, som er det ubevisste.

Finn din livsarena

Det huset Solen i horoskopet befinner seg i, er som regel det livområdet en har mest fokus på i livet, og hvor en finner sin livsoppgave. Andre forhold spiller likevel inn hvor de andre planetene også kan fremheve andre hus. Horoskopet må alltid ses i en helhet. Ingen planeter i et hus betyr ikke at dette huset eller livsområdet er uvirksomt.  En vil i så tilfelle se på tegnet på husspissen som slår an tonen for huset, og videre den herskende planeten over dette tegnet. Hvor den er og dens forfatning vil fortelle mer om hva som skjer i dette livområdet.

Ulike hussystemer

De astrologiske husene er like gamle som astrologien selv, og uten hus, ingen praktisk astrologi. Inndelingen av horoskopet i de to aksene av det kardinale korset er uproblematisk. Det er noe alle er enige om. Uenighetene oppstår for hvordan de øvrige husene skal beregnes. Fordi ikke alle er født ved ekvator, og fordi Jorden er en kule og det er forskjeller på hvor man er født på jorden, byr dette på matematiske utfordringer. Det har medført ulike hussystemer og en lang og innfløkt diskusjon blant astrologer om hvilket hussystem som er best. Det er ikke noe endelig svar på dette. En astrolog foretar oftest et valg om hvilket hussystem han vil bruke. De tre vanligste hussystemene er Like hus, Placidus og Koch. Like hus er et veldig greit system fordi det deler horoskopet inn i 12 like store deler, med 30 grader på hvert hus. Placidus og Koch foretar en annen inndeling som gjør at størrelsen på husene varierer. I denne sammenhengen spiller dette liten rolle, og alle hussystemene virker. Det kan likevel være greit å kjenne til at det finnes ulike systemer, og på et tidspunkt må en velge hvilket en vil bruke.

Spørsmål:

1) Hva består det astrologiske alfabetet av?

2) Hva vil det si at vestlig astrologi er geosentrisk?

3) Hvor er Solen ved soloppgang og solnedgang i horoskopet?

4) Hva er det kardinale, faste og bevegelige korset?

5) Hva er de tre vanligste hussystemene?

6) Hva er astrologiens hvem, hva og hvor?

7) Hva er ascendanten, og hva betyr den?

8) Hvor ofte omtrentlig stiger et nytt stjernetegn opp over horisonten?

9) Hva er forskjellen på Ascendanten og den nordlige måneknuten?

10) Hvilke hus er knyttet til verdier?

11) Hvilket hus representerer alderdom?

12) I hvilket hus hører onkler og tanter hjemme?

13) Hvilket hus speiler sexlivet?

14) Hva har fengsler og klostre til felles?

15) Hvilket hus representerer det underbevisste?

Mediums astrologiskole 

Mediums astrologiskole er en enkel innføring i astrologiens ABC fordelt på 12 artikler som har vært publisert i Medium. Astrologi er faktisk mye enklere enn sitt rykte. Det er systematisk, fornuftig og enkelt, ifølge astrolog og forfatter av disse artiklene, Christian Paaske. Du trenger ikke kunne alt for å bruke og ha glede av astrologi, men for hver leksjon vil du forstå og kunne bruke stadig mer av dine kunnskaper. I løpet av leksjonene vil du bli i stand til å tolke ditt eget og andres horoskop. Astrologi handler ikke om stjerner og planeter ute i verdensrommet, men er først og fremst en psykologi og dyp visdom om oss selv, samfunnet, tiden og livet i sin helhet.

Denne artikkelen ble første gang publisert i Medium utgave 3-2014.

Astrologiskolen del 1: Horoskopets indre dynamikkEt vakkert arrangement: polariteter, elementer og kvaliteter

Astrolologiskolen del 2: Sol og Måne – et speilbilde av oss selv: Astronomi og astrologi – en ulykkelig skilsmisse

Astrologiskolen del 3: Planetene: Bli kjent med alle sidene av deg selv

Astrologiskolen del 4: Finn din livsoppgave gjennom stjernetegnene

Astrologiskolen del 5: Få sjelen til å blomstre – finn din livsarena  

Astrologiskolen del 6: Aspektene er nøkkelen til dine livstema

Astrologiskolen del 7: Den indre dynamikken i horoskopet – Oppdag dine svake og sterke sider

Astrologiskolen del 8: De mystiske måneknutene – Oppdag dine tidligere liv

Astrologiskolen del 9: Den levende astrologien – tolkning av horoskopet del 1 av 2

Astrologiskolen del 10: Den levende astrologien – tolkning av horoskopet del 2 av 2

Astrologiskolen del 11: Spådom med astrologi – transitter

Astrologiskolen del 12: Kunsten å veilede andre med astrologi. Den astrologiske konsultasjonen og 12 vanlige tabber

Artikkelserien ble første gang publisert i Medium i 2014 og 2015.

Christian Paaske

Christian Paaske var med i alternativmiljøets oppstart på midten av 1970-tallet. Han begynte med yoga i 1977 og har vært yoga- og meditasjonslærer siden 1980. Han startet Stavangers første yogasenter i 1985 og drev dette fram til 2005, og i 13 år utgav han yogabladet Yoganytt. Hele tiden har han vært engasjert i astrologi og er praktiserende astrolog, og siden 2007 har han vært astrologisk fagredaktør i magasinet Medium. I senere tid har Vedanta tent en ild av selverkjennelse og gitt svar han har søkt etter hele livet. Paaske er også arrangør av Alternativmessen i Stavanger. Han er fast skribent i Medium og har blant annet utgitt bøkene Meditasjon og Kunnskapens Yoga: En introduksjon til Bhagavad Gita & vedanta. www.christianpaaske.no
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Kalkuler frakt
   Bruk kode