Skip to main content

Inspirerer andre etter hjerneslag

Selv om hun ble hardt rammet av slag, har Solvor Engen (55) bevart en beundringsverdig livsglede og livsmot. I dag gløder hun for å inspirere andre og deler gledelig av sin visdom. Hennes livsmotto er «Lag en god dag», som også er tittelen på boka hennes.

Tekst: Einar Bjørn Reitan

På Lillehammer bor det en dame ved navn Solvor Engen som har en beundringsverdig livsvilje og livsglede. Særlig med tanke på at hun i 2014 ble utsatt for et kraftig hjerneslag. Til tross for at hun ble usedvanlig hardt rammet, har hun nektet å gi opp. Gjennom en positiv livsinnstilling og et ukuelig pågangsmot har hun reist seg igjen på en måte det står stor respekt av!

Før hjerneslaget var Solvor Engen rektor på Kringsjå skole i Lillehammer. Nå er hun blant annet talsperson for LHL Hjerneslag Ung Oppland.

I årene etterpå har hun i stor grad bygget seg opp igjen, gjennom motivert og målrettet innsats og daglig trening for å gjenvinne så mye som mulig av tapte funksjoner.

Noe hun er veldig opptatt av i dag er å kunne gjøre noe for andre, slik at de skal få gode dager og deres liv skal få mest mulig glede og stunder med gode opplevelser. Og det til tross for at hun selv stadig trenger hjelp til svært mye for å kunne fungere i hverdagen og for å kunne leve et verdig liv!

Vi har alle mye å lære av Solvor Engen, som i fjor høst klarte å utgi en bok der hun deler sine erfaringer og livsvisdom med oss andre – takket være et utmerket samarbeid med en av sine tidligere kolleger fra Søre Ål skole på Lillehammer, hvor hun har nedlagt et livsverk som lærer. Hennes venninne og tidligere kollega heter Janne Aasebø Johnsen, og hun har publisert boka på eget forlag, Skråblikk forlag.

Boka «Lag en god dag» er basert på erfaringer og opplevelser fra tida etter at Solvor har trent seg opp igjen til å mestre noen av hverdagens oppgaver og funksjoner.

Gleden over livet har hun bevart hele tiden etter slaget, og har nå gjenvunnet mye av overskuddet og entusiasmen som alltid har vært et av hennes særpreg. Hun har stadig ganske mange funksjonshemninger og har evnen til å se på mulighetene mer enn på begrensningene i livet. Og nettopp der er det mange av oss som har mye å lære!

Med sin store entusiasme for å fylle hver eneste dag i livet med glede og mening, er Solvor i dag en stor inspirasjonskilde for sine omgivelser – for funksjonshemmede, sykdomsrammede, samt for friske og våre nye landsmenn som strever for å lære seg språket vårt og tilpasse seg livet her i Norge. Sistnevnte gruppe vier hun i dag stor interesse for og gjør alt som står i hennes makt for å bidra til at de skal finne sin plass i det norske samfunnet og tilpasse seg. Og det å inspirere andre til aktivt å bidra til å skape en god dag for mennesker de møter og omgås, blant annet ved å gi oppmuntringer og komplimenter, er et helt sentralt budskap i boka hennes.

Mye god livsvisdom

Jeg har lyst til å ta med noen utvalgte sitater fra boka, for de er stort sett meget velformulerte og inneholder mye god livsvisdom og gode råd som kan være nyttige og verdifulle for en og hver av oss.

«Vi har gjensidig påvirkning på hverandre, innvirkning på hverandres holdninger og handlinger. Tenk over hvordan du møter andre mennesker».

Solvor er i dag en stor inspirasjonskilde for sine omgivelser – for funksjonshemmede, sykdomsrammede, for friske og for våre nye landsmenn som strever for å lære seg språket vårt og tilpasse seg livet her i Norge.

«Vi får det vi gir. Vi har store påvirkningsmuligheter for hvordan vi blir møtt av andre mennesker.»

 «Det gjelder å ta ansvar sjøl for å skape en god dag: Jeg må ta initiativ. Jeg skal sjøl ha henda på rattet.»

«Vi har alle ansvar for å gi dagen i dag kvalitet. Det gjør vi gjennom å være bevisste på våre valg.»

«Når målet er å skape en god dag, gjelder det å bli mer bevisst på de valga jeg gjør. Hva velger jeg å ha fokus på?»

«Tenk, hvem kan jeg glede i dag? Ring sjøl i stedet for å vente på å bli oppringt. Dra på besøk i stedet for å vente på å bli besøkt. Ta initiativet i stedet for å vente på at andre skal gjøre det. Fokuser på gleder. Vær bevisst på hvor du har fokus. Flytt fokus når det ikke er positivt.»

«Når du er irritert eller nedstemt, ta ansvar for å skifte fokus til noe som er positivt. Skift fokus fra problem til løsning.»

Mot slutten av boka, som er på cirka 100 sider, sier hun: «Raushet er å gi litt av din tid til et annet menneske.»

Til avslutning skriver hun noe som gjerne kan sies å være hele bokas budskap fanget i få ord – og med disse ord velger jeg å avrunde min omtale av livskunstner Solvor Engens bok:

«Lag en god dag. Gjør gode valg. Gi dagen kvalitet. Lag en god dag ved å gjøre gode valg. Jeg velger aktiviteter som gir glede og mestring.»

For et menneske med nedsatte funksjonsevner er jo dette siste spesielt viktig i hverdagen, og nettopp disse menneskene er kanskje en målgruppe denne boka særskilt er tiltenkt. Men boka har helt klart et budskap å bringe til oss alle, for å formidle inspirasjon, livsglede og en positiv livsholdning!

Boka kan kjøpes hos Gravdahl bokhandel, Storgata 61 i Lillehammer, eller du kan bestille den direkte hos Solvor Engen. Hun kan kontaktes på Facebook, eller SMS til 94 17 96 69. Hun sender bok, og med porto og emballasje blir det kr 145,- for boka. Betaling gjøres enklest med Vipps.

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode