Skip to main content

Et stereotypt bilde av sjamanen

Sjaman Eirik Myrhaug og Arktisk sjamansirkel reagerer sterkt på utsagn om hvordan sjamaner utfører healing i NRK P2-programmet «Verdibørsen» 17. april 2021, hvor det ble gjentatt at behandling av en sjaman vil være ineffektiv. Her gir han en oppklaring i hvordan en moderne sjaman faktisk jobber og tenker.

Dette er en kommentar til «Verdibørsen» , NRK P2s magasin for etikk og livssyn, lørdag 17. april 2021.

Tekst: Eirik Myrhaug i Arktisk sjamansirkel. 

Verdibørsen hadde en samtale om etikk i forbindelse med koronapandemien. Myndighetenes håndtering av pandemien ble framhevet å være et «liberalt demokrati» verdig og at informasjonen er til å stole på.

Innledningsvis eksemplifiserte filosof og professor Lars Svendsen den etiske situasjonen slik at helsepersonell selvfølgelig ikke sender en kreftpasient til en sjaman som slår på tromme, selv om han hadde stor forståelse for den enkeltes valgfrihet. Det ble gjentatt seinere i programmet at behandling av en sjaman ville være ineffektiv. Slik jeg tolker Svendsen mener han at det ikke ville være etisk riktig av en lege å henvise et menneske til en sjaman.

Eirik Myrhaug er rådsmedlem og sjaman i Arktisk sjamansirkel.

Sjamanisme er en urfolkstradisjon som er flere ti tusen år gammel og som i vår tid er blitt aktualisert etter at det vestlige samfunn har sluttet å verdsette og respektere naturen. Mye tyder på at koronapandemien er utløst av at dyrerikets habitater trekker seg tilbake, menneskets behandling av dyrene og vestens reiselivsindustri. Strategien for å begrense omfanget er å bruke vaksiner for å komme tilbake til et «normalt» liv igjen, hva det enn måtte være for liv.

Sjamanismen har utviklet seg i takt med menneskets kollektive bevissthetsutvikling. I sjamanistiske verdensoppfatninger henger alt sammen fra det aller minst, til det aller største – noe som er i tråd med vitenskapen. Hadde vi sluppet denne pandemien om vi hadde tatt i bruk urfolks kunnskapstradisjoner om naturen?

«En sjaman med et moderne verdenssyn ville ikke tatt en kreftsyk eller beskyttet en person eller samfunn mot koronaepidemien med bare med en trommeseanse. Sjamanen ville ha oppfordret pasienten til å følge legens råd om behandling.»

Ved å lytte til tommens kraft, kommer pasienten inn i en tilstand der immunforsvaret blir stimulert, slik at legebehandlingen virker bedre eller vaksinen blir mer effektiv. En moderne sjaman behandler hele mennesket åndelig, tankemessig, følelsesmessig – og er også åpen for legens kjemiske medisin.

Ser vi bakover i historien med våre moderne «øyne», kan vi finne metoder både hos sjamaner og legevitenskapen som vi ikke ville brukt i dag. Men med hvilken rett har vi å dømme verdens bevissthetsutvikling? Det vil være bedre å lære av våre feil.

Når Svendsen trekker fram en stereotyp modell av sjamanen i et NRK-program som drøfter valgfrihet i helsevesenet, er det grunn å rope et varsko. Dette blir særskilt viktig når programmet handler om etikk og livssyn, der det liberale demokratiet trekkes fram for at vi skal kunne stole på informasjonen.

Av Eirik Myrhaug, eldre samisk sjaman i Arktisk Sjamansirkelråd

Informasjon om Arktisk sjamansirkel:

Arktisk sjamansirkel er en forening der man med respekt for hverandre og Moder Jord vil fremme en felles sjamanbevissthet. Sirkelen vil skape forståelse for Moder Jords åndelighet med utgangspunkt i det samiske, andre urfolk og nordlige folks åndelige tradisjoner.     

Arktisk sjamansirkelråd er foreningens sakkyndige om åndelige spørsmål og representerer sirkelen utad. Arktisk sjamansirkelråd består av sjamaner fra Sápmi og hele det arktiske området.

Nettside: arktisksjamansirkel.org

Les mer om Arktisk sjamansirkel her: 

− Et misbruk av urfolks åndelighet, MittMedium.no

Arktisk Sjamansirkelråd har stiftet foreningen Arktisk Sjamansirkel, MittMedium.no

Les mer om sjamanisme her:

– Sjamanisme er opplevelser

Ble sjaman mot alle odds!

På oppdrag med reinsdyr, samiske guder, devaer og riser

Kunsten å leve etter naturens sunne rytmer

Trærnes intelligens – våre veiledere til et mer oppfylt og lykkelig liv!

Var elev hos Ailo Gaup: Med naturen som læremester

Samisk sjamanisme, del 1: Noaidenes magiske kraft

Sjaman Robert Alexander Vars-Gaup: Finner kraften i naturen

Veien til lykke, mening og sjamanistisk magi!

    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode