Skip to main content

Astrologiskolen del 7: Den indre dynamikken i horoskopet

Planetene er som mennesker. De trives bedre i noen omgivelser enn i andre. En planet kan være sterk eller svak avhengig av hvilket stjernetegn den er plassert i.

Oppdag dine svake og sterke sider

Planetene er som mennesker. De trives bedre i noen omgivelser enn i andre. En planet kan være sterk eller svak avhengig av hvilket stjernetegn den er plassert i. Den kan også styrkes eller svekkes avhengig av hvilke forhold den inngår i med andre planeter. Planetene representerer delpersonligheter i psyken, og i horoskopet speiler deres plasseringer dine sterke og svake sider. Lær om den indre dynamikken i horoskopet.

Inndelingen av planetenes styrkeforhold går langt tilbake til astrologiens tidligste tider. Det dukker opp allerede hos Ptolemaios, en berømt astrolog og astronom i Egypt i det første århundre og en av astrologiens grunnleggere. Det har siden holdt skansen og er en viktig del også av dagens horoskoptolkning.

Til nå har vi i Mediums astrologiskole vært gjennom de fire byggesteinene av planeter, stjernetegn, hus og aspekter. I prinsippet er det nok til å sette brikkene sammen og begynne å tolke horoskoper, men vi skal her se på en del ekstra metoder. De er nødvendige for å få fatt i den indre dynamikken i horoskopet. Det gjør deg i stand til å komme ut over standardiserte og overfladiske tolkninger, og å se mennesket i horoskopet, trekke ut livstema og finne en dypere mening.

Forbered deg på at dette blir litt teknisk, men dette er astrologiske verktøy du ikke har lyst til å være foruten.

Herskerskap

Et spørsmål mange ofte stiller, er hva hvis det ikke er noen planeter i et hus? Det er kun ti planeter og tolv hus, så det er ikke nok planeter til alle. Oftest er det minst to, og ofte enda flere såkalt tomme hus. Det betyr ikke at det ikke skjer noe i dette huset, eller at det er livsområder det ikke er mulig å si noe om. For å tolke et tomt hus benytter en seg av en metode vi kaller herskerskap.

Regel: Et hus herskes over av stjernetegnet på husspissen, det vil si der hvor huset begynner, og av den planeten som naturlig hersker over dette tegnet.

I horoskopet til Ludwig van Beethoven vil det være interessant å se hva som skjer i hans 5. hus. Det står for kunst og kreativitet, men hos et slikt kunstnerisk geni er dette huset tomt.

Dette er horoskopet til Ludwig van Beethoven, 16. desember 1770, kl. 3.40, Bonn, Tyskland.

Huset har imidlertid Fiskene på husspissen. Dette stjernetegnet setter dermed tonen for hvordan han uttrykker seg kunstnerisk. Musikk er nettopp intuitivt, flytende, stemningsfullt, oppløftende og et universelt språk langt ut over ordenes begrensinger. Det passer godt til dette stjernetegnet.

Nøkkelen til en dypere forståelse består i å se på planeten som hersker over dette huset. I dette tilfellet er det Jupiter. De som bruker moderne herskere, må se på Neptun. Jupiter er i Steinbukken og slår videre an tonen for Beethovens musikalske uttrykk. Han skrev store monumentale verk, og alle som har hørt en symfoni av Beethoven, vet at her er det kraft og pondus så det holder.

Det passer godt med Steinbukkens ambisiøse og grundige stil. En vil se mer detaljert på Jupiters plassering, dens husposisjon, aspekter til andre planeter og generelt på planetens tilstand. Poenget er at kilden til husets innhold ligger i den herskende planeten over dette huset.

Et hus tolkes dermed først og fremst med utgangspunkt i tegnet på husspissen, den herskende planeten, og deretter tar en hensyn til eventuelle planeter i huset som ytterligere vil bidra til å sette sitt preg på dette livsområdet. En planet i et hus vil styrke eller svekke huset.

Styrkende effekt

For eksempel vil Solen i 5. hus vise at dette er personens viktigste livsområde og generelt ha en styrkende effekt. Saturn i dette huset vil vise at dette er et område hvor vedkommende møter utfordringer, frykt og begrensinger. Her må det overkommes vanskeligheter for å lykkes.

Den herskende planeten er litt som husverten, den som eier huset, og planeter i huset er som leieboerne. Dersom leieboerne er i krise, slutter å betale husleie eller ramponerer boligen, går det også utover husverten. Eller motsatt, hvis leieboerne pusser opp boligen for egen regning, kan husverten glede seg over verdistigning på boligen.

Beethovens 1. hus eller Ascendanten har heller ingen planeter. Husspissen er i Skorpionen og bidrar til å gi komponisten det alvorlige og intense blikket vi kjenner fra klassiske byster og portretter av ham.

For en videre analyse vil vi se på den herskende planeten, som er Mars. Den er så viktig at den kalles for «horoskophersker». Den har en dominerende plass i horoskopet og viser ofte ens retning og uttrykk i livet. Den er i dette tilfellet i Tvillingene, retrograd og i 8. hus. Tvillingene passer kanskje ikke helt med det bildet vi har av Beethoven.

Det viser at komponisten har flere sider, og noen av dem er langt lysere og lettere enn skjebnesymfonien og andre tyngre verk. 3. sats av 9. symfoni er jo overjordisk vakker, eller mange av pianostykkene, som den berømte «Måneskinnssonaten» eller «Für Elise», som så mange pianoelever gir seg i kast med. Eller som han selv sa: «Den som forstår min musikk, vil aldri kunne være ulykkelig

Åttende hus-plasseringen passer fint for en som levde tilbaketrukket fra verden og i sitt indre univers av musikk få hadde tilgang til. Betydningen av retrograde planeter kommer vi tilbake til.

Verdighet

Et fascinerende tema i astrologien kalles verdighet, eller «dignities». Det vil si at planetene er enten sterke eller svake i ulike stjernetegn.

Regel: 

En planet er sterk i sitt eget tegn – det tegnet planeten naturlig hersker over.

En planet er svak i det motsatte av sitt eget tegn – da er den i eksil.

En planet er sterk i det tegnet hvor den er eksaltert – også kalt opphøyd.

En planet er svak i det motsatte tegnet av hvor den er eksaltert – da er den i fall.

Styrket eller svekket

At planeter blir styrket eller svekket i henholdsvis sitt eget eller i det motsatte stjernetegnet, er logisk og til å forstå. Tildelingen av hvilke planeter som er eksalterte og i fall, er imidlertid en konvensjon astrologer i sin tid er blitt enige om. Det følger ikke et bestemt logisk mønster. Merkur eller de ytre planetene Uranus, Neptun og Pluto har ingen eksalterte posisjoner. Ikke alle stjernetegn er vertskap for eksalterte planeter.

Det er forskjell på om en planet er i sitt eget tegn eller eksaltert. Når planeten er i sitt eget tegn, er det som å bo i sitt eget hus. En kan ta beina på bordet, slå spiker i veggene, slappe av og være seg selv. «My home is my castle», som engelskmennene sier.

En eksaltert planet er å betrakte som en æresgjest, en det er stor stas å få på besøk. Den beste maten blir satt på bordet, godstolen settes fram, og det er feststemning i huset.

Jupiter er for eksempel eksaltert i Krepsen. Jupiter er litt som en konge – stor flott, majestetisk og generøs. Den står også for kunnskap, visdom, moral og religion. Krepsen symboliserer familien, barneoppdragelse og nærmiljøet.

Jupiter i Krepsen er som når en familie eller et lite lokalsamfunn får besøk av kongen. Det flagges i gatene, gaver deles ut, skolebarna får fri, og alle er oppløftet av begivenheten. Jupiter i Krepsen betyr at personen ofte vil komme fra en familie hvor det var kunnskap, harmoniske forhold og en horisont ut over hagegjerdet. En vil også ha evnen til å skape tilsvarende familieforhold i sitt eget liv.

I fall og svekket

I det motsatte tegnet Steinbukken er Jupiter i fall og dermed svekket. Grunnen til dette er at Steinbukken er et klima av nøysomhet – her skal det spinkes og spares og arbeides hardt, og det legges stein på stein for å nå ambisiøse mål.

Jupiter er litt som heldige fetter Anton i Donald Duck. Han baserer livet sitt på flaks, og suksess forventes å komme av seg selv. Jupiter liker ikke begrensningene som et opphold i Steinbukkens spartanske rike ofte medfører.

Månen er eksaltert i Tyren. Dette er den beste plasseringen en kan tenke seg for Månen. I Krepsen, hvor Månen er i sitt eget tegn, kan det bli litt for hjemmekoselig og følelsesmessig overveldende, og en har nok med seg og sine. I Tyren er det trygghet, god økonomi, et liv tett på naturen og alltid god mat på bordet.

For den følsomme og trygghetssøkende Månen er dette et godt sted å være. I det motsatte tegnet Skorpionen føler Månen seg ofte ille til mote. I utgangspunktet er Skorpionen et vanntegn, så det skulle love bra, men problemet for Månen i Skorpionen er at det ikke takler den emosjonelle dybden. Det er som å komme på dypt vann når en ikke kan svømme.

Her kan Månen drukne i dype følelser. Det kan føre til depresjon og ofte en person som møter sorger og utfordringer i følelseslivet. Det begynner ofte med forholdet til mor, som mange ganger kan være problematisk med en slik plassering.

Det ligger mye god astrologisk læring i å reflektere over hvorfor ulike planter er blitt tildelt slike posisjoner.

 • Hvorfor er Solen eksaltert i Væren og i fall i Vekten?
 • Hvorfor er Saturn eksaltert i Vekten og i fall i Væren?
 • Hvordan påvirker det Jupiter å være i eksil i Jomfruen?
 • Hvordan har Saturn det med å være i Krepsen?

Tilfeldig verdighet

En planet i sitt eget hus, i sitt motsatte hus, eksaltert eller i fall sies å være tilfeldig i sitt eget hus, i sitt motsatte hus, eksaltert eller i fall. Det vil være en underliggende innflytelse og verdt å ta hensyn til. For eksempel er Jupiter tilfeldig eksaltert i 4. hus. Det er langt fra en eksaltert posisjon, men det er en undertone som virker styrkende for planeten.

Tabellen til høyre viser planetenes verdighet.
Disponering

En variant av herskerskap kalles disponering.

Regel: En planet disponeres over av den planeten som hersker over det tegnet planeten befinner seg i.

Dette er en form for innebygd kommandorekke i horoskopet. En planet er under kommando eller innflytelse av den planeten den disponeres av. Dette kan skape ulike mønstre i horoskopet, hvor energien kan flyte fritt eller begrenses på ulike måter.

Albert Einsteins horoskop, 14. mars 1879, kl. 11.30, Ulm, Tyskland.

Gjensidig mottakelse

En fascinerende variant av dette er når to planeter er i hverandres tegn. I Einsteins horoskop er for eksempel Mars i Steinbukken og Saturn i Væren. Dette kalles gjensidig mottakelse, eller «mutual reception». Dette betyr at planetene kan bytte plass og innbyrdes forsterker hverandre.

Saturn er i utgangspunkt svekket i Væren fordi den er i fall, men ved å inngå i kompaniskap med Mars på denne måten løftes den opp og gis et helt annet spillerom. Planetene kan også bytte plass husmessig slik at også ulike livsområder blir forsterket og kan ha diplomatiske forbindelser med hverandre. Gjensidig mottakelse er en gunstig innflytelse i ethvert horoskop.

Noen ganger kan en gjensidig mottakelse inneholde flere planeter. Det skaper da sitt eget kretsløp i horoskopet, og vi snakker da om en trippel-mottakelse.

Endelig forvalter

Hvis vi ser på horoskopet til Paramahansa Yogananda, vil vi oppdage et spesielt fenomen innen disponering. Her kan en ta en hvilken som helst planet og følge disponeringsrekken. Månen i Løven disponeres av Solen i Steinbukken, den disponeres av Saturn i Vekten, den disponeres av Venus i Skytten, den disponeres av Jupiter i Væren, den disponeres av Mars i Væren. Mars disponeres imidlertid ikke av andre planeter fordi den er i sitt eget tegn.

Det betyr at den er i en særlig maktfull posisjon og disponerer over alle de andre planetene i horoskopet. Det kan sammenlignes med en hær hvor Mars i dette tilfellet er generalen. En ordre herfra følges lydig hele veien ned gjennom kommandorekken. For Yoganandas vedkommende er det litt interessant at han, ifølge ham selv, i et tidligere liv var Vilhelm Erobreren (1027–1087), en konge og hærfører som erobret England. En sterk Mars har han tydelig tatt med seg også inn i livet som yogi.

Mars kalles i en slik posisjon for en «final dispositor», eller «endelig forvalter». Det sistnevnte er ikke innarbeidet i norsk fagterminologi, og de fleste vil nok bruke den engelske betegnelsen.

Dette skaper en egen orden i horoskopet. Personen vil ha stor gjennomslagskraft fordi planetene samarbeider og det ikke er noen motstridende krefter mellom dem. En «final dispositor» er forholdsvis sjeldent og forekommer stort sett kun i 10 prosent av alle horoskop. Det vanligste er at det er ulike mønstre av disponering og en indre «maktkamp» mellom planeter og ulike områder av horoskopet.

Paramahansa Yoganandas horoskop, 5. januar 1893, kl. 20.38, Gorakhpur, India.

I tilfeller hvor det er mer enn én planet i sitt eget tegn, kan man få ulike kommandorekker i horoskopet. Ulike sider ved en person som kan komme i konflikt med hverandre, fordi det er to eller flere planeter som konkurrerer om makten. Gjensidig mottakelse utelukker muligheten for en endelig forvalter eller «final dispositor».

Regel: En endelig forvalter oppstår når én planet er i sitt eget tegn og det ikke er noen gjensidig mottakelse i horoskopet.

Retrograde planeter

Til tider ser alle planetene, unntatt Sol og Måne, fra jorden ut som om de går baklengs over stjernehimmelen. Planetene går da såkalt retrograd. Dette skyldes at alle planetene går i bane rundt Solen, men fra jordens ståsted vil planetene bevege seg i tilsynelatende uregelmessige baner. Når en planet går retrograd, er det ikke nødvendigvis en svekkelse av planeten, men det trekker andre egenskaper ut av den. Ofte kan en si at planeten vil fungere mer indirekte og innadvendt, og personen vil være mer reflekterende.

Retrograde planeter har oftest kun betydning i horoskoptolkning når det gjelder de personlige planetene Merkur, Mars og Venus. De øvrige planetene er såpass ofte retrograde at det sjelden tillegges betydning. Mars og Venus retrograd forekommer sjelden, kun i 7,6 og 9,6 prosent av alle horoskop. Når det forekommer, er det oftest en viktig innflytelse. Merkur retrograd, som forekommer i 18 prosent av befolkningen, er viktig å få meg seg når det forekommer.

Merkur retrograd

Merkur – planeten som påvirker hvordan vi tenker, kommuniserer, handler, transporterer oss i verden og tar til oss kunnskap – fører ofte til en større ettertenksomhet når den er retrograd. Det oppstår en fornemmelse av at livet rommer større dybde og nyanser. Tanker gjentas ofte og kan gå i sirkler i et forsøk på å trenge dypere.

Retrograde planeter kan være vinduer fra tidligere liv hvor minner og inntrykk stiger til overflaten. Ettertenksomheten oppstår fordi kunnskap og nye erfaringer på et ubevisst plan sammenlignes med tidligere opplevelser.

Den retrograde personen tenker ikke som folk flest og kan ofte føle seg misforstått fordi den indre verden er kompleks og det er vanskelig å oversette til tanker, ord og språk. Mange musikere har Merkur retrograd, og de velger nettopp musikken som et bedre uttrykksmiddel enn det logiske og rasjonelle.

Det kan ofte være en lettelse når dette blir forklart for en person med Merkur retrograd, og det bidrar til en større forståelse av hvorfor de ofte har følt at de nettopp har tenkt og reflektert forskjellig fra andre.

I analyse av en retrograd planet er det viktig å se hvilke hus planeten hersker over. Dette vil vise hvilke livsområder som kommer under den retrograde innflytelsen.

Legg merke til at Beethoven har Mars retrograd i 8. hus. Dette er hans horoskophersker og hersker over hans Ascendant. 1. hus og Ascendanten representerer kroppen og helsetilstanden. Beethovens døvhet på hans eldre dager kan ha sammenheng med Mars retrograd, men også at han rettet oppmerksomheten innover og hentet inspirasjon fra dype kilder i seg selv.

I de periodene i året hvor Merkur går retrograd, anbefales det å ligge lavt i terrenget med hensyn til viktige avtaler, reiser, investeringer, arrangementer og håndtering av tekniske apparater. En bør høre godt etter fordi det er lett å misforstå og snakke forbi hverandre, og budskapet når ikke alltid fram. Det kan gå surr i det meste som innebærer kommunikasjon. Er Merkur retrograd, bør denne artikkelen nok leses minst to ganger.

Spørsmål

1) Hva er astrologiens fire byggesteiner?

2) Hvilken metode brukes til å tolke et tomt hus?

3) Hva er horoskopherskeren?

4) Hva vil det si at en planet er i fall?

5) I hvilke tegn er Solen, Månen, Venus og Mars eksaltert?

6) Hvorfor tror du at Venus er i fall i Jomfruen?

7) Hva betyr det hvis en planet er tilfeldig i eksil?

8) Hva er gjensidig mottakelse, og hva betyr det?

9) Hvor ofte forekommer en endelig forvalter eller «final dispositor»?

10) Mellom hvilke planeter inneholder Beethovens horoskop en trippel 11-mottakelse?

12) Hva er vilkårene for at det skal være en endelig forvalter eller «final dispositor»?

13) I løpet av et år, hvor ofte er Merkur retrograd?

14) Analyser ditt eget horoskop. Hvilke planeter er sterke og svake i tegn og hus?

15) I ditt eget horoskop, undersøk disposisjonsrekken. Har du en gjensidig mottakelse eller en final dispositor?

Mediums astrologiskole 

Mediums astrologiskole er en enkel innføring i astrologiens ABC fordelt på 12 artikler som har vært publisert i Medium. Astrologi er faktisk mye enklere enn sitt rykte. Det er systematisk, fornuftig og enkelt, ifølge astrolog og forfatter av disse artiklene, Christian Paaske. Du trenger ikke kunne alt for å bruke og ha glede av astrologi, men for hver leksjon vil du forstå og kunne bruke stadig mer av dine kunnskaper. I løpet av leksjonene vil du bli i stand til å tolke ditt eget og andres horoskop. Astrologi handler ikke om stjerner og planeter ute i verdensrommet, men er først og fremst en psykologi og dyp visdom om oss selv, samfunnet, tiden og livet i sin helhet.

Astrologiskolen del 1: Horoskopets indre dynamikkEt vakkert arrangement: polariteter, elementer og kvaliteter

Astrolologiskolen del 2: Sol og Måne – et speilbilde av oss selv: Astronomi og astrologi – en ulykkelig skilsmisse

Astrologiskolen del 3: Planetene: Bli kjent med alle sidene av deg selv

Astrologiskolen del 4: Finn din livsoppgave gjennom stjernetegnene

Astrologiskolen del 5: Få sjelen til å blomstre – finn din livsarena  

Astrologiskolen del 6: Aspektene er nøkkelen til dine livstema

Astrologiskolen del 7: Den indre dynamikken i horoskopet – Oppdag dine svake og sterke sider

Astrologiskolen del 8: De mystiske måneknutene – Oppdag dine tidligere liv

Astrologiskolen del 9: Den levende astrologien – tolkning av horoskopet del 1 av 2

Astrologiskolen del 10: Den levende astrologien – tolkning av horoskopet del 2 av 2

Astrologiskolen del 11: Spådom med astrologi – transitter

Astrologiskolen del 12: Kunsten å veilede andre med astrologi. Den astrologiske konsultasjonen og 12 vanlige tabber

Artikkelserien ble første gang publisert i Medium i 2014 og 2015.

Christian Paaske

Christian Paaske var med i alternativ-miljøets oppstart på midten av 1970-tallet. Han startet med yoga i 1977 og drev lenge Yogasenteret i Stavanger. Han har samtidig vært opptatt av astrologi. Han er nå astrologisk fagredaktør i magasinet Medium. I de senere årene har han hatt fokus på selvrealisering og vedanta. Han er arrangør av Alternativmessen i Stavanger, aktiv skribent og fast bidragsyter i Medium.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Bruk kode