Skip to main content

Se på meg!

Har du barn eller kjenner barn vet du at de ofte roper: «Se på meg!» Barn vil at vi voksne skal se dem, bekrefte dem og anerkjenne dem. Det er det de trenger mest av alt. 

Å ikke bli sett er det absolutt vondeste et lite barn kan oppleve. Dette er ord fra Eli Rygg, som har blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn og opplevd at de som stod henne nærmest ikke trodde på henne da hun prøvde å fortelle om det. Eli Rygg har i mange år arbeidet med å gjøre livet bedre for vanskeligstilte barn og unge, og mange kjenner henne fra barneserien Portveien 2 på NRK.

Følelsen av å være usynlig, bli ignorert, oversett, ikke lyttet til eller ikke tatt på alvor som barn kan gi sår som ikke vil gro. Hvis vi ikke sørger for at sårene leges skikkelig kan de sette bremser for oss og begrense oss resten av livet.

Om ikke voksne har sett deg som barn, må du i alle fall sørge for å se på deg selv som voksen. Det å bli sett legger grunnlaget for selvfølelsen vår. Sørg for at du blir godt kjent med deg selv og forstår deg selv på alle plan, for å kunne dekke dine følelsesmessige behov på best mulig måte. Hva trenger du? Hva gjør deg glad? Hvordan kan du få mer glede i livet?

Kroppsarbeid og det å få kontakt med hele kroppen har hjulpet Eli Rygg å bli hel. Kroppen husker opplevelsene våre, spesielt de vonde minnene man prøver å fortrenge uten å bearbeide dem. De kan derfor påvirke oss på et mer eller mindre ubevisst plan, slik de gjorde med Eli. Men da hun begynte å gå i terapi og ta seg selv og sin historie på alvor, begynte flokene å løsne.

I dette portrettintervjuet med Eli forteller hun om hvordan hun har jobbet med seg selv, og om hva hun mener skal til for at barn skal utvikle et sunt og solid selvbilde. Hun deler også 10 jordingsøvelser hun bruker for å komme i kontakt med kroppen og seg selv. Øvelsene er enkle og passer de aller fleste.

«Kroppen er min viktigste læremester. Den vet alt og lyver aldri.»

− Eli Rygg

Tekst: Elisabeth H. Reynolds


Denne artikkelen handler om…


Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.

Kampanje på Helse- og livsstilmagasinet Medium!


Gaver: Personlig horoskop + Årshoroskopet 2024!