Skip to main content

Yogaens skjulte visdom og oppdagelsen av deg selv

En sjeldent vakker yogabok har sett dagens lys. For dem som vil oppleve yogaens reise fra det enkle til det mest avanserte, er boka Chakra – esoterisk yoga – klassisk yoga og tantrisk meditasjon, en gullgruve som nå er tilgjengelig hos bokhandlerne.

Yoga-veteran ga ut bok 

I yogaens fargerike og allsidige verden med mange ulike retninger må det skilles mellom døgnfluene og de mer dyptgående yogaformene som er forankret i den opprinnelige yogatradisjonen. I boka «Chakra – esoterisk yoga – klassisk yoga og tantrisk meditasjon» av Bjarke Jørgensen, introduseres klassisk yoga på en nøktern og praktisk måte fra en livserfaren yogalærer som kommer fra en av landets eldste og mest dynamiske yogaskoler. Medium har sett nærmere på boken og denne formen for yoga og hvordan den inngår i yogatradisjonen.

Tidlig med på yogabølgen

Bjarke Jørgensen er opprinnelig dansk og er en av veteranene i yogamiljøet. Han begynte med yoga allerede på 1970-tallet, den gang yoga var nytt, spennende og eksotisk, og forbeholdt dem som våget seg utenfor allfarvei for å utforske nye muligheter som store deler av ungdomsgenerasjonen gjorde på den tiden. Mange flippet ut, lot håret gro og humla suse. Andre «flippet inn» gjennom disiplin, askese, trening og tilbaketrekning for å oppdage yogaens dypere hemmeligheter. Ikke i bøker og teori, men gjennom konkrete levende erfaringer i direkte kontakt med de opprinnelige indiske røttene.

Bjarke Jørgensen (f.1954) har siden 1970-tallet hatt yoga som levebrød og livsstil. Han leder Skandinavisk Yoga og Meditasjonsskole i Bergen og Ask kurssenter på Askøy. Han er billedkunstner, grafisk designer og liker på fritiden å bygge tradisjonelle norske tømmerhus.

Mange valfartet til India. For Bjarke ble det ikke nødvendig. I Danmark hadde nemlig en ung kunstner fra teatermiljøet i København foretatt denne reisen før ham. Her hadde han møtt en av den legendariske mesteren Swami Sivanandas elever, Swami Satyananda. Få er mer sentral for utbredelsen av yoga i Vesten og moderniseringen av yoga i vår tid enn Swami Sivananda.

Mange av hans elever reiste til Vesten og startet skoler med stor innflytelse. Noen husker kanskje Swami Satchitananda fra Woodstock-festivalen, eller Swami Vishnudevananda, grunnleggeren av Sivananda yoga i Canada, og i dag med verdensomspennende utbredelse. Swami Satyananda forble i India og startet «Bihar School of Yoga». Fremfor å popularisere yoga gikk han motsatt vei. Han tilbød intens trening av de få dedikerte, modne og klar for å bli innviet i yoga forbeholdt yogier, sadhuer og swamier, som er den indiske varianten av munker og nonner. Her ga den unge dansken avkall på sitt gamle liv og lot seg innvie og fikk navnet Swami Janakananda. I 1970 var han tilbake i København og startet Skandinavisk Yoga og Meditasjonsskole.

En ashram − et moderne kloster

Swami Janakananda er karismatisk, energisk, inspirerende og tiltrakk seg tidlig en rekke ungdommer klar for intens yogatrening. I India, når flere elever samler seg om en lærer, kalles det for en ashram. Det er en langt mer åpen form enn hva de fleste forbinder med et kloster. Her finnes alt fra en lærer eller mester under et tre som holder foredrag fra tid til annen, og til mer strukturerte institusjoner med streng disiplin og med en tettpakket daglig timeplan fra grytidlig om morgen til langt på natt med yoga, meditasjon, studier og arbeid, kun avløst av beskjedne og spartanske måltider.

Swami Janakananda (f. 1939) er en dansk yogalærer med stor betydning for utbredelsen av yoga og meditasjon i Skandinavia. Han lever en tilbaketrukket tilværelse på et kurssted i de dype svenske skoger. Her leder han en dynamisk ashram og har utdannet hundrevis av yogalærere, som igjen har utdannet andre yogalærere. Her integreres hele yogasystemet i tradisjon med røttene tilbake til de opprinnelige kildene.

En slik ashram av den strenge varianten så dagens lys under lederskap av Swami Janakananda. Her tilsluttet Bjarke seg og deltok over en intens 10 års treningsperiode inntil han startet sin egen yogaskole, fortsatt med tilknytning til den opprinnelige skolen han er utdannet fra og til Swami Janakananda, som fortsatt er hans lærer og åndelige veileder.

Ashrammen som lå i en villa i København flyttet etter hvert til et større kurssted i de indre svenske skoger i idylliske Småland. Mer beskyttede og tilbaketrukne omgivelser la til rette for kurs, retreat og særlig det kjente 3-måneders kurset. Hver vinter har det tiltrukket seg elever fra hele verden som deltar i et kursforløp uten mobiltelefoner eller kontakt med omverdenen. Med et krevende program, blant annet med 30 dagers taushet, innlæres den avanserte meditasjonsteknikken kriya yoga. En teknikk som finnes i ulike varianter, men dette er den mest omfattende og hvor teknikken blir presentert i sin helhet.

Bergens første yogaskole

Skandinavisk Yoga og Meditasjonsskole hadde sitt utgangspunkt på landsbygden i Sverige, men etter hvert som det ble utdannet stadig flere yogalærere, ble det åpnet avdelinger i en rekke skandinaviske byer. Bjarke valgte Bergen. Blant trange smau og hvitmalte trehus i en av Bergens beskjedne bakgater åpnet han i 1983 byens første yogasenter. Senere sammen med sin partner Audhild, utvidet de til Ask kurssenter på Askøy utenfor Bergen.

Sammen med sin partner Audhild har Bjarke Jørgensen utvidet Ask kurssenter på Askøy utenfor Bergen, hvor tusenvis av elever har gjennomgått dyptgående yogatrening under veiledning. 

Her har tusener av elever gjennom årene erfart dyptgående yogatrening som kun er mulig i tilbaketrukne omgivelser tilrettelagt for formålet og under veiledning av modne lærere. 40 års kontinuerlig yogaundervisning gir en slik kvalifikasjon som få andre yogalærere har. Boken er essensen av denne undervisningen, komprimert mellom to tykke permer og 168 fargerike sider imellom.

Kunsten å oppleve

Bjarke er opprinnelig billedkunstner. Det var ønsket om å utvide sin kreativitet og gå dypere i kunsten som førte ham til yoga. Hans lærer Swami Janakananda hadde også kunstnerisk bakgrunn innen han viet seg til yogalivet. Fremfor å fokusere på kunst, er hans poeng at yoga kanskje er en ennå større kunst fordi det gir redskaper til å øke evnen til å oppleve. I tillegg til en balansert kropp, et rolig sinn, skarp konsentrasjon og et rikere liv.

Boken viser tydelig at Bjarke utenom å være fulltids yogalærer har holdt kunsten vedlike. Mange av hans malerier gjengitt i boken viser en meditativ dybde, intensitet og klarhet. Hele boken er en estetisk reise og meditasjon i seg selv.

Du er allerede deg selv

Boken innleder med å gjøre det klart at yoga handler om å være deg selv. Det er ikke som i religion og i selvutviklingsmiljøet generelt at du får vite at det er noe galt med deg og får metoder til å bli kvitt skyldfølelse, smålighet og begrensning og bli et nytt og bedre menneske. Du er jo allerede deg selv, så hvordan kan du bli noe du allerede er, spør bokens forfatter. Yoga er derfor ikke å gjøre deg til noe annet enn det du dypest sett er, men å hjelpe deg å «huske» og avlære alt du feilaktig har trodd om deg selv og oppdage din egen naturlighet.  

Her slutter også teorien, og nøyer seg med denne oppsummeringen av yoga i et nøtteskall. Resten er din egen indre reise og oppdagelse. Yogaens arsenal av teknikker er for å vekke klarhet og gradvis fjerne slørene av uvitenhet. Nøkkelen er å ha tillitt og oppmerksomhet, og gi seg hen til prosessen av selvoppdagelse. Boken er derfor først og fremst praktisk med et vell av teknikker, i tillegg til QR-koder til lyd- og videoinstruksjoner på en rekke ulike internettplattformer. Teknikkene omfatter alle de kjente klassiske trinnene i yoga i en integrert helhet av fysiske stillinger, pusteøvelser, avspenning, konsentrasjon og meditasjon.

Opplevelse eller teori

Det er mulig det her trekkes for raske konklusjoner, og de fleste yogautøvere bør kanskje utstyres med litt mer teoretisk ballast for å kunne ta et slikt perspektiv på strak arm ut over å måtte ty til litteraturhenvisningene for de spesielt interesserte. Selvutvikling generelt og yoga spesielt er hovedsakelig opplevelsesorientert. Ofte med en direkte anti-intellektuell holdning basert på forestillingen om at det er opplevelsene som når de blir dype nok åpenbarer indre visdom. Teori er derfor unødvendig, og til og med en forhindring gjennom forventninger eller forutinntatte meninger. Dette synet har mye for seg, men kan gi en annen slagside av hva Chögyam Trungpa i sin tid kalte for åndelig materialisme. Det er når lykken ikke lenger søkes gjennom penger og sex, men gjennom mer eksotiske åndelige opplevelser som i prinsippet blir det samme. Det er bare ulike objekter for opplevelser.

Det trengs et perspektiv på frigjøring og at det ikke er personen som blir frigjort. Det er omvendt. Det er bevisstheten og den jeg egentlig er som blir fri fra den personen jeg tror jeg er. Dette er ikke så lett å oppfatte uten et visst teoretisk grunnlag. Dette kunne boken gjerne behandlet grundigere og ikke bare presentert konklusjonen av en slik kunnskap. 

Yoga uten etikk?

Boken nevner Patanjalis berømte åtte trinn i yoga. De to første trinnene av fem etiske forbud og påbud nevnes. Siden de ikke beskrives i sitt innhold, skal de nevnes her. Yogaens forbud er å ikke skade, ikke lyve, ikke stjele, ikke være grådig og ikke seksuelt misbruk. Påbudene er tilfredshet, renslighet, disiplin, selvrefleksjon, studier og hengivelse til Gud eller det åndelige.

I introduksjonen av yoga til Vesten ble dette for komplisert for yogalærere flest. Av frykt for å bli oppfattet som religion ble det lettere å utelate det og understreke at yoga utelukkende er en treningsform. Yoga ble dermed et offer for Vestens rigide skille mellom det verdslige og åndelige som to adskilte områder. Resultatet blir en forflating av yoga. Et mer åpent syn på en åndelig praksis uten å henfalle til religion gikk dermed for en stor del tapt da yoga ble eksportert til Vesten.

Dette blir enda mer tydelig når boken presenterer hans egen lærer Swami Janakanandas tolkning av disse trinnene, hvor de etiske reglene er helt utelatt og erstattet med henholdsvis fysiske renselsesprosesser og energiholdninger. Dette var kanskje forståelig i pionertiden hvor introduksjonen av yoga møtte mye motstand. Nå som yoga er blitt stuerent, akseptert og integrert i samfunnet, fortjener yoga en mer nyansert forståelse og motvirke tendensen til å gjøre yoga til et rent treningssystem. Spesielt i en sammenheng som her hvor det åpnes opp for yogaens større dybder.

Kroppens finere energi

På en måte er boken en begynnerbok i yoga fra det enkle til det mer avanserte, men med en original innfallsvinkel ved å introdusere de syv chakraene og la det være bokens røde tråd. Chakraene har ingen plass i vår kulturs anatomiske forståelse, like lite som det finnes et energilegeme eller eterisk kropp ut over den fysiske. Dette er imidlertid fullt til stede i andre medisinske systemer, som i det indiske ayurveda eller i kinesisk medisin og akupunktursystemet. Dette er målbart med elektromagnetisk spenningsforskjeller slik at chakraene er reelt fysisk forekommende, men på et finere energiplan.

Chakraene er syv sentrale energipunkter i kroppen. De er energimessig i korrespondanse med de syv fargene i regnbuen, syv toner i skalaen og syv planeter i solsystemet. De representerer syv universelle bevissthetsnivåer og regulerer en rekke psykofysiske prosesser. Følgelig med forståelse av at å være menneske er langt mer enn en fysisk kropp, men en helhet av kropp, sinn og ånd.

Spesielt den tantriske greinen av yoga har tilført denne kunnskapen. Her finnes en rekke teknikker for å aktivere og utforske chakraene og åpne syv magiske porter i en indre reise av bevissthetsutvidelse og selvoppdagelse. Boken viser vei og gir «nøkler» til disse portene og hvordan forsiktig åpne dem i ditt eget tempo. Boken avstår fra å beskrive eller å røpe hva du kan forvente å oppleve på innsiden. Klokelig for ikke å frata eleven gleden ved å oppdage det selv.

En moden yogabok

«Chakra – esoterisk yoga» har vært underveis i 40 år. Som en moden frukt kan den nå plukkes. Det er en gave til enhver som er klar til å spise fruktene av yogaens mangegreinete, frodige og livgivende tre. Dette er frukter fra en slik grein av klassisk yoga fra en erfaren yogalærer som nå sjenerøst deler sine kunnskaper og mangeårige erfaringer. Når eleven er klar, kommer læreren, sies det. Kanskje dette er boken for deg som vil videre selv om du er perfekt allerede – for alt yoga vil vise deg, er akkurat det.

Chakra − Esoterisk yoga
Av Bjarke Jørgensen
Bindu forlag, www.bindu.no
168 sider

Christian Paaske

Christian Paaske var med i alternativmiljøets oppstart på midten av 1970-tallet. Han begynte med yoga i 1977 og har vært yoga- og meditasjonslærer siden 1980. Han startet Stavangers første yogasenter i 1985 og drev dette fram til 2005, og i 13 år utgav han yogabladet Yoganytt. Hele tiden har han vært engasjert i astrologi og er praktiserende astrolog, og siden 2007 har han vært astrologisk fagredaktør i magasinet Medium. I senere tid har Vedanta tent en ild av selverkjennelse og gitt svar han har søkt etter hele livet. Paaske er også arrangør av Alternativmessen i Stavanger. Han er fast skribent i Medium og har blant annet utgitt bøkene Meditasjon og Kunnskapens Yoga: En introduksjon til Bhagavad Gita & vedanta. www.christianpaaske.no
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Kalkuler frakt
   Bruk kode