Skip to main content

Arktisk Sjamansirkelråd har stiftet foreningen Arktisk Sjamansirkel

Arktisk Sjamansirkelråd har stiftet foreningen Arktisk Sjamansirkel. Foreningen ble stiftet med totalt 45 medstiftere.
Eirik Myrhaug

Arktisk Sjamansirkelråd har stiftet foreningen Arktisk Sjamansirkel. Foreningen ble stiftet med totalt 45 medstiftere.

Arktisk Sjamanråd består i dag av sjamaner fra det arktiske området, og rådet består av Eirik Myrhaug, Erena Rhöse (New Zealand/Sverige), Nadia Fenina (Russland), Robert A Vars-Gaup og Hege Dalen.

Formålet med Arktisk Sjamansirkel er å være en åpen forening der man med respekt for hverandre vil fremme en felles sjamanbevissthet og forståelse til moder jords og naturens åndelighet med deling av samisk, andre urfolks og andre nordlige folks åndelige kunnskapstradisjoner, ifølge en pressemelding rådet har sendt ut.

Med Arktisk Sjamansirkel er det dannet et stort nettverk over hele landet og hele det arktiske området. En sjaman er veldig utsatt siden hun/han ofte står litt på siden av de rådende samfunnsstrukturene. Når vi nå linker oss sammen og blir en større organisme, står vi sterke og kan gjøre store forandringer. På samme måte linker vi nå sammen fjellene og innsjøene og elvene i hele det arktiske, og vekker opp det åndelige i naturen som har gått inn i en søvn – en depresjon eller dvaletilstand – fordi vi ikke har tatt hensyn til eller villet lytte til dem. Vi har våre forfedre og -mødre og andre ånder med oss. De har gitt oss råd og støtte, og bidratt til det som nå har skjedd med dannelsen av Arktisk Sjamansirkel.
Hvert enkelt medlem har en likeverdig betydning. Hver enkelt er med å gi form til sirkelen, og arbeide fra der hun og han er i sitt landskap og med sine forfedre og -mødre. Alle som ønsker å ta tilbake, utvikle og styrke den åndelige kulturarven i nord, er velkommen i foreningen eller på den måten som passer dem best. Dette er en åpen sirkel hvor vi støtter hverandre inne i sirkelen.

Arktisk Sjamansirkel vil arbeide for:
1. Bidra til at alle samer og andre urfolk i nord kan få tilbake og utvikle sin åndelige kulturarv i henhold til FNs menneskerettigheter.
2. Øke kunnskapen om koblingen mellom natur- og kulturlandskapet, næring, kultur og urfolks åndelighet.
3. Synliggjøre samisk, andre urfolks og nordlige folks åndelige kunnskapstradisjoner.
4. Gjøre etiske regler for sjamanistisk praksis tilgjengelig og aksepterte i samfunnet.
5. Arktisk Sjamansirkel skal skape et miljø der sirkelen er drivkraft.
6. Arktisk sjamansirkel skal være et samlende og inkluderende nettverk for alle sjamanistiske arbeidere.
7. Utvikle en sirkel som omfatter Sápmi og andre land med urfolk fra Arktiske strøk: Russland, Japan, Alaska, Canada, Grønland, Island, Færøyene, Finland, Sverige, Danmark og Norge.
8. Gjøre sjamanistisk praksis akseptert som en profesjon.
9. Bidra og gjennomføre åndelig aktivisme: Aksjoner for støtte og utvikling av urfolks åndelige tilknytning til naturen.

Styret i Arktisk Sjamanråd er ansvarlig for driften av Arktisk Sjamansirkel.
Styret består i dag av: Eirik Myrhaug (styreleder). Hege Dalen (Leder). Kjetil Kvalvik. Gro Eilertsen. Vivi Røreng. Gunn Margit Olsen. Peder Kittelsen Kaabe.

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
    0
    Handlekurv
    Handlekurven din er tom
      Bruk kode