Skip to main content

− Et misbruk av urfolks åndelighet

I forbindelse med Capitol-opprøret i Washington D.C. har medienes bruk av ordet «sjaman» vært uheldig og kunnskapsløst, påpeker medlemmer av Arktisk sjamansirkel.

Onsdag 6. januar 2021 ble den amerikanske kongressbygningen i Capitol Hill i Washington D.C. stormet, en voldelig hendelse der fem personer ble drept og mange flere ble skadet.

I dagene etterpå kunne det se ut som om mediene utpekte Jake Angeli (Jacob Anthony Chansley), som kaller seg for «QAnon-sjamanen», til et slags symbol for Capitol-opptøyene. Opprøreren var kledd i et hodeplagg med referanser til det amerikanske urfolk. Hodeplagget brukes vanligvis i spirituelle seremonier og regnes som hellig. Han er nå under rettslig etterforskning.

− Fra et urfolksperspektiv er det ikke bra at man bruker begrepet sjaman her, ettersom dette er navnet på en åndelig person som står for en ikke-voldelig linje, og som bruker sine åndelige ressurser til å fremme kjærlighet, sier rådsmedlem og sjaman Eirik Myrhaug i Arktisk sjamansirkel.

Sjamanisme er en moderne betegnelse på urfolks spirituelle tradisjoner over hele kloden. Ordet sjaman kommer fra Manchu-Tungus i Sibir, fra ordene «šaman» eller «saman», og betyr den som «ser» eller «vet». En sjaman er per definisjon en åndelig spesialist som har kunnskap om mennesket, samfunnet og naturen.

Unntak i noen aviser

I noen få tilfeller har medier brukt betegnelsen «såkalt sjaman» for å beskrive Angeli, eller satt ordet «sjaman» i gåseøyne, noe som er et skritt i riktig retning. Men Myrhaug mener det ville vært mer respektfullt og etisk riktig å forklare hva begrepene «sjaman» og «sjamanisme» egentlig betyr og hva sjamaner faktisk står for – blant annet ikke-vold, kjærlighet og fredstanker.

Sjaman Eirik Myrhaug har siden 1992 hjulpet mennesker med helbredelse, kurs og personlig utvikling i Oslo. Han er rådsmedlem i Arktisk sjamansirkel.

− Dette er et misbruk av urfolks åndelighet. Og det gjelder ikke bare sjamanismen, men også andre typer åndelighet. Begrepet «alternativ åndelighet» har også vært nevnt i forbindelse med sjamanen, påpeker han.

Heldigvis finnes det unntak i noen aviser, for i det siste har en del norske aviser satt søkelys på dette temaet – blant annet Dagsavisen, Vårt Land, Ságat i Finnmark, samt Nordlys, Rana blad og Helgeland avis i Nordland.

− Dette synes vi er gledelig, at sjamanismen blir respektert, sier Myrhaug.

Det å opplyse sannferdig og åpent om urbefolkningers spiritualitet viser respekt og er gledelig ikke bare for alle som tror på sjamanisme, men også for alle andre som tilhører en spirituell tro.

Tar avstand fra konspirasjonsteorier

I Arktisk sjamansirkel tar de tydelig og sterk avstand fra alle typer konspirasjonsteorier, også alle som har med covid-19 å gjøre.

Jake Angeli kaller seg «QAnon-sjamanen» og var en av lederfigurene under stormingen 6. januar. Arktisk sjamansirkel i Norge tar sterk avstand fra de holdningene og handlingene han står for.

Jake Angeli, som markerte seg i Capitol-opprøret, er et aktivt medlem av QAnon. Dette er en konspirasjonsteori- og kultliknende internettbevegelse som sprer påstander fra høyreradikale grupper. De tror at verden styres av en mektig elite knyttet til satanisme, pedofili og kannibalisme. Bevegelsen har ansett Donald Trump som sin redningsmann. (2)

− Det er skummelt at man knytter sjamanister til konspirasjonsteorier. Det er et steg tilbake. Q kommer rett fra en konspirasjonstankegang, det støtter vi ikke. Dette ser ut som en manglende bevissthet, mener Myrhaug.

Arktisk sjamansirkel er et nettverk der de med respekt for hverandre og Moder Jord vil fremme en felles sjamanbevissthet i samfunnet. Sirkelen vil arbeide for en bedre forståelse av Moder Jords åndelighet basert på samisk, andre urfolk og andre nordlige folks åndelige kunnskapstradisjoner.

− I strid med presseetiske prinsipper

Angående medienes bruk av ordene sjaman og sjamanisme, skriver Arktisk sjamansirkel i en pressemelding at «ved bruk av ordet «sjaman» på en krenkende og ydmykende måte, handler pressen i strid med rettslige og presseetiske prinsipper. De ber pressen om å bruke aktsomhetsplikten ved presentasjon av hendelser der begrepet sjaman blir brukt.

Pressemeldingen er et samarbeid mellom rådsmedlemmene Eirik Myrhaug, Hege Dalen, Ande Somby, Francis Joy, Erena Rhöse og Nadia Fenina.

− Er det mange som føler seg krenket etter medienes dekning av Capitol-opprøret?

− Nei, jeg vil ikke si det. Men vi føler all grunn til å klarlegge begrepet sjamanisme i Norge. Vi er ikke ofre. I stedet er vi på tilbudssiden for å formidle riktig informasjon, svarer Myrhaug.

De ønsker også å bidra til å spre opplysning og økt bevissthet generelt.

Helhetlig og moderne sjamanisme

Fra 1800-tallet har sjamanisme utviklet seg til å bli en fellesbetegnelse for urfolks livssyn over hele kloden. Sjamanisme er blitt en populær trend for sin helhetstenkning som gir Moder Jord en egen iboende verdi. Når både natur og menneskeheten står i fare er det en naturlig reaksjon.

Men i stedet for å gå tilbake til en historisk sjamanisme, ønsker Myrhaug og andre i Arktisk sjamansirkel å løfte sjamanismen frem til den tiden vi lever i.

− Vi er oppmerksomme på det kvantefysikken har kommet frem til – at vi lever i et felt der alt påvirker alt og alle påvirker hverandre. Vi vil løfte opp sjamanismen til en moderne plass i samfunnet. Det er en av våre ambisjoner, sier Myrhaug.

Siden det finnes mange forskjellige urbefolkninger, finnes det mange forskjellige sjamanistiske uttrykk. I Norge har vi blant annet både samisk, finsk og norrøn sjamanisme, i tillegg til innflytelse fra Sibir, den amerikanske urbefolkningen, keltisk sjamansime og druider.

− Vi respekterer alle slags forskjellige sjamanistiske uttrykk, så lenge de holder seg til det gode i samfunnet, til kjærlighet og ikke-vold, sier Myrhaug.

Bevissthetsoppvåkning skjer nå

Angående mye av det som skjer rundt i verden nå, spesielt i forhold til presidentbyttet i USA, pandemien og covid-19, tror Myrhaug det handler om at vi er i ferd med å våkne opp fra en dvale.

− Vi ser det slik at menneskeheten er under en slags bevissthetsoppvåkning, og vi er ikke kommet lenger enn at vi gjør store feil både på det politiske, økonomiske og mange andre områder. Det handler om å forstå menneskeheten som en helhet. Vi håper at menneskeheten skal vokse i bevissthet og vi håper at urfolk kan inspirere oss til å tenke mer helhetlig, sier Myrhaug.

Sjamanisme er representert i verdens urbefolkninger. Dette bildet er fra Peru. Foto: Stacey Martin, Pixabay

Kilder:

Elisabeth Hægeland Reynolds

Jeg har jobbet som journalist i Medium siden 2007 og som redaktør siden 2014. Jeg er utdannet journalist, biopat og polaritetsterapeut.
  0
  Handlekurv
  Handlekurven din er tom
   Kalkuler frakt
   Bruk kode