Skip to main content

Numerologisk årsanalyse for 2020: Voldsom oppvåkning og nye idealer

År 2020 består av to 20-tall, som indikerer en voldsom omveltning eller oppvåkning, ifølge numerolog Bodil Storm. Dette bringer nye planer, nye ambisjoner og nye idealer inn våre liv.

Tekst: Bodil Storm og Elisabeth Reynolds 

Den erfarne numerologen og forfatteren Bodil Storm har skrevet en omfattende og grundig numerologisk analyse for året 2020, på oppdrag for Medium. Hun har studert numerologi siden 1980-tallet, laget mange tusen numerologiske analyser, holdt numerologikurs og skrevet bok om emnet. Numerologi kan sies å være en åndelig matematikk, beskriver hun.

Året 2020 er et firer-år (2+0+2+0 = 4). Tallet 4 forteller om stabilitet, individualitet, toleranse, oppfinnsomhet og det paranormale plan, samt realitet, logikk, tiden og rommets orden – de fire elementer ild, jord, luft og vann. Fire-tallet forbindes med intellektets praktiske og konkrete aspekter, ifølge Storm.

‒ 2020 innehar to 20-tall, som indikerer en voldsom omveltning eller oppvåkning, som bringer nye planer, nye ambisjoner og nye idealer inn menneskenes liv, sier hun.

År 2020 har også tallet 40 (20 + 20) som representerer et trygt fundament som bevarer og beskytter, men også isolerer, påpeker hun.

­‒ Norge har bygget usynlige, men solide gjerder rundt seg og gjort seg uavhengig, men ikke ensom lengre.

Renere klimapolitikk globalt

En del av oppvåkningen og omveltningene er relatert til «det grønne skiftet», både i Norge og ellers i verden. Storm er sikker på at dette skiftet er en nødvendighet for vår overlevelse.

‒ Naturens fred er stikkord for mennesker i denne verden som er under innflytelse av tallet 40. Tanken om naturens fred skapes ofte av fremtidsrettede mennesker som lever inne i sitt eget hode, i sin tankeverden, hvor de «skaper» nye verdener som ofte blir virkelighet.

‒ Klimapolitikken globalt vil bli renere, ser hun, fordi man renser utslippene og stopper produksjon av unødvendige ting – spesielt plastemballasje, plastleker, unødvendige tonnasjer av klær som blir kastet og mat som kastes.

Begreper som flyskam og bilskam forsvinner etter hvert som vi utvikler naturlig drivstoff, spår hun.

‒ Ny teknologi på mange områder vil se dagens lys. Man vil ta i bruk de gudegitte energiene som ligger i sol, vind, bølger og vann og forstå at landbruk og skogbruk er viktig for overlevelse. Den globale klimapolitikken i mange land vil ta ansvar for å redusere klimagassutslipp og bygge opp en naturlig verden basert på naturens energier, som vil skape en fredelig sameksistens, sier Bodil.

Grønnere norsk økonomi

Økonomien i Norge blir også etter hvert grønnere siden stadig flere i Norge hiver seg på den grønne bølgen ved å leve mer miljøbevisst.

‒ Folk begynner å sette fingeren på eget overforbruk og reduserer levekostnadene. Vi går inn i spennende tider, muligens med et negativt fortegn. Først blir det vel slutt på papirpenger. Vi overlater pengene våre til banken og mister delvis selv kontrollen, men vi har jo blitt så glade i disse kortene at vi ikke kan leve uten. Det kommer til å dukke opp flere private næringsvirksomheter, og det kommer ny industri etter oljen, sier numerologen.

Samtidig trekker hun frem at ordet «norsk» blir tallet 18, som symboliserer materialismen som forsøker å ødelegge naturens åndelige side.

‒ Innflytelsen av dette tallet kan forårsake bitre stridigheter og bakvaskelser. Men tallet 18 indikerer å bli villedet sviktet og bedratt, samt en jordisk innvielse av menneskenes skjulte sider, påpeker hun.

Norge er tallet 21, et maktfullt tall som bærer bud om seier etter en lang kamp, som har krevd stor ytelse, ifølge Bodil Storm.

Fremskritt og suksess   

Numerologisk er Norge tallet 21 = 3, planeten Jupiters tall, som står for elementet ild og er et uttrykk for latente ideer. Det står for vekst og representerer idealisme og fremdrift, optimisme og kreativitet. Makten som ligger i 3-tallet er universell – 3 er ekspansjonens, optimismens og bevegelsens tall.

‒ Tallet 21 er håpet, æren og fremskrittets tall og kalles «Magiens Krone», som indikerer fremskritt og suksess. Tallet 21 er et maktfullt tall som bærer bud om seier etter en lang kamp, som har krevd stor ytelse, ifølge numerologen.

‒ «Magiens krone» vinnes bare etter prøvelser på ens målbevissthet. Derfor må Norge frigjøre seg fra alle begrensninger og hemninger, og gå fremover i sin streben etter å gjøre verden til et bedre sted å leve, sier hun.

‒ Folket vil i 2020 begynne å ta moralske oppgjør med seg selv og landet for øvrig, og stille seg skeptisk til deltakelse i krigføring i andre land. Man må ta i bruk sin gode dømmekraft og samvittighetsfullt utføre plikter og ansvar overfor hverandre, noe som vil gi en stabil sikkerhet for landet over en nesten ubegrenset periode.

Mer holistisk innen helse

Tallet 20 er et åndelig tall med sjelsenergi, som indikerer at alt som blir gjort eller skapes på livets åndelige side, blir kronet med hell. Tallet 20 vil sørge for at man får det man trenger for å klare seg i livet, ifølge Storm.

‒ Vi vil få en ny forståelse innenfor medisin. Man tar i bruk komplimenterende behandlinger av diverse sykdommer. Først og fremst vil man forstå at man må oppdage hvor sykdommen skriver seg fra, hvor roten til det vonde ligger og begynne behandlingen der.

Ifølge Storm vil vi se en mer holistisk forståelse av sjel og sinn i helse- og omsorgssektoren, som vil oppgradere vårt velferdssamfunn. Man vil også få se en dyp forståelse av menneskenes forskjellighet, tror hun. Toleranse og empati er stikkord for fremtidens Helse-Norge.

Kina og USA får økt fokus

Både Kina og USA vil få økt innflytelse i verden fremover.

‒ Begge disse landene ønsker «verdensherredømme» og styrer dette til en global handelskrig som medfører arbeidsledighet og mer fattigdom, sier Storm.

‒ Men verdens folk forstår etter hvert at gjenbruk er viktig. Bruk-og-kast-mentaliteten stopper, spesielt fordi produksjonen av unødvendige ting minsker. Man oppdager og skaper nytt drivstoff til biler, fly og alt som trenger drivstoff. Vannkraften skal fortsatt være en norsk salgsvare. Oljen skal fases ut til fordel for det nye som er utslippsfritt. Klimapolitikken vil strammes inn og vi vil etter hvert leve i en renere verden, spår numerologen.

Kina er numerologisk tallet 9, som er planeten Mars’ tall i elementet ild.

Kina er numerologisk tallet 9, som er planeten Mars’ tall i elementet ild. Målbevissthet, impulsivitet, slagkraft og gjennomtrenging er energiene i dette navnet. Tallet 9 som Kinas fødselstall forteller om fightere med stor besluttsomhet. De kompromisser ikke med sine verdier. Blottet for kompliserte strategier og fremgangsmåter, går de rett på for å nå målet.

USA har det numerologiske tallet 10 = 1. Ett-tallet er solens tall i elementet ild – alle tings begynnelse og grunnlaget for senere mangfoldighet. Tallet 1 er originalt, individualistisk og ikke påvirket av tidligere erfaringer. Det er urkraften, det maskuline prinsipp, som indikerer betydningsfullhet og stolthet, men også aggressivitet og dominans. Tallet 1 er den opprinnelige handlingens tall.

USA med tallet 10 proklamerer velstand og overflod, vekst eller fall. I 10-tallet ligger usedvanlige muligheter når det gjelder økonomi og kreativitet.

USA med tallet 10 proklamerer velstand og overflod, vekst eller fall. I 10-tallet ligger usedvanlige muligheter når det gjelder økonomi og kreativitet. Tallet står for kjærlighet og lys, som skaper alt man bare kan forestille seg, og det innehar makten til å omgjøre kreative ideer til virkelighet. Men makten må brukes med forstand, fordi den skapende kraften også inneholder makten som ødelegger.

Fra flyktningkrise til folkevandring

Europa har tallene 28 = 10 = 1. Ifølge Storm forteller tallet 28 at flere land i Europa har vært for tillitsfulle og snille ved å stå med åpne armer og fylt opp landene sine med flyktninger, uten å tenke på konsekvenser.

− Forsiktighet, planlegging og måtehold er den eneste måten å oppheve negative innflytelser og påvirkning, sier hun.

Tallet 10 indikerer som nevnt velstand og overflod, vekst eller fall.

‒ Energien i 10-tallet kan vekke både respekt og frykt, kjærlighet og hat. Her finnes ingen middelvei. Men her finnes også usedvanlige muligheter når det gjelder økonomi og kreativitet. Makten avgjør hvordan det skal bli.

Tallet 1 er det aktive prinsipp som står for kreativitet, handlekraft og pågangsmot – en sterk drivkraft. Det er den opprinnelige handlingens tall, ifølge numerologen.

Som nevnt indikerer tallet 20 en voldsom omveltning som kan bringe nye mål og planer, nye ambisjoner og nye idealer, både for oss som er her og for de som kommer.

‒ Utfordringen er at det medbringes voldelige kulturer som vi i Norden ikke er vant med. Vi må slutte å bruke begrepet rasehat, det hører fortiden til. Det er Norges folk som vet hva demokrati er, og som må ha makten til å lære dette videre til de som kommer. Det skal ikke være noen krise, men begynnelsen til noe nytt med fredelig fortegn. Et tankekors er at ulikheter skal feires, sier Storm.

Bodil Storm har studert numerologi siden 1980-tallet, laget mange tusen numerologiske analyser, holdt numerologikurs og skrevet bok om emnet.

Idealisme, kreativitet og likeverd

Vedrørende menneskers personlige vekst i Norge, analyserer Storm det ut ifra at Norge numerologisk sett er tallene 21 og 3.

‒ Mennesker i Norge vil oppleve fremdrift, men også i noen tilfeller det motsatte. Idealisme og kreativitet vil etter hvert lønne seg. Menneskene har en utpreget sans for lov og rett. Sannheten er deres idealistiske grunnlag, men de er ikke lengre mestere til å gjennomskue løgn og svik, fordi dette gjennomsyrer samfunnet og kaster rettferdigheten på dør.

‒ På det mellommenneskelige plan vil forståelsen for annerledeshet bedre seg. Homofile skal ikke lengre gå med bøyd hode. Et menneske er et menneske uansett kjønn. Folk begynner å forstå at det er de indre kvaliteter som teller. Folk i nære relasjoner, familie og venner begynner å respektere deres forskjellighet, og forstår at det er et pluss for menneskeheten. Det fører til mer kjærlighet og forståelse for verden utenfor oss, den åndelige verden, hvor kirken ikke lengre har makt over folket. Menneskene forstår at de er frie skapninger, med sitt egne indre forhold til den guddommelige verden.

Ønsker du å kontakte numerolog og forfatter Bodil Storm, send en e-post til bstorm@online.no

Få svar om livet fra åndelig matematikk

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode