Skip to main content

Effektiviserer vi bort omsorg?

Onsdag 12 mai er den internasjonale sykepleierdagen, men Norge mangler rundt 6000 sykepleiere, sier Vigdis Reisæter som er en av mange som har forlatt yrket. Har vi råd til å miste flere? Hun har skrevet en bok som hun kaller sin aller siste avviksmelding.
Vigdis J. Reisæter (f. 1981) er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Oslo. Hun er også høgskolekandidat i drama- og teaterkommunikasjon.

Vigdis J. Reisæter (f. 1981) var sykepleier av hele sitt hjerte, og hun trodde oppriktig hun skulle stå i yrket helt til hun nådde pensjonsalderen. Slik ble det ikke. Hun jobbet i eldreomsorgen i nesten ti år, men sluttet i protest fordi hun fikk så altfor ofte opplevde at pasientene ble utsatt for uverdige og nedverdigende situasjoner. Fordi hun ikke rakk frem i tide – fordi hun ble pålagt for mange oppgaver på for kort tid og det var få mennesker med fagkompetanse på jobb.

− Min flukt fra sykepleieryrket er en protest mot et system jeg ikke lenger kunne stå inne for, forteller Reisæter. Hun kaller eldreomsorgen i Norge for «et system som effektiviserer bort omsorgen». Nå har hun skrevet bok om den dystre virkeligheten i norsk eldreomsorg. Hun kaller boken for sin aller siste avviksmelding. Se hva hun sier i denne videoen:

I boken Jeg skal hjelpe deg. En sykepleiers farvel til eldreomsorgen skriver hun om hva som skjer når sykepleierens mulighet til å gi god omsorg effektiviseres bort. I tillegg til å gi en hyllest til pleierne som daglig gjør sitt beste for å gi god pleie og skape hverdagsmagi, forteller Reisæter om en skyggeside av norsk eldreomsorg. Hun retter søkelyset mot sykepleieres vilkår for å gi god omsorg – og dermed på hvordan vi tar vare på de eldre i Norge i dag.

«Jeg skal hjelpe deg. En sykepleiers farvel til eldreomsorgen» av Vigdis Reisæter er utgitt på Cappelen Damm forlag i 2021.

– Alt for ofte besto vaktene i å gå på akkord med det jeg visste var god og faglig forsvarlig sykepleie. Pasienter kunne ende opp med å vente i timevis med å komme på toalettet, og endte kanskje badende i egen avføring fordi vi ikke rakk frem i tide. Eller de sovnet ved matbordet med en tallerken kald mat foran seg, fordi vi ikke hadde tid til å mate dem når de var sultne, eller de fikk en beroligende pille når angsten herjet og det de egentlig hadde behov for var en hånd å holde i.

I boken deler Vigdis varme og sterke historier fra sitt arbeid tett på pasienter og pårørende. Ved å presentere oss for et knippe sykehjemspasienter gir hun innsikt i sykepleierrollens spenn og viser hvor viktig nærhet og relasjoner er for å gi pasientene en god og verdig avslutning på et langt liv.

FNs erklæring om den døendes rettigheter sier at enhver person har rett til å slippe å dø alene. Slik er det ikke alltid i norsk eldreomsorg. Til det er det for mange pasienter, for få på vakt, for liten tid, påpeker Reisæter.

Kilder: Cappelen Damm pressemelding 10. mai 2021 og boktips.no

Her er et lengre intervju med Vigdis J. Reisæter fra Boktips.no: 
Vigdis Reisæter sluttet som sykepleier i protest

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Kalkuler frakt
   Bruk kode