Skip to main content

En hyllest til veldedighet

Den internasjonale veldedighetsdagen markeres den 5. september for å skape oppmerksomhet og engasjement rundt det å hjelpe andre. Veldedighet bidrar også til solidaritet, dialog og til gjensidig forståelse mellom mennesker, tvers over landegrenser.

Veldedighet, frivillighet og filantropi er viktige brikker for å skape inkluderende og motstandsdyktige samfunn. FN er tydelige på at frivillig innsats og samfunnsengasjement er avgjørende for nå bærekraftsmålene innen 2030.

I 2015 slo FNs medlemsland fast at den største globale utfordringen i dag er fattigdom, og forutseningen for å nå FNs bærekraftsmål er å utrydde alle former for fattigdom. Derfor er dette FNs bærekraftsmål nummer én.

For å lykkes med å bekjempe fattigdom må både politiske myndigheter, privat sektor og sivilsamfunnet engasjere seg. FN oppmuntrer derfor alle medlemsland, organisasjoner på internasjonalt-, regionalt- og nasjonalt nivå, og enkeltpersoner til å markere dagen ved å skape oppmerksomhet og engasjement rundt veldedig arbeid.

Dette kan gjøres ved å investere av sin tid eller penger, gjennom å for eksempel å arbeide frivillig eller gjøre en god gjerning for andre.

Mor Teresa – et forbilde for veldedighet

Mor Teresa i St. Aloysius kirke i Washington, D.C., 10. juni 1995. Foto: John Mathew Smith

Datoen 5. september er valgt av FN for å minnes dagen da Mor Teresa døde. Hun tjente fattige, foreldreløse, syke og døende i over 45 år. I 1979 mottok hun Nobels fredspris for sitt arbeid i kampen mot fattigdom og nød, noe som også utgjør en trussel mot fred.

Den katolske nonnen Mor Teresa gikk bort den 5. september 1997, men minnet hennes lever videre. Hun har gått foran som et forbilde for veldedig arbeid for svake og vanskeligstilte. Hun er født av albansk ætt og er fra Skopje i dagens Nord-Makedonia.

I 2016 ble hun også erklært helgen i Den katolske kirke, etter at det ble fremlagt bevis for at hun hadde bidratt til to mirakler. Det første mirakelet skal ha skjedd da en kvinne ble kurert for en ondartet svulst i magen i 1988. Det andre var en mirakuløs helbredelse av en brasiliansk mann med hjernesvulst. Pave Frans erklærte at hun nå skal kalles «den hellige Mor Teresa».

Mor Teresa var bare 12 år gammel da hun fikk et kall fra Gud om å spre kjærlighet i hele verden. Siden viet hun hele sitt liv for å hjelpe fattige i India.

Hun er også kjent for sine mange kloke sitater og livsvisdom. Her er noen av dem:

«Hvis vi ikke har fred, er det fordi vi har glemt at vi tilhører hverandre.»

«Jeg alene kan ikke forandre verden, men jeg kan kaste en stein over vannene for å skape mange krusninger.»

«Hver gang du smiler til noen, er det en handling av kjærlighet, en gave til den personen, en vakker ting.»

Mål nummer 1: Å utrydde fattigdom

Logo for den internasjonale veldedighetsdagen.

Veldedighetsarbeid er viktig for å kunne klare å nå mål nummer 1 av FNs 17 bærekraftsmål for alle FN-land over hele verden. Mål nummer 1 er å utrydde ekstrem fattigdom og halvere antallet mennesker som lever i relativ fattigdom.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan med 17 mål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Målet om å utrydde fattigdom er essensielt for å nå alle FNs 17 bærekraftsmål. For å redusere fattigdommen trenger vi en mer rettferdig fordeling av ressursene våre, og bærekraftig økonomisk vekst.

Koronapandemien har ført til at andelen fattige i verden har økt for første gang siden 1998. Flere har blitt fattigere, og i Norge har også flere fått dårligere råd. Men andelen mennesker som lever i ekstrem fattigdom er mindre i dag enn den var i 1990.

Hva kan vi gjøre?

1. Vær en bevisst forbruker

Spør etter informasjon om varene du er interessert i. Kjøp mat, klær og annet utstyr fra bedrifter som er åpne om vilkårene til arbeiderne og som respekterer grunnleggende menneskerettigheter. På den måten er du med på å sikre en rettferdig lønn til arbeidstakerne som produserer varene du kjøper. Framtiden i våre hender har en liste over klesmerker som har forpliktet seg til å sørge for trygge arbeidsvilkår for arbeiderne sine.

2. Del med andre

Doner klær, leker eller andre ting du ikke trenger til organisasjoner som hjelper fattige. Når du har bursdag kan du også ønske deg en pengegave til en organisasjon som hjelper mennesker/barn som har det vanskelig i stedet for flere ting. Du kan pengegaver eller bli en fast giver for en hjelpeorganisasjon. Finn gjerne ut hva det er behov for av fysiske ting og gaver hos aktuelle hjelpeorganisasjoner.

3. Organiser deg

Å omstille samfunnet vårt til å bli bærekraftig krever større endringer enn at hver forbruker endrer vaner og livsstil, selv om dette er viktig. Større samfunnsendringer må til, og du kan spille en viktig rolle i denne samfunnsendringen gjennom politisk engasjement, for eksempel i et parti eller en organisasjon.

De gode, varige løsningene er som regel et resultat av kunnskap, samarbeid, og målrettet organisering. For å finne ut hva du kan delta i, anbefales nettiden www.frivillig.no, for å finne frivillig arbeid og aktiviteter du kan delta i der du bor. Vær en aktiv medborger og bli med å nå bærekraftsmålene!

Kilder: FN, Wikipedia, NRK

Relaterte saker:

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode